Varning för JT Trader

2020-03-23

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för att företräda JT Trader erbjuder svenska investerare handel med värdepapper. 

JT Trader existerar inte enligt FI:s efterforskningar. JT Trader har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för JT Trader har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. JT Trader har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret

JT Trader har en webbplats (www.jttrader.com) och använder följande
kontaktuppgifter:

JT Trader
140 E 45th St, New York, NY 10017, United States
100 Adelaide St W, Toronto, ON M5H 1S3, Canada

Telefon:
+61 388205098

Mejl: jtsupport@JTtrader.com

Laddar sidan