Varning för Topindex

2021-02-11

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för att företräda Topindex erbjuder svenska investerare handel med värdepapper. De påstår sig samarbeta med företaget Tradingcentralen, detta företag finns också på varningslistan.

Topindex existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Topindex har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Topindex har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. Topindex har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Topindex har en webbplats (https://topindex.co/) och använder följande kontaktuppgifter:

Beachmont Business Centre
Suite 107, Kingstown
St. Vincent and the Grenadines

Telefon:
+44 7912 57 6421

Mejl: support@topindex.co
danieltrade@topindex.co

Laddar sidan