Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2019-06-2019-13950Undersökning om marknadsmissbrukMarknadstillsyn
2019-06-2019-13949FinansdepartementetÄndring av regleringsbrev till Finansinspektionen för budgetåret 2019Styrning och verksamhetsstöd
2019-06-2019-13948UBS (Lux) Bond FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13947Goldman Sachs FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13946Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LUX. S.À R.L. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13945Hi3G Access ABAvregistrering av vissa tillståndTillstånd
2019-06-2019-13944Bandling & Partners ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13943Anmälan om emission av kapitalinstrumentKapital och redovisning
2019-06-2019-13942AmTrust Insurance Services Sweden ABBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13941LänsförsäkringarBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13940Sirius International FörsäkringsaktiebolagInformation om företag under tillsyn, dialog med revisor – Sirius International Försäkringsaktiebolag - 2019Försäkringstillsyn
2019-06-2019-13939Svenska kyrkans pensionskassa, försäkringsföreningÄndring av styrelse/vd/firmatecknare/revisorFörsäkringsrätt
2019-06-2019-13938AHