Varning för Swiss Golden Investment Bank

2018-11-27

Finansinspektionen (FI) har fått uppgifter om att Swiss Golden Investment
Bank utger sig för att bedriva bank- och finansinseringsrörelse i Sverige och
erbjuder lån till konsumenter. Swiss Golden Investment Bank använder också
Finansinspektionens kontaktuppgifter i sin kommunikation med konsumenter.

Swiss Golden Investment Bank existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Swiss
Golden Investment Bank har inte tillstånd från FI att driva bank- eller
finansieringsrörelse eller någon annan finansiell verksamhet i Sverige och står
alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Swiss
Golden Investment Bank har heller inte anmälts till Finansinspektionen från
något annat EES-land.

FI varnar konsumenter och andra för att göra affärer med företag som inte har
tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i
Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Swiss Golden Investment Bank har en webbplats (http://www.swgib.com)
och använder följande kontaktuppgifter:

Wachtmeisters väg 85
213 73 Malmö
Sverige
Mejl: enquiries@swgib.com

Laddar sidan