FFFS 2019:22

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag

Gäller från 2019-12-10

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för tjänstepensionsföretag. FI inför krav på att företagen ska rapportera kvantitativa uppgifter, som behövs för tillsyn och statistik på nationell nivå och på EU-nivå. Krav införs också på kvalitativ tillsynsrapportering. Föreskrifterna anger bland annat vilka uppgifter som tjänstepensionsföretagen ska lämna och när rapporterna ska ha kommit in till FI.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2020.

Dokument

Laddar sidan