Varning för CTI China Renaissance

2017-06-13

Finansinspektionen (FI) har fått uppgifter om att representanter som utger sig för att företräda CTI China Renaissance erbjuder svenska investerare att köpa värdepapper.

CTI China Renaissance existerar inte enligt FI:s efterforskningar. CTI China Renaissance har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller någon annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för CTI China Renaissance har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. CTI China Renaissance har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra för att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd finns på www.fi.se. under Företagsregistret.

CTI China Renaissance har en webbplats (www.ctimanagement.com) och använder följande kontaktuppgifter:

26 Floor, 67 Suha-dong, Jung-gu
Seoul 100-210
Sydkorea

Tel +82 2 6410 8008
Fax +82 2 6410 8257
Mejl: seoul@ctimanagement.com

och

29th Floor TD Canada Trust Tower
161 Bay Street
Toronto, Ontario
Kanada

Tel +1 647 243 5084
Fax +1 647 243 5085
Mejl: toronto@ctimanagement.com

och

20 F The Headquarters Building
No.168, Middle Xizang Road
Huangpu District
Shanghai
Kina
Mejl: research@ctimanagement.com

Laddar sidan