Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2023-06-0123-16545Amundi ETF ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16544-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16543-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16542-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16541-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16540-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16539-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16538-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16537-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16536Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - ABERDEEN STANDARD SICAV I 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16535Baillie Gifford Worldwide Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16534Fundsmith SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16533-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16532-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16531-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16530-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16529CS Investment Funds 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16528-Klagomål - SatanderKonsument
2023-06-0123-16527CS Investment Funds 4Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16526-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16525-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-06-0123-16524-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16523-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-06-0123-16522-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-06-0123-16521-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16520HEBA Fastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-06-0123-16519PineBridge Global FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16518-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16517ODI Pharma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-06-0123-16516-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-06-0123-16515-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16514S2Medical AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-06-0123-16513-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16512Invoicery Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-06-0123-16511Alecta Tjänstepension ÖmsesidigtLedningsprövningTillstånd
2023-06-0123-16510-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-06-0123-16509-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16508-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16507PA Capital LLCAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16506Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Royal Bank of CanadaMarknadstillsyn
2023-06-0123-16504-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16503-Klagomål - SwedbankKonsument
2023-06-0123-16502-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16501-Klagomål - Lunar bankKonsument
2023-06-0123-16500Apoteket AB:s PensionsstiftelseAnmälan om placeringsriktlinjerRisktillsyn försäkring
2023-06-0123-16499-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16498Häradssparbanken MönsteråsÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2023-06-0123-16497-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-06-0123-16496-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16495-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16494Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Credit Suisse AG, London BranchMarknadstillsyn
2023-06-0123-16493Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - SOCIETE GENERALE, SG ISSUERMarknadstillsyn
2023-06-0123-16492Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Aktiebolaget Svensk Exportkredit (publ)Marknadstillsyn
2023-06-0123-16491-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16490Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - MORGAN STANLEY B.V.Marknadstillsyn
2023-06-0123-16489Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHMarknadstillsyn
2023-06-0123-16488Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - MORGAN STANLEY B.VMarknadstillsyn
2023-06-0123-16487-Fördjupad analys - Information till efterlevandeFörsäkringstillsyn
2023-06-0123-16486-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-06-0123-16485Medimi ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-06-0123-16484-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-06-0123-16483-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-06-0123-16482ISEC Services ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16481-Förfrågan om bolagKonsument
2023-06-0123-16480-Klagomål - FCA-org.ukKonsument
2023-06-0123-16479KebNi ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-06-0123-16478PensionsmyndighetenAnmälan om försäkringstekniska riktlinjerRisktillsyn försäkring
2023-06-0123-16477-Förfrågan om regelverkBetalrätt
2023-06-0123-16476Lysa Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Sweden Equity Focus (PAB-fond)Kapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16475Svenska Nyttobostäder AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-06-0123-16474Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - The Underwriting Exchange 2016/97/EUTillstånd
2023-06-0123-16473SAS AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-06-0123-16472-Klagomål - Dagens IndustriMarknadstillsyn
2023-06-0123-16471Lysa Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Lysa Global Equity Focus (PAB-fond)Kapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16470-Klagomål - Pips OptionsKonsument
2023-06-0123-16469De Lage Landen Finans ABLedningsprövningTillstånd
2023-06-0123-16468-Klagomål - Dagens IndustriMarknadstillsyn
2023-06-0123-16467-Anmälan om emission av kapitalinstrumentFinansiella risker
2023-06-0123-16466AegirBio ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-06-0123-16465Redwood Pharma AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-06-0123-16464Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CRE LOANS DEBT FUND SCA 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16463Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CRE SENIOR DEBT SCA 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16462InDex Pharmaceuticals Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-06-0123-16461Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CRE SENIOR DEBT SCA 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16460Autorité de Controle Prudentiel et de résolution(ACP), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - W-HA 2015/2366/EUBetalrätt
