Company register

Vstar & Soho Markets Ltd

Address
Spyrou Kyprianou 41 Avenue, Steratzias Court 2, 1st Floor, Flat 101
4003 Mesa Geitonia, Limassol
Cypern
Telephone
+35725323120
Category
Investment firm in EES, cross-border business
Other business
 
Corporate ID number
 
LEI code
 
FI identification number
66848
Status
Aktiv, 2022-04-18

Authorization

 • 4/18/2022 Mottagande och vidarebefordran order fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 4/18/2022 Utförande av order på kunders uppdrag
  Utförande av order på kunders uppdrag, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 4/18/2022 Förvaring fin instr för kund samt kontanta medel
  Förvaring av finansiellt instrument för kund samt kontanta medel, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 4/18/2022 Lämnande kredit till inv för trans i fin instr
  Lämnande av kredit till investerare för transaktion i finansiella instrument, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 4/18/2022 Valutatjänster i samband med investeringstjänster
  Valutatjänster i samband med investeringstjänster, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Other