Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2019-10-1519-22359Strukturinvest Fondkommission (FK) ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22358UBS (LUX) Strategy SicavÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22357Hellström advokatbyrå kbFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22356StudentförfråganPenningtvätt
2019-10-1519-22355KlagomålFörsäkringstillsyn
2019-10-1519-22354Swedbank ABBeräkning av kapitalkrav för motpartsriskBankrätt
2019-10-1519-22353Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22352Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - J.B. CAPITAL MARKETS S.V., S.A 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22351Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)Intyg avseende solvensFörsäkringsrätt
2019-10-1519-22350Goldman Sachs Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22349Ägarledningsprövning - MFEX Mutual Funds Exchange ABKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22348FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som juristassistent till avdelningen Kapitalmarknadsrätt, område MarknaderHR
2019-10-1519-22347BMO Investments (Lux) I FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22346Net Insight ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-1519-22345Nordea Livförsäkring Sverige ABÖversyn av regelbunden tillsynsrapportFörsäkringstillsyn
2019-10-1519-22344Nordea Liv FörsäkringsgruppÖversyn av regelbunden tillsynsrapportFörsäkringstillsyn
2019-10-1519-22343FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som junior jurist till avdelningen Kapitalmarknadsrätt, område MarknaderHR
2019-10-1519-22342Aberdeen Standard SICAV IÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22341Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22340Sensec Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-1519-22339Verdane Capital Advisors IX ABInformation om verksamhetenKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22338EVRY Sweden ABFörfrågan om regelverkKredit- och operativa risker
2019-10-1519-22337Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Morgan Stanley & Co. International plcProspekt och redovisning
2019-10-1519-22336Förfrågan om regelverkMarknadstillsyn
2019-10-1519-22335Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Hamilton Insurance Designated Activity CompanyFörsäkringsrätt
2019-10-1519-22334Amber AdvokaterFörfrågan om tillståndspliktTillstånd
2019-10-1519-22333Rapport om väsentlig händelseTillsyn medelstora och små banker
2019-10-1519-22332Kjellander & Ramel ABAnmälan om uppdragsavtalKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22331Smart Eye Aktiebolag (publAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-1519-22330Commissariat aux Assurances, LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Katarina BENGTSSON 2016/97/ECKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22329FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som ekonomichef till avdelningen Ekonomi, område Styrning och verksamhetsstödHR
2019-10-1519-22328Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22327Malta Financial Services Authority (MFSA), MaltaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Assikura Insurance Brokers Ltd EU 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22326Senay Service ABUndantag från tillståndsplikt - betaltjänsterBankrätt
2019-10-1519-22325Förfrågan om LEI-registreringKonsument
2019-10-1519-22324Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22323Länsförsäkringar GävleborgÖversyn av regelbunden tillsynsrapportFörsäkringstillsyn
2019-10-1519-22322Förfrågan om att öppna svenskt bankkontoKonsument
2019-10-1519-22321Länsförsäkringar Skaraborg - ömsesidigtÖversyn av regelbunden tillsynsrapportFörsäkringstillsyn
2019-10-1519-22320Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigtÖversyn av regelbunden tillsynsrapportFörsäkringstillsyn
2019-10-1519-22319Länsförsäkringar Göteborg och BohuslänÖversyn av regelbunden tillsynsrapportFörsäkringstillsyn
2019-10-1519-22318Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22317Svenska Läkemedelsförsäkringen ABÖversyn av regelbunden tillsynsrapportFörsäkringstillsyn
2019-10-1519-22316Landstingens Ömsesidiga FörsäkringsbolagÖversyn av regelbunden tillsynsrapportFörsäkringstillsyn
2019-10-1519-22315Förfrågan om bolag - NordLEIKonsument
2019-10-1519-22314Enligt sändlistaDispens från att rapportera Penningtvättsrapporten (F880) 2018Rapportering
2019-10-1519-22313Ria FinancialFörfrågan om regelverkPenningtvätt
2019-10-1519-22312Cell Impact ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-1519-22311Finanstilsynet, DanmarkGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - JLT Specialty Insurance Broker A/S c/O Marsh A/SKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22310Begäran om utlämnande av handlingJuridisk samordning
2019-10-1519-22309Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Leadenhall Capital Partners LLPKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22308Rapport om väsentlig händelseTillsyn medelstora och små banker
2019-10-1519-22307Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - OAKTREE REAL ESTATE DEBT FUND III FEEDER (LUX) III, SCSPKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22306Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22305Sölvesborg-Mjällby SparbankLedningsprövningBankrätt
2019-10-1519-22304Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22303Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22302Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - COELI SICAV IKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22301Säkra Salaorten ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22300Ägarprövning - tillägg till ärende 19-22293Kapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22299Ägarprövning - tillägg till ärende 19-22293Kapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22298Ägarprövning - tillägg till ärende 19-22293Kapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22297Ägarprövning - tillägg till ärende 19-22293Kapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22296Ägarprövning - tillägg till ärende 19-22293Kapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22295Candy Mandy ABAvregistrering av ombudBankrätt
2019-10-1519-22294Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2019-10-1519-22293ÄgarprövningKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22292Bedömning av projektStöd och säkerhet
2019-10-1519-22291Sparbanken Sjuhärad AB (publ)Tillstånd för ändring av internmetod för kreditriskerKreditriskmodeller
2019-10-1519-22290Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)ESMA-arbetsgrupp om råvaruderivat (CDTF) – årsakt 2019Marknadstillsyn
2019-10-1519-22289Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2019-10-1519-22288Förfrågan om miljöpåverkanKonsument
2019-10-1519-22287RPM Risk & Portfolio Management ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22286Pantheon Ventures (UK) LLPÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22285Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - OAKTREE REAL ESTATE DEBT FUND III (LUX) 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22284Leksands SparbankMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
2019-10-1519-22283FinansinspektionenRapport - Nya regler gav minskad transparens på de svenska obligationsmarknadernaMarknadsanalys
2019-10-1519-22282Proinova ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22281Proinova Agency ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22280Amiin Capital HandelsbolagAnmälan av ombud för betaltjänsterBankrätt
2019-10-1519-22279Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Citigroup Global Markets Europe AGProspekt och redovisning
2019-10-1519-22278Klagomål - NordeaKonsument
2019-10-1519-22277Avrop av mattor med förnyad konkurrensutsättning från ramavtal med nr 23.3-8004-18Ekonomi
2019-10-1519-22276Clas Ohlson AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-1519-22275Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - HARBERT EUROPEAN PARALLEL PLATFORM 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22274AdderaCare ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-10-1519-22273Russell Investment Company plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22272Klagomål -Svea inkassoKonsument
2019-10-1519-22271Russell Investment Company II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22270Ägarprövning - Tillägg till ärende 19-22243Kapitalmarknadsrätt
2019-10-1519-22269Qliro ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2019-10-1519-22268RiksgäldskontoretResolutionsplanerTillsyn medelstora och små banker
2019-10-1519-22267Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan