Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2018-03-1518-5511Compricer ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5510Skandinaviska Enskilda Banken ABInformation om Life Emerging Markets BondsMarknadsuppförandetillsyn
2018-03-1518-5509Förfrågan om tillståndspliktMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5508Hypoteket Bolån Sverige ABAvregistrering av vissa tillståndMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5507Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-03-1518-5506Napier Park Global Capital (US) LPTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5505Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-03-1518-5504Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - J.P. Morgan Structured Products B.VKapitalmarknadsrätt
2018-03-1518-5503FörsäkringsInvest i Stockholm ABTillstånd att driva sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5502FörsäkringsInvest i Stockholm ABTillstånd att driva sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5501Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5500Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5499Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5498Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5497Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5496Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5495Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5494Klagomål - Lindorff Sverige ABKonsumentkontakt
2018-03-1518-5493Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5492Bird & Bird Advokat KBFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2018-03-1518-5491Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5490Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5489Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5488Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5487Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5486Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5485Förfrågan om tillståndspliktMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5484Waizer ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5483Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5482Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5481Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5480Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5479Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2018-03-1518-5478Marginalen Bank BankaktiebolagInformation om verksamheten - årsakt 2018Tillsyn medelstora och små banker
2018-03-1518-5477AktietorgetHandelsstoppProspekt och redovisning
2018-03-1518-5476Svenska FörsäkringsföreningenFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5475JLT Risk Solutions ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5474Anders Magnus ErikssonTillstånd att utöva försäkringsförmedlingMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5473Dina Försäkringar Mälardalen ABInformation om verksamheten - årsakt 2018Försäkringstillsyn
2018-03-1518-5472Advisa ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5471National Bank of Belgium, BelgienFörfrågan om personFörsäkringsrätt
2018-03-1518-5470Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2018-03-1518-5469Länsförsäkringar VärmlandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2018-03-1518-5468Förfrågan om kryptovalutorKonsumentkontakt
2018-03-1518-5467Xtrackers (IE) plcInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
2018-03-1518-5466ShaMaran Petroleum Corp.Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-03-1518-5465Förfrågan om depå från ACTA Asset Management ASAKonsumentkontakt
2018-03-1518-5464Electrolux-koncernens pensionsstiftelseLedningsprövningFörsäkringsrätt
2018-03-1518-5463Swedbank Robur Fonder ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5462Förfrågan om PPMKonsumentkontakt
2018-03-1518-5461Orasolv AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-03-1518-5460Nordic Foreign Exchange ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5459Förfrågan om ekonomisk brottslighetKonsumentkontakt
2018-03-1518-5458Förfrågan om insamlingar till välgörenhetsorganisationerKonsumentkontakt
2018-03-1518-5457Förfrågan om publik dataKonsumentkontakt
2018-03-1518-5456J.P. Morgan Asset Management (London) LimitedFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5455Förfrågan om bolag - PensumKonsumentkontakt
2018-03-1518-5454Systemair AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-03-1518-5453Tobii ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-03-1518-5452Överklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 17-8972Kapitalmarknadsrätt
2018-03-1518-5451Stadshypotek ABLedningsprövningBankrätt
2018-03-1518-5450Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-03-1518-5449Förfrågan om bolag - TopkreditgroupKonsumentkontakt
2018-03-1518-5448Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2018-03-1518-5447FrontvestorFörfrågan om tillståndspliktMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5446Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
2018-03-1518-5445Klagomål - TelefonsamtalKonsumentkontakt
2018-03-1518-5444Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-03-1518-5443Danske BankFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-03-1518-5442Förfrågan om skadestånd från statenKonsumentkontakt
2018-03-1518-5441StatskontoretEnkät - Uppföljning av moderna beredskapsjobb i staten 2018HR
2018-03-1518-5440KammarkollegietEnkät - Upphandling av ManagementtjänsterEkonomi

Webbredaktionen


Laddar sidan