Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2020-01-1620-1330Bluestep Bank AB - GruppTillsyn säkerställda obligationer – granskningsår 2020Finansiella risker
2020-01-1620-1329Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1328Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1327Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1326Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1325Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1324Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1323Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1322Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1321PersonalaktHR
2020-01-1620-1320Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1319Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1318Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1317Danske Bank A/S, Danmark, Sverige FilialInformation om verksamheten -IRK årsakt 2020Finansiella risker
2020-01-1620-1316FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som redovisningsexpert på avdelningen Marknadstillsyn, verksamhetsområde MarknaderHR
2020-01-1620-1315Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1314Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1313AIG Europé S.AUnderrättelse om ansvarsförsäkringKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1312Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1311Pensure ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1310Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1309Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1308Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1307Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1306Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Contis Financial Services LimitedKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1305Carve Capital ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1304Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1303Rosén & Partner Försäkringsmäklare ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1302Allfunds Sweden ABAnmälan om förändring av kvalificerat innehavKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1301Information från marknadenMarknadstillsyn
2020-01-1620-1300Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1299Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1298Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1297Solid FörsäkringsaktiebolagRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2020-01-1620-1296FinansinspektionenInternt regelverk - Riktlinjer för externa talPress
2020-01-1620-1295Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Flywire Europe UABKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1294Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1293Nasdaq Stockholm AktiebolagInformation om verksamheten - årsakt 2020Infrastrukturtillsyn
2020-01-1620-1292Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1291National Bank of Belgium, BelgienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag PPS EU SA 2015/2366/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1290National Bank of Belgium, BelgienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag PPS EU SA 2015/2366/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1289Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1288Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag SAFENED-FOURTHLINE LIMITED 2015/2366/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1287Betaltjänstleverantörer enligt sändlistaÖvergripande bedömning av operativa risker, säkerhetsrisker och åtgärder - årsakt 2020Operativa risker
2020-01-1620-1286Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1285DRC CONGO INVESTMENT LTDFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1284Länsförsäkringar AB (publ)Information om verksamheten - årsakt 2020Försäkringstillsyn
2020-01-1620-1283Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1282Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)Information om verksamheten - årsakt 2020Försäkringstillsyn
2020-01-1620-1281Metsä Group Treasury OyUndantag från rapporteringsskyldighet - EMIR art 9.1Kapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1280AIGUnderrättelse om ansvarsförsäkringKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1279Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1278Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ)Information om verksamheten - årsakt 2020Försäkringstillsyn
2020-01-1620-1277Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1276BlackRock Strategic FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1275Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)Information om verksamheten - årsakt 2020Försäkringstillsyn
2020-01-1620-1274Försäkringsaktiebolaget Agria (publ)Information om verksamheten - årsakt 2020Försäkringstillsyn
2020-01-1620-1273Förfrågan om QuotatradeKonsument
2020-01-1620-1272Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2020-01-1620-1271Fondbolagens föreningNy ledamot i Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF)Kapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1270The Absolut Company & Pernod Ricard Sweden PensionsstiftelseLedningsprövningFörsäkringsrätt
2020-01-1620-1269Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1268Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1267ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1266Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1265FinansinspektionenRegelefterlevnadsplan 2020Styrning och verksamhetsstöd
2020-01-1620-1264Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)ESMA-arbetsgrupperna om CCP Supervisory Committee, CCP Policy Committee och PTSC om clearing och avveckling årsakt 2020Infrastrukturtillsyn
2020-01-1620-1263Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1262Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1261Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-01-1620-1260Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1259Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1258Klagomål på räntor och kontantlöst samhälleKonsument
2020-01-1620-1257Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1256Specialplaceringsfond UB SkogÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1255Förfrågan om pensionsförsäkringKonsument
2020-01-1620-1254Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1253Enligt SändlistaÄndring av anställda hos anknuten / sidoverksam försäkringsförmedlare – Årsakt 2020Kapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1252Jupiter Merlin FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1251Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1250Enligt SändlistaAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelser - årsakt 2020Kapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1249Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1248The Jupiter Global FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1247Enligt SändlistaAnmälan om ansvarsförsäkring - årsakt 2020Kapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1246Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1245Enligt SändlistaAnmälan om undantag för handel för egen räkning med råvaruderivat m.m – Årsakt 2020Kapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1244Bambuser AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-1620-1243Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1242Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ItalienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2009/138/ECFörsäkringsrätt
2020-01-1620-1241Financial Services Commission (FSC), GibraltarAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1240Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1239Swedbank ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2020-01-1620-1238ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1237Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1236Sparbanken Eken ABLedningsprövningBankrätt
2020-01-1620-1235Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1234Czech National Bank (CNB), TjeckienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2009/138/ECFörsäkringsrätt
2020-01-1620-1233Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1232Alger SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1231Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1230Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1229Säkra Direkt ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1228Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1227Undersökning om eventuell överträdelse av lagen om värdepappersmarknadenMarknadstillsyn
2020-01-1620-1226Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1225Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1224Duni AB (Publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-1620-1223Fidelity FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1222Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1221Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1220Invent Medic Sweden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-1620-1219Qliro ABInformation om fördjupad analysBanktillsyn
2020-01-1620-1218Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CRESCENT CREDIT OPPORTUNITIES FUND 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1217Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1216Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1215Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1214Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2011/61/EU SWISS LIFE FUNDS (LUX) GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES UMBRELLA, SCS, SIFKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1213Information från marknadenMarknadstillsyn
2020-01-1620-1212Information från marknadenMarknadstillsyn
2020-01-1620-1211Information från marknadenMarknadstillsyn
2020-01-1620-1210Information från marknadenMarknadstillsyn
2020-01-1620-1209Information från marknadenMarknadstillsyn
2020-01-1620-1208Information från marknadenMarknadstillsyn
2020-01-1620-1207Klarna Bank ABInformation om verksamheten - årsakt 2020Banktillsyn
2020-01-1620-1206Information från marknadenMarknadstillsyn
2020-01-1620-1205Säkra Borås KommanditbolagÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1204Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1203Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1202Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1201Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1200Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
2020-01-1620-1199Intergiro International Stockholm AB (publ)Anmälan om uppdragsavtalBankrätt
2020-01-1620-1198Amasten Fastighets ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-1620-1197Förfrågan om försäkringsrörelselagenKonsument
2020-01-1620-1196Fidante Partners Liquid Strategies ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1195FinansinspektionenVägledande frågor och svar som publicerats på fi.se - årsakt 2020Tillstånd
2020-01-1620-1194Förfrågan om uppgifter om utfärdade sanktioner enligt MARKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1193Alivia Insurance ABTillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1192Länsförsäkringar Bank AktiebolagInformation om verksamheten - årsakt 2020Banktillsyn
2020-01-1620-1191Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2020-01-1620-1190Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - The Goldman Sachs Group, Inc.Marknadstillsyn
2020-01-1620-1189SBAB Bank AB (publ)Information om verksamheten - årsakt 2020Banktillsyn
2020-01-1620-1188Varbergs Sparbank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1187Förfrågan om regelverkBankrätt
2020-01-1620-1186Förfrågan om finansbolagKonsument
2020-01-1620-1185Rosén & Partner Försäkringsmäklare ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1184RWC FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1183Länsförsäkringar ÖstgötaInformation om tillämpning av förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatterFörsäkringstillsyn
2020-01-1620-1182Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - FIVE ARROWS GROWTH CAPITAL I 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1181Lombard Odier FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-1620-1180Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ABERDEEN STANDARD INVESTMENT I ICAV 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan