FFFS 2020:14

Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Gäller från 2020-11-01

Sammanfattning

Finansinspektionen har beslutat om nya föreskrifter, som ska gälla i stället för FFFS 2015:22 om eurokurs på försäkringsområdet.

Ändringarna innebär att föreskrifterna inte längre gäller understödsföreningar.

Föreskrifterna anger eurokurs för försäkringsområdet. De används för att räkna om belopp som anges i euro i författningar som gäller på försäkringsområdet. Föreskrifterna hänvisar till den eurokurs för den sista dagen i oktober som varje år publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Föreskrifterna gäller från den 1 november 2020.

Publicerade eurokurser

  • För rapportering som sker för perioder 2021-12-31 till 2022-12-30 gäller att 1 euro motsvarar 9,9368 svenska kronor vid omräkningar som görs från och med 31 december 2021 (EUT 2021/C 446/04, 3 november 2021).
  • För rapportering som sker för perioder 2020-12-31 till 2021-12-30 gäller att 1 euro motsvarar 10,3650 svenska kronor vid omräkningar som görs från och med 31 december 2020 (EUT 2020/C 369/05, 3 november 2020).

Tidigare publicerade euro-kurser: FFFS 2015:22

Dokument

Läs mer

Laddar sidan