Varning för Profitix

2019-10-18

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för
att företräda Profitix erbjuder svenska investerare handel med värdepapper.

Profitix existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Profitix har inte tillstånd från
FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och
står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för
Profitix har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EESland.
Profitix har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt
tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att
driva finansiell verksamhet.

Profitix har en webbplats (https://profitix.com/) och använder följande
kontaktuppgifter:

Carenage Bay Canouan Island
VC0450 Kingstown
Saint Vincent & Grenadines
Telefon: +1 800 799 7635
Mejl: helpdesk@profitix.com

Laddar sidan