Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2018-09-1818-16963FRANKLIN TEMPLETON SERIES II FUNDSÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16962Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Crescent Private Credit Partners Levered Unitranche Fund (Ireland) LPMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16961Erste Responsible Bond Global ImpactÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16960Nordea 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16959Deutsche Asset Management S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16958Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Intermediate Capital Managers LimitedMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16957Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Opel Insurance Services GmbH 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16956Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16955Information från marknadenMarknadstillsyn
2018-09-1818-16954Information från marknadenMarknadstillsyn
2018-09-1818-16953Europeiska centralbanken (ECB)Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Dornbirner Sparkasse Bank AG 2013/36/EUMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16952Euro Accident Livförsäkring ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2018-09-1818-16951Flaggningsskyldighet för fysiska/juridiska personerMarknadstillsyn
2018-09-1818-16950Finanzmarktaufsicht (FMA), ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ALPHA INTELLIGENCE CAPITAL FUNDMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16949GAM Star (Lux)Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16948Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-09-1818-16947National Bank of Belgium, BelgienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Amlin Insurance SE 2009/138/ECFörsäkringsrätt
2018-09-1818-16946Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BOSTON CAPITAL INCOME AND VALUE U.S. APARTMENT FUNDMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16945Pensionex ABAnmälan om klagomålsansvarigMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16944Pensionex ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16943Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Bureau Buttercrane LtdMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16942Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-09-1818-16941Förfrågan om bolagKonsumentkontakt
2018-09-1818-16940Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - UBS Asset Management Funds LtdMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16939Enligt sändlistaInformation om sekretessreglerHR
2018-09-1818-16938Nordnet Bank ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringBankrätt
2018-09-1818-16937Länsförsäkringar Fondförvaltning ABAnmälan om uppdragsavtalMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16936Nordmarks Härads FörsäkringsbolagBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16935E. Öhman J:or Fonder ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2018-09-1818-16934Cicero Fonder ABAnmälan av fondbolag/AIF-förvaltare om uppdragsavtal för annan att utföra visst arbete eller vissa funktionerMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16933Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-09-1818-16932Förfrågan om IDD-lagenMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16931Klagomål - QliroKonsumentkontakt
2018-09-1818-16930Klagomål - InvestmentbankKonsumentkontakt
2018-09-1818-16929ChromoGenics AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-09-1818-16928Förfrågan om licensinformationKonsumentkontakt
2018-09-1818-16927Husqvarna AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-09-1818-16926Förfrågan om informationssäkerhetKonsumentkontakt
2018-09-1818-16925PersonalaktHR
2018-09-1818-16924PersonalaktHR
2018-09-1818-16923PersonalaktHR
2018-09-1818-16922Begäran om utlämnande av handlingMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16921PersonalaktHR
2018-09-1818-16920PersonalaktHR
2018-09-1818-16919Förfrågan om Qred ABKonsumentkontakt
2018-09-1818-16918PersonalaktHR
2018-09-1818-16917PersonalaktHR
2018-09-1818-16916Bodecker Partners ABAnmälan om undantag för handel för egen räkning med råvaruderivat m.mMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16915Anmälan om misstänkt regelöverträdelseMarknadstillsyn
2018-09-1818-16914Undersökning om marknadsmissbrukMarknadstillsyn
2018-09-1818-16913Watercircles Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16912Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - ELECTRONIC ARTSProspekt och redovisning
2018-09-1818-16911PersonalaktHR
2018-09-1818-16910SkatteverketBegäran om uppgifterRisktillsyn försäkring
2018-09-1818-16909Klagomål - KlarnaKonsumentkontakt
2018-09-1818-16908Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16907Förfrågan om återbetalningKonsumentkontakt
2018-09-1818-16906Klagomål - ColigentKonsumentkontakt
2018-09-1818-16905NasdaqFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2018-09-1818-16904Abbas VictorBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16903Sparre AnnikaBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16902Lansdowne Partners (UK) LLPAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagMarknadsuppföranderätt
2018-09-1818-16901Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-09-1818-16900Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-09-1818-16899Nordax Bank AB (publ)Tillstånd till förvärv av aktier och annan egendomBankrätt

Laddar sidan