Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2019-08-2219-18279Marginalen Bank BankaktiebolagÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18278Forex Bank AktiebolagTillstånd att verkställa fusionsplanBankrätt
2019-08-2219-18277Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2019-08-2219-18276Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2019-08-2219-18275Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2019-08-2219-18274Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2019-08-2219-18273Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18272Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
2019-08-2219-18271Klagomål - NordeaKonsument
2019-08-2219-18270UBS (Irl) Fund PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18269Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Alpinvest Partners B.V.Kapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18268Förfrågan om tillståndspliktBankrätt
2019-08-2219-18267Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18266Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18265MainfirstÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18264Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Bluefriars Brokers Limited 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18263Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18262Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18261Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18260Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18259Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18258Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18257Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18256Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18255Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18254Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18253Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18252Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18251Begäran om utlämnande av handlingRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18250Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18249Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18248Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18247Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18246Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18245Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18244Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18243Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18242Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18241Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18240Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18239Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18238Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18237Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18236Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18235Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18234GreenOak Europe Core Plus Logistics, SCSpÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18233Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18232Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18231Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18230Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18229Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18228Open Banking EuropeFörfrågan om regelverkBankrätt
2019-08-2219-18227Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18226Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18225Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18219Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18218Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18217Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18216Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18215Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18214Klagomål - Aspen HoldingKonsument
2019-08-2219-18213Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18212Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18211Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CB CAPITAL BUSINESS LTD 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18210Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18209Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18208Cirio Advokatbyrå ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18207Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18206Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - COMMERZBANK AktiengesellschaftProspekt och redovisning
2019-08-2219-18205First State Global Umbrella Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18204Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - BNP Paribas Commodity Futures Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18203Bjursås SparbankMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2019-08-2219-18202Greater Than ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18201Ortivus AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18200Crunchfish ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18199Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - AMUNDI INDEX SOLUTIONS 2009/65/CEKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18198Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - NAVIS ASIA FUND VIII PARALLEL FUND, SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18197Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18196AB FagerhultAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18195Didner & Gerge Fonder AktiebolagInformation om handelskalenderUppförandetillsyn
2019-08-2219-18194Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18193Powercell Sweden AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18192Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18191Anmälan om emission av kärnprimärkapitalinstrumentKapital och redovisning
2019-08-2219-18190Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18189Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - KKR Alternative Investment Management Unlimited CompanyKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18188Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18187-[MAKULERAD]-
2019-08-2219-18186ÄgarledningsprövningBankrätt
2019-08-2219-18185Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - EQMC Europe Development Capital Fund PlcKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18184Undersökning om marknadsmissbrukMarknadstillsyn
2019-08-2219-18183Bergslagens Sparbank ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2019-08-2219-18182Undersökning om marknadsmissbrukMarknadstillsyn
2019-08-2219-18181Siemens Financial Services ABLedningsprövningBankrätt
2019-08-2219-18180Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18179Undersökning om marknadsmissbrukMarknadstillsyn
2019-08-2219-18178Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18177Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18176Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18175Unika Försäkringar i Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18174Slättö Förvaltning ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2019-08-2219-18173Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18172Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18171Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18170Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18169Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18168Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18167Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18166Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18165Nordea Investment Management ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18164Klagomål - InvestousKonsument
2019-08-2219-18163Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18162Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18161Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18160Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18159Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18158Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18157Equitile Investments Feeder OEICÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18156Waystream Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18155Sun Capital Advisors VII-AIFM LLCAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18154Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18153Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18152Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18151Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18150Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18149Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18148Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18147Fördjupad analys av säkerhetsreserven för årsbokslutet 2018 – enkät till bolagenRisktillsyn försäkring
2019-08-2219-18146Klagomål - PreemKonsument
2019-08-2219-18145Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - APOLLO U.S. REAL ESTATE FUND III (LUX) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18144BioInvent International AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18143Cantargia ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18142Arcoma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18141Minesto ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18140Alpha UCITS SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18139SenzaGen ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18138Azelio ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18137Waystream Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18136Systembolagets PensionsstiftelseLedningsprövningFörsäkringsrätt
2019-08-2219-18135Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18134ALM Equity ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18133Janus Henderson Credit Alpha FundAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18132Klagomål - MarketcapitalKonsument
2019-08-2219-18131Scibase Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18130Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Nomura Bank InternationalProspekt och redovisning
2019-08-2219-18129Teqnion ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18128Elekta AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18127GARO AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18126Sedana Medical AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18125Sedana Medical AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18124Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2019-08-2219-18123Nikko AM Global Umbrella FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18122Goldman Sachs FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18121Mannheimer Swartling Advokatbyrå ABInformation om verksamhetenKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18120Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - THREE HILLS CAPITAL SOLUTIONS III 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18119Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-08-2219-18118Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18117Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - THE JUPITER GLOBAL FUND 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18116Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - KKR Asian Fund III (EEA) SCSpKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18115K2A Knaust & Andersson Fastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-08-2219-18114SEFÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-08-2219-18113Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SPECIALIZED INVESTMENTS SIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan