Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2021-02-2321-4212FCG Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4211Tundra Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4210Avanza Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4209Catella Fondförvaltning ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4208RPM Risk & Portfolio Management ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4207Captor Fund Management ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4206CAAM Fund Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4205Spiltan Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4204Länsförsäkringar Fondförvaltning ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4203RAM ONEInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4202Lancelot Asset Management AktiebolagInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4201Naventi Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4200SPP Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4199Union Investment Luxembourg S.A.Information om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4198EXCALIBUR ASSET MANAGEMENT ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4197Schultz VictorFörfrågan om regelverkBankrätt
2021-02-2321-4196Europeiska bankmyndigheten (EBA)EBA arbetsgrupp om styrning och ersättning – årsakt 2021Operativa risker
2021-02-2321-4195Statens servicecenterInformation om Statens servicecenters kontinuitetsplaneringHR
2021-02-2321-4194Statens servicecenterServiceavtal (SLA)HR
2021-02-2321-4193Roslagens SparbankInformation om verksamheten - årsakt 2021Banktillsyn
2021-02-2321-4192Undersökning om marknadsmissbrukMarknadstillsyn
2021-02-2321-4191Anmälan om emission av kapitalinstrumentFinansiella risker
2021-02-2321-4190Adient PlcUndantag från rapporteringsskyldighet - Emir art 9Kapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4189Klagomål - SwedbankKonsument
2021-02-2321-4188Wästgöta Finans ABLedningsprövningTillstånd
2021-02-2321-4187Nordic Trading Association ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2021-02-2321-4186Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2021-02-2321-4185Financial Tech Sweden ABLedningsprövningTillstånd
2021-02-2321-4184Swedbank Robur Fonder ABLedningsprövningTillstånd
2021-02-2321-4183Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeAnmälan om delfonder ucits - H2O AM Europé 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4182Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4181Begäran om utlämnande av handlingTillstånd
2021-02-2321-4180Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4179Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4178FP Argonaut FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4177MFS Meridian FundsInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-02-2321-4176Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4175MirabaudÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4174Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4173Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4171Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4170Skandinaviska Enskilda Banken ABIntyg avseende verksamhetstillståndTillstånd
2021-02-2321-4169Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4168Commissariat aux Assurances, LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES ET CONSEILS (EUROPE)Kapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4166Areim ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4165Pensure ABAnmälan om borttag av styrelseledamöterKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4164Pensure ABAnmälan om borttag av styrelseledamöterKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4163Pensure ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4161Anyfin ABReviderad verksamhetsplanBanktillsyn
2021-02-2321-4160Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4159Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4158Nomura Funds Ireland plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4157Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4156Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - PATRIZIA Institutional Clients & Advisory GmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4155Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4154Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4153Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4152Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4151Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4150Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4149Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4148Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4147Zimpler ABLedningsprövningTillstånd
2021-02-2321-4146Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2021-02-2321-4145DNB Bank ASA, filial SverigeIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4144Fair Financial Incentive ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4143Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Nomura International Funding Pte. Ltd.Marknader
2021-02-2321-4142Ägarledningsprövning - Euro Accident Livförsäkring ABTillstånd
2021-02-2321-4141Ägarledningsprövning - Euro Accident Livförsäkring ABTillstånd
2021-02-2321-4140Ägarledningsprövning - Euro Accident Livförsäkring ABTillstånd
2021-02-2321-4139Vimmerby Sparbank ABLedningsprövningTillstånd
2021-02-2321-4138Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Patrick Kitzler 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4137Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4136Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4135Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4134Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4133Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4132Värde Management, L.P.Avregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4131Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4130Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4129Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4128Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4127Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4126Tellus Fonder ABTillstånd att lägga samman värdepappersfond/specialfond/mottagarfondKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4125Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4124Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4123Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4122Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4121Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - SCOR ILS Fund S.A., SICAV-SIF article 32Kapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4120Hela Försäkring ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4119Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4118Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4117Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4116Solid FörsäkringsaktiebolagRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2021-02-2321-4115Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4114Kapitalgruppen i Skandinavien ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4113Ägarledningsprövning - Dina Försäkring ABTillstånd
2021-02-2321-4112D-Shiil STK enskild firmaÖverklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 20-25244Bankrätt
2021-02-2321-4111Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4110Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4109CB Asset Management AktiebolagGodkännande av ändring i bolagsordningTillstånd
2021-02-2321-4108Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4107Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4106Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4105Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4104Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4103Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4102Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4101Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4100SEB Swedish Value FundUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4099Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4098Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4097Svenska Handelsbanken ABAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i utlandetBankrätt
2021-02-2321-4096Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4095Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4094Finansinspektionen, FinlandFörfrågan om personBankrätt
2021-02-2321-4093Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4092Sparbanken Skåne AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4091Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4090Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4089Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4088Premiefinans K Bohlin AB ombudTillstånd till förvärv av aktier och annan egendomBankrätt
2021-02-2321-4087Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4086Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4085Vanguard Funds plcAnmälan om delfonder ucits 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4084BlackRock UCITS FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4083Ägarledningsprövning JRS Asset Management ABKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4082Ek, JörgenÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4081iShares II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4080Neuberger Berman Investment Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4079Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4078UBS (Lux) Bond SicavÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4077UBS (Lux) Equity SicavÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4076Svea Ekonomi ABMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
2021-02-2321-4074Säkra ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4073Areim ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolag - Bowery Fund I (Eq) ABKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4071Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4070ACE Europe Life SE, filial SverigeAnmälan om klagomålsansvarigKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4068Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4066FinansinspektionenKartläggning - riskhantering kring betaltjänsterOperativa risker
2021-02-2321-4065Money Exchange Skandinavien AktiebolagAvregistrering av vissa tillståndBankrätt
2021-02-2321-4064Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4063Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4062Beslut om godkännande av prospekt - aktierMarknadstillsyn
2021-02-2321-4061Sandvik Försäkrings ABRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2021-02-2321-4059Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4058Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Société Générale Effekten GmbHMarknadstillsyn
2021-02-2321-4057Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - BBVA Global Markets B.V., BBVA Global Securities B.V.Marknader
2021-02-2321-4056Infinipi ABÄndring av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 20-21580Bankrätt
2021-02-2321-4055Compricer ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4054[MAKULERAD]-
2021-02-2321-4053Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4052Scout Gaming Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-02-2321-4051Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-02-2321-4050Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4049Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-02-2321-4048Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-02-2321-4047Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-02-2321-4046Movestic Livförsäkring ABFörfrågan om regelverkFörsäkringstillsyn
2021-02-2321-4045Fördjupad analys - försäkringsföretagens klagomålshanteringFörsäkringstillsyn
2021-02-2321-4044Fördjupad analys - försäkringsföretagens klagomålshanteringFörsäkringstillsyn

Laddar sidan