FFFS 2020:13

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar som har undantag

Gäller från 2020-11-01

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för försäkringsföreningar som har varit understödsföreningar men inte tjänstepensionskassor. De reglerar hur sådana försäkringsföreningar ska beräkna försäkringsförmåner och vilken information föreningarna ska lämna till försäkringstagare, andra ersättningsberättigade och de som erbjuds att teckna en försäkring. Föreskrifterna innehåller också regler om hur försäkringsföreningarna ska beräkna det schablonberäknade kapitalkravet, hur de ska investera tillgångar på ett aktsamt sätt samt hur de ska styras på ett sunt och ansvarsfullt sätt i medlemmarnas intresse.

Föreskrifterna gäller från den 1 november 2020.

Dokument

Laddar sidan