FFFS 2019:1

Föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Gäller från 2019-06-15

Sammanfattning

Finansinspektionen inför nya föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL). Föreskrifterna innebär att företag som har fått ett beslut av Riksgäldskontoret om att de ska uppfylla ett minimikrav på nedskrivningsbara skulder, löpande ska rapportera uppgifter till Finansinspektionen om hur de uppfyller detta krav.

Rapporteringsföreskrifterna ska tillämpas första gången på rapporteringen som avser balansdagen den 30 juni 2019.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2019.

Dokument

Laddar sidan