Varning för Royal c bank / Axent Sigma Ltd

2020-01-22

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för
att företräda Royal c bank erbjuder svenska investerare handel med
värdepapper.

Royal c bank existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Royal c bank har inte
tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet
i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande
verksamhet för Royal c bank har heller inte anmälts till Finansinspektionen
från något annat EES-land. Royal c bank har inte heller tillstånd att driva
finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att
de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att
driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på
www.fi.se under Företagsregistret.

Royal c bank har en webbplats (https://www.royalcbank.com/) och använder
följande kontaktuppgifter:

Axent Sigma Ltd
Cnr Old and Church Street,
P.O. Box 2290 Roseau,
Commonwealth of Dominica

Telefon:
+442037695038
+41435448009
+6531590267

Mejl: support@royalcbank.com
compliance@royalcbank.com
info@royalcbank.com

Laddar sidan