Varning för Capital of Focus

2021-08-12

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig representera Capital of Focus erbjuder svenska investerare handel med värdepapper.

Capital of Focus existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Capital of Focus har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Capital of Focus har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. Capital of Focus har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Capital of Focus har två webbplatser (www.capitaloffocus.com och www.capitalinfocus.com) och använder följande kontaktuppgifter:

Trust Company Complex
Ajeltake Road, Ajeltake Island
Majuro
Marshall Islands

Telefon:
+ 420296842405

Mejl:
info@capitaloffocus.com

Laddar sidan