Company register

Qred Bank AB

Address
Drottninggatan 98
111 60 Stockholm
Sverige
Telephone
 
Category
Banking companies (limited liability company)
Other business
Institutions that fit into pre-determined criteria of size and complexity according Article 4(145) of Regulation 575/2013 can be subject to simpler and conservative alternatives of new prudential standards and reporting requirements.
 
Corporate ID number
559008-9800
LEI code
549300EAKQN52UB9J551
FI identification number
80569
Status
Aktiv, 2015-08-24

Authorization

 • 10/2/2023 Mottagande av insättningar och andra återbet.medel…
  Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
 • 10/2/2023 Utlåning
  Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
 • 10/2/2023 Betalningstjänst
  Betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i direktiv 2007/64/EG. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
 • 5/24/2023 Tillstånd att bedriva bankrörelse
  Tillstånd att bedriva bankrörelse, enligt lag 2004:297 om bank och finansieringsrörelse

View cross border services

Other