Diary register

PLEASE NOTE! Avsändare/Mottagare (Sender/Recipient) can not search för several words. Please use the open text search option instead.Advanced search

Latest

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
9/17/202020-21085Klagomål - ForexKonsument
9/17/202020-21084Stillfront Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/202020-21083UBAMÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - art 93Rapportering
9/17/202020-21082Gränges AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/202020-21081S&P Insurance Advisory ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21080Schroder Investment Management (Europe) S.A., svensk filialFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21079Klagomål - BankerKonsument
9/17/202020-21078ChinaAMC FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21077FinansMäklarna i Skåne ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21076OQAM ABAnmälan om uppdragsavtalKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21075Begäran om utlämnande av handlingMarknadstillsyn
9/17/202020-21074Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21073Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21072Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21071Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21069Lazard Global Investment Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21068Cyxone ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/202020-21067Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21066Zaplox ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/202020-21065QIAGENUndantag från rapporteringsskyldighet - EMIR art 9.1Kapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21064Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21063Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21062Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21061Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - UR TRADE FIX LTD (EU) 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21060Amasten Fastighets AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/202020-21059Capital International FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - art 93Kapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21058Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21057Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21056ÄgarprövningBankrätt
9/17/202020-21055Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21054Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21053Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21052Klagomål - Lowell Sverige ABKonsument
9/17/202020-21051Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21050Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21049Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21048Förfrågan om bolagKonsument
9/17/202020-21047Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21046Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21045Mikrofonden Sverige ekonomisk föreningFörfrågan om regelverkTillstånd
9/17/202020-21044Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21043Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - DBC SPRL art 4 IDDKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21042Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21041EXCALIBUR ASSET MANAGEMENT ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21040Hedvig ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21039Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
9/17/202020-21038CAAM Fund Services ABFörfrågan om verksamhetUppförandetillsyn
9/17/202020-21037Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.Förfrågan om verksamhetUppförandetillsyn
9/17/202020-21036Begäran om utlämnande av handlingTillstånd
9/17/202020-21035Solid FörsäkringsaktiebolagRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
9/17/202020-21034SWECO AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/202020-21033Scandion Oncology A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/202020-21032Aon Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21031Seamless Distribution Systems ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/202020-21030Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Modulr FS Limited (EU) 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21029Nokas Värdehantering ABReviderad verksamhetsplanBanktillsyn
9/17/202020-21028Förfrågan om penningtvättslagenKonsument
9/17/202020-21027Bank of EnglandÄndrade förhållanden om filialverksamhetBankrätt
9/17/202020-21026MGI Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21025Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
9/17/202020-21024Hypoteket FondförvaltningFörfrågan om regelverkBankrätt
9/17/202020-21023Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
9/17/202020-21022Enfuce License ServicesFörfrågan om regelverkBankrätt
9/17/202020-21021Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Modulr FS Limited Article 28Kapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21020M&G (LUX) Investment Funds 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21019Loomis Sverige ABReviderad verksamhetsplanBanktillsyn
9/17/202020-21018Telia PensionsstiftelseAnmälan om placeringsriktlinjerRisktillsyn försäkring
9/17/202020-21017Handelsbanken Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21016Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - OFFICIUM ASSET MANAGEMENT 2016/97Kapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21015ÄgarledningsprövningBankrätt
9/17/202020-21014-[MAKULERAD]-
9/17/202020-21013Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Yoello Limited, Article 28Kapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21012Länsförsäkring KronobergAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
9/17/202020-21011Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - SICAV ODDO BHF 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21010Garantum Fondkommission AktiebolagLedningsprövningTillstånd
9/17/202020-21009Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)Anmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
9/17/202020-21008ÄgarprövningBankrätt
9/17/202020-21007Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2014/65/EU Cadogan Risk Management Limited 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21006Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - NORDEA 2, SICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-21005Anoto Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/202020-21004Förfrågan om villkor för att säga upp avtal med bankKonsument
9/17/202020-21003Magnolia Bostad AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/202020-21002BravidaAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/202020-21001Förfrågan om bolagKonsument
9/17/202020-21000Institutional Cash Series plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2010/44/EUKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-20999HSBC Global Funds ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet -Kapitalmarknadsrätt
9/17/202020-20998Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
9/17/202020-20997Länsförsäkringar UppsalaInformation om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
9/17/202020-20996Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-20995Holmia Livförsäkring ABAnmälan om försäkringstekniska riktlinjerRisktillsyn försäkring
9/17/202020-20994Anticimex Försäkringar ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
9/17/202020-20993Handelsbanken Fonder ABTillstånd att lägga samman värdepappersfond/specialfond/mottagarfondKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-20992BlueBay FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
9/17/202020-20991Enligt sändlistaAvstämning av uppgifterFinansiella risker
9/17/202020-20990FinansinspektionenTillämpning av bankpaketet - kapitaltäckningsdirektivet (CRD) och tillsynsförordningen (CRR)Finansiella risker
9/17/202020-20989Mind Finance ABÄndring av vdBankrätt
9/17/202020-20988Sveriges AdvokatsamfudBegäran om yttrandeMarknadstillsyn
9/17/202020-20987Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - HANetf ETC Securities plcMarknadstillsyn
9/17/202020-20986Godkännande av prospekt för sekundäremissioner - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
9/17/202020-20985Förfrågan om lånKonsument
9/17/202020-20984Klagomål - PaypalKonsument

Laddar sidan