FFFS 2019:21

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

Gäller från 2020-01-01

Sammanfattning

Föreskrifterna, som gäller för tjänstepensionsföretag det vill säga tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsföreningar, anger hur företagen ska beräkna sina försäkringstekniska avsättningar och sitt riskkänsliga kapitalkrav. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om tjänstepensionsföretagens kapitalbas, system för företagsstyrning och investeringar, samt om den information som företagen ska lämna till bland annat de försäkrade.

Föreskrifterna genomför, tillsammans med lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, Europa-parlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet) i svensk rätt. Dessutom görs vissa nationella tillägg i förhållande till direktivet.

Dokument

Laddar sidan