Varning för Goldver

2021-03-22

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för att företräda Goldver erbjuder svenska investerare handel med värdepapper.

Goldver existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Goldver har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Goldver har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. Goldver har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Goldver har en webbplats (www.goldver.com/) och använder följande kontaktuppgifter:

Trust Company Complex
Ajeltake Road, Ajeltake Island
Majuro
Marshall Islands

Telefon:
+ 44 1512681691

Mejl:
support@goldver.com

Laddar sidan