Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2019-02-1919-3958HSB Norra Bohuslän ekonomisk föreningOmprövning av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 19-2742Bankrätt
2019-02-1919-3957HSB Landskrona ekonomisk föreningOmprövning av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 19-2737Bankrätt
2019-02-1919-3956Försäkringsaktiebolaget Vattenfall InsuranceRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2019-02-1919-3955Polish Financial Supervision Authority (KNF), PolenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolagKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3954Alfa Kraft Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Alfa AktivKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3953Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-02-1919-3952TransferGalaxy ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2019-02-1919-3951C WorldWideÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3950Dalarnas FörsäkringsbolagBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3949Dalarnas FörsäkringsbolagBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3948Dalarnas FörsäkringsbolagBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3947FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som medarbetare på avdelningen Penningtvätt, verksamhetsområde BankHR
2019-02-1919-3946Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HEREZ SIGNATURE 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3945Fortnox Försäkringar ABBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3944Invent Medic Sweden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3943Goldman Sachs FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3942AHL (Cayman) SPC - Class A AHL Evolution Segregated PortfolioTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3941Corem Property Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3940Avregistrering av företagBankrätt
2019-02-1919-3939Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3938Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2019-02-1919-3937AHL Alpha (Cayman) LimitedTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3936If Skadeförsäkring AB (publ)Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3935Carnegie Fonder ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3934Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2019-02-1919-3933Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3932Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KBÖverklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 18-16859Kapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3931Ingripande - anmälningsskyldighet för blankningMarknadstillsyn
2019-02-1919-3930Lars Winberg Försäkringskonsult ABTillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3929Flexion Mobile PlcAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3928Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-02-1919-3927TecknaSmart Sverige ABTillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3926Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-02-1919-3925Undersökning om marknadsmissbrukMarknadstillsyn
2019-02-1919-3924Undersökning om marknadsmissbrukMarknadstillsyn
2019-02-1919-3923Wasa Kredit ABBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3922Skadeförsäkringsbolag enligt sändlistaFörfrågan om rapportering med meraRisktillsyn försäkring
2019-02-1919-3921Lyko Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3920Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-02-1919-3919GARO AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3918AGES Industri AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3917Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2019-02-1919-3916Jetpak Top Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3915Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-02-1919-3914Förlängning av tidsfristBankrätt
2019-02-1919-3913Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-02-1919-3912Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-02-1919-3911Dalarnas FörsäkringsbolagBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3910Volvia FörsäkringarBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3909Europeiska bankmyndigheten (EBA)Task Force on Authorisations, Qualifying Holdings and Acquisitions - Årsakt 2019Bankrätt
2019-02-1919-3908Simplex ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2019-02-1919-3907POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLCÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3906Svenska Handelsbanken ABUndantag från blankningsregler - marknadsgarantKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3905AGES Industri ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3904Överklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 19-621Försäkringsrätt
2019-02-1919-3903Förfrågan om överföringKonsument
2019-02-1919-3902Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2019-02-1919-3901Paradox Interactive ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3900Impact Coatings ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3899Franklin Templeton Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3898Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)ESMA-kommitté för företagsfinansering CFSC – årsakt 2019Prospekt och redovisning
2019-02-1919-3897Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3896Klagomål - TeliaKonsument
2019-02-1919-3895Kreditbörsen Sverige ABGodkännande av ändring i bolagsordningBankrätt
2019-02-1919-3894Wasa Kredit ABBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3893ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3892Svea Bank ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2019-02-1919-3891Impact Coatings ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3890Allra Försäkring ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3889Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3888CellaVision ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3887Klagomål - KronofogdemyndighetenKonsument
2019-02-1919-3886Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - The Standard Club Ireland DACFörsäkringsrätt
2019-02-1919-3885AXA Funds Management S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3884GARO AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3883Better Collective A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3882Saniona ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3881Nederman Holding AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3880Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2019-02-1919-3879Maiden General Försäkrings ABInformation om verksamheten - årsakt 2019Försäkringstillsyn
2019-02-1919-3878Klagomål - ATA Hill & Smith ABKonsument
2019-02-1919-3877Förfrågan om tillståndspliktKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3876Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Internet Insurance Services UK LtdKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3875Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Soldo Financial Services Ireland Designated Activity CompanyKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3874Ria Financial Services Sweden ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2019-02-1919-3873Independent Investment Group Sweden ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2019-02-1919-3872ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3871Klagomål - NordnetKonsument
2019-02-1919-3870Niam ABAnmälan om ägarförändringUppförandetillsyn
2019-02-1919-3869European Specialist Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3868Direktupphandling av glasögonHR
2019-02-1919-3867Länsförsäkringar Fondförvaltning ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3866ODDO BHF GénérationÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3865ABG Sundal Collier ABUnderrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3864Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3863Al Jumaili, Amer Abed ZayerInformation om verksamhetenBankrätt
2019-02-1919-3862Epiris GP LimitedAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3861FinansdepartementetRegeringsrapport - Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvarStöd och säkerhet
2019-02-1919-3860Frink ABUndantag från tillståndsplikt - betaltjänsterBankrätt
2019-02-1919-3859Carnegie Fonder ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3858T. Rowe Price Funds SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3857John Hancock Worldwide Investors plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3856SEB Fund 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3855Sdiptech AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3854XSpray Pharma AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-02-1919-3853If Skadeförsäkring AB (publ)Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-02-1919-3852Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-02-1919-3851Klagomål - KlarnaKonsument
2019-02-1919-3850Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2019-02-1919-3849Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2019-02-1919-3848Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - LU_SE_MFS MERIDIAN FUNDS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan