FFFS 2018:9

Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag

Gäller från 2018-07-03

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för värdepappersbolag som omfattas av artikel 4.1.2 c i tillsynsförordningen. Dessa bolag ska varje kvartal rapportera uppgifter om kapitalbaskrav till FI.

De berörda bolagen var fram till den 1 januari 2018 skyldiga att rapportera uppgifter om kapitalbaskrav. Till följd av en lagändring vid årsskiftet upphörde den skyldigheten. Bolagen ska dock fortfarande följa vissa kapitalbaskrav. Syftet med föreskrifterna är att återinföra rapporteringsskyldigheten så att FI kan säkerställa att kraven följs.

Föreskrifterna träder i kraft den 3 juli 2018.

Dokument

Laddar sidan