Varning för Woori Bridgewater Brokerage

2017-06-13

Finansinspektionen (FI) har fått uppgifter om att representanter som utger sig för att företräda Woori Bridgewater Brokerage erbjuder svenska investerare att köpa värdepapper.

Woori Bridgewater Brokerage existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Woori Bridgewater Brokerage har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller någon annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Woori Bridgewater Brokerage har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. Woori Bridgewater Brokerage har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra för att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd finns på www.fi.se. under Företagsregistret.

Woori Bridgewater Brokerage har en webbplats (www.wbbmanagement.net) och använder följande kontaktuppgifter:

130 King Street West, Suite 1310
Toronto, Ontario
M5X 1A9, Kanada.

Tel: +1 647 946 8305
Mejl: info@wbbmanagement.net

och

32F LG Gangnam Tower
Nonhyeon-ro, Gangnam-gu
Seoul
Sydkorea
Tel: +82 2 6410 8657
Mejl: info@wbbmanagement.net

Laddar sidan