Varning för Vendor Investment Group

2020-12-10

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för att företräda Vendor Investment Group erbjuder handel med värdepapper.

Vendor Investment Group utger sig för att ha kontor i Sverige och en "Investment Business License" men företaget existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Vendor Investment Group har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Vendor Investment Group har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Vendor Investment Group har en webbplats (https://vendorinvestment.com/) och använder följande kontaktuppgifter:

Vendor Investment Group / Vendor Investments Ltd

745 Hagenes Keys Peloponnese
Western Greece and the Ionian
Argolis Regional Unit
Municipality of Nafplio, Greece

Skarpogatan 3-5
PO Box 27829
11593 Stockholm
Sweden

Mejl: info@vendorinvestment.com

Laddar sidan