FFFS 2017:2

Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse

Gäller från 2018-01-03

Sammanfattning

Föreskrifterna innehåller regler om hur värdepappersinstitut ska organisera sin verksamhet och agera mot sina kunder. Reglerna gäller bland annat kunskap och kompetens, produktstyrningskrav, skydd av kunders tillgångar och tredjepartsersättningar (incitament).

Föreskrifterna är en följd av att lagen om värdepappersmarknaden genomför direktiv 2014/65/EU (Mifid 2).

De nya föreskrifterna börjar gälla den 3 januari 2018.

Dokument

Laddar sidan