Varning för ECN Premium

2019-02-27

Finansinspektionen (FI) har fått uppgifter om att representanter som utger sig för att företräda ECN Premium erbjuder svenska investerare att handla med värdepapper.

ECN Premium existerar inte enligt FI:s efterforskningar. ECN Premium har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller någon annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för ECN Premium har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. ECN Premium har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar konsumenter och andra för att göra affärer med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

ECN Premium har en webbplats (https://www.ecnpremium.com) och använder följande kontaktuppgifter:

Storbritannien
43 Franklin St
Belfast BT2

Telefon: +49 800 000 7913
Mejl: support@ecnpremium.com

Laddar sidan