FFFS 2019:19

Finansinspektionens föreskrifter om pensionsstiftelser

Gäller från 2019-12-15

Sammanfattning

Föreskrifterna, som träder i kraft den 15 december 2019, gäller för pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen. Föreskrifterna gäller även för pensionsstiftelser som själva har valt att tillämpa de bestämmelser som anges i 9 a § första och andra styckena lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

I föreskrifterna finns bestämmelser om information om pensionsstiftelsen och dess verksamhet, innehåll i styrdokument och innehåll i placeringsriktlinjer och konsekvensredogörelse.

Dokument

Laddar sidan