Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2021-04-1521-9404Heimstaden ABAnmälan om stabiliseringshandelMarknadstillsyn
2021-04-1521-9403Söderberg & Partners Wealth Management ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9402Förfrågan om elektronisk identifieringKonsument
2021-04-1521-9401Förfrågan om id-kapningKonsument
2021-04-1521-9400Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - PIMCO GIS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9398InfrastrukturdepartementetRemiss - Utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9Juridisk samordning
2021-04-1521-9396Förfrågan om tillståndKonsument
2021-04-1521-9395Förfrågan om låneinsatsKonsument
2021-04-1521-9394Nordax Bank AB (publ)Tillstånd till förvärv av aktier och annan egendomBankrätt
2021-04-1521-9393Förfrågan om tillståndspliktKonsument
2021-04-1521-9392Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Pantheon Ventures (Ireland) DAC article 32Kapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9391Förfrågan om kryptovalutaKonsument
2021-04-1521-9390Förfrågan om fondbesparingKonsument
2021-04-1521-9389Förfrågan om bolagKonsument
2021-04-1521-9387Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2021-04-1521-9385Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2021-04-1521-9384Förfrågan om avslutsdatum vid fondförsäljningKonsument
2021-04-1521-9383FinansinspektionenBeslut samordningsgrupp för juridiska hållbarhetsrelaterade frågorKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9382Beslut om godkännande av prospekt - aktierMarknadstillsyn
2021-04-1521-9381Beslut om godkännande av prospekt - icke-aktierelateradeMarknadstillsyn
2021-04-1521-9380Förfrågan om skuldsättningKonsument
2021-04-1521-9379Carnegie Investment Bank ABAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i utlandetBankrätt
2021-04-1521-9378Klagomål Konsumenternas FörsäkringsbyråKonsument
2021-04-1521-9377Säkra ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9376Sala SparbankInformation om verksamheten - årsakt 2021Banktillsyn
2021-04-1521-9375Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
2021-04-1521-9374FCG Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-04-1521-9372Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HARBERT EUROPEAN PARALLEL PLATFORM 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9371Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CARLYLE CREDIT OPPORTUNITIES FUND (PARALLEL) II, SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9370Spotlight Group ABDialog om analys av handelsplatsernas noteringsprocesser i SverigeMarknadstillsyn
2021-04-1521-9369Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - RCPDIRECT IV (EU), SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9368LGT Capital Partners (FL) LtdÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknader
2021-04-1521-9367Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - RCP FUND XVI (EU), SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9366Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - WORLDWIDE ALTERNATIVE FUND SICAV-SIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9365Klövern AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-04-1521-9364Corem Property Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-04-1521-9363Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2021-04-1521-9362Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - WHITEHELM EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9361L´Oréal Sverige ABUndantag från rapporteringsskyldighet - Emir art 9Kapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9360Liontrust Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9359SÄKRA Halland KommanditbolagÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9358Säkra ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9357Golub Capital Direct Lending CorporationTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9356Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9355Begäran om utlämnande av handlingTillstånd
2021-04-1521-9354Enligt sändlistaInnovationscentret - rundabordssamtalUppförandetillsyn
2021-04-1521-9353FinansinspektionenUtveckling av kreditriskbedömningsmetod inom översyns- och utvärderingsprocessen - årsakt 2021Finansiella risker
2021-04-1521-9352Select Investments Series III SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - art 93Kapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9351UTI Indian Fixed Income Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9350T. Rowe Price Funds SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - art 93Kapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9349Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ARES CAPITAL EUROPE V (E) LEVERED 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9348FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som avdelningschef på avdelningen Uppförandetillsyn, verksamhetsområde MarknaderStyrning och verksamhetsstöd
2021-04-1521-9347MainfirstÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9346Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - GENERAL ATLANTIC INVESTMENT PARTNERS SCSP SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9345Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtInformation om verksamheten - årsakt 2021Försäkringstillsyn
2021-04-1521-9344Signatur Fastigheter AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-04-1521-9343Amundi 12 MÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9342WHEB Asset Management Funds ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9341AQ Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-04-1521-9340UBS (Lux) Money Market SicavÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9339NN (L) LiquidÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9338Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - WEST STREET EUROPEAN INFRASTRUCTURE PARTNERS IV, SLP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9337Credit Suisse Custom MarketsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9336Credit Suisse Custom MarketsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9335NN (L) PatrimonialÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9334Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - PEPPERSTONE EU LIMITED (EU) 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9333Treligga plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9332Aspect UCITS Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9331Förlängning av tidsfristKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9330Gränges AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-04-1521-9328Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHMarknadstillsyn
2021-04-1521-9327Klagomål - ManyPetsKonsument
2021-04-1521-9326Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2021-04-1521-9325Klagomål - Sparbanken SjuhäradKonsument
2021-04-1521-9324Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2021-04-1521-9323Söderberg & Partners Wealth Management ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9322Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
2021-04-1521-9321First Sentier Investors Global Umbrella Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9320Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2021-04-1521-9319Sveriges RiksbankÖverföring av dataRapportering
2021-04-1521-9318Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH, Goldman Sachs Finance Corp International Ltd, Goldman Sachs InternationalMarknadstillsyn
2021-04-1521-9317Multicooperation SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9316Fundsmith Equity Fund SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9315Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2021-04-1521-9314Begäran om utlämnande av handlingTillstånd
2021-04-1521-9313Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn

Laddar sidan