2023-06-0123-16459Clearlake Capital Management VIII, L.P.Tillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16458Autorité de Controle Prudentiel et de résolution(ACP), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MILLTECHFX EUROPE 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16457Renewable Ventures Nordic ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-06-0123-16456-Förfrågan om regelverkBetalrätt
2023-06-0123-16455-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-06-0123-16454Polen Capital Investment Funds plcAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16453Finanstilsynet, DanmarkGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Peel Hunt Europe Fondsmæglerselskab A/S 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16452Sambla Group ABAnmälan om avyttring av kvalificerat innehavBanktillsyn
2023-06-0123-16451Autorité de Controle Prudentiel et de résolution(ACP), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CAMPBELL LUTYENS SA 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16450Central Bank of Ireland, IrlandInformation om gränsöverskridande verksamhet - Cheyne Capital SMC Limited 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16449Trustly Group ABPlacering av maskinläsbara medier, utrustning m. m. utomlandsTillstånd
2023-06-0123-16448HealthInvest Partners ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2023-06-0123-16447SEB Investment Management ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16446Arthur J Gallagher Brim ABÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetTillstånd
2023-06-0123-16445Euro Accident Livförsäkring ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringFörsäkringsrätt
2023-06-0123-16444Altor Fund Manager ABUnderrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16443Altor Fund Manager ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16442Altor Fund Manager ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16441UBS (Lux) Fund Solutions, SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16440Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Anslag 2:4 Krisberedskap perioden 2024-2026It- och säkerhetstillsyn
2023-06-0123-16439HSBC Global Liquidity Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16438Altor Fund Manager ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16437Altor Fund Manager ABAnmälan från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av EES-baserad AIF till professionella investerareKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16436FinansinspektionenKlassificeringsstrukturDokumentation
2023-06-0123-16435Nordic Försäkring & Riskhantering ABÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetTillstånd
2023-06-0123-16434-Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16433Central Bank of Ireland, IrlandInformation om gränsöverskridande verksamhet - Crescent Syndicated Credit Solutions 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16432Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Barings Umbrella Fund (LUX) SCSp SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16431Pinnacle ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16430FE fundinfo LimitedFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16429Handelsbanken Skadeförsäkrings ABPlacering av maskinläsbara medier, utrustning m. m. utomlandsTillstånd
2023-06-0123-16428Sappisure Försäkrings ABPlacering av maskinläsbara medier, utrustning m. m. utomlandsTillstånd
2023-06-0123-16427SIBS AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-06-0123-16426-Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
2023-06-0123-16425Bank of Spain, SpanienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MBF DREAMS, S.L. 2014/17/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16424Comgest MondeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16423Finanssivalvonta, Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), FinlandInformation om gränsöverskridande verksamhet - Evolver Equity Ab 345/2013/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16422Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaInformation om gränsöverskridande verksamhet - Rockstart Agrifood II Coöperatief U.A. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16421Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - COELI SICAV II 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16420Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Omega Funds Investment Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16419Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - UBS (LUX) BOND SICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16418Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - EUROPEAN INFRASTRUCTURE PARALLEL FUND SCSP SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16417-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16416Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - WUPSIL 2015/2366/EUBetalrätt
2023-06-0123-16415-Begäran om utlämnande av handlingHr
2023-06-0123-16414-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2023-06-0123-16412Gran Tierra Energy Inc.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16411-Samverkan med annan myndighetStöd och säkerhet
2023-06-0123-16410Autorité de Controle Prudentiel et de résolution(ACP), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Banque PSA finance 2013/36/EUBankrätt
2023-06-0123-16409-PersonalaktHr
2023-06-0123-16408-Ledigförklarande av anställning som analytiker på avdelning finansiell stabilitet verksamhetsområde ekonomisk analysHr
2023-06-0123-16407-Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16406-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2023-06-0123-16405-Ledigförklarande av anställning analytiker på avdelning stab, verksamhetsområde BetalningarHr
2023-06-0123-16404-Ledigförklarande av anställning som jurist regelgivning på avdelning Betalrätt, verksamhetsområde BetalningarHr
2023-06-0123-16403-Ledigförklarande av anställning som jurist tillsyn på avdelning Betalrätt, verksamhetsområde BetalningarHr
2023-06-0123-16402-Ledigförklarande av anställning som senior jurist på avdelning kapitalmarknadsrätt, verksamhetsområde marknaderHr
2023-06-0123-16401-Klagomål - Mangold FondkommissionKonsument
2023-06-0123-16400-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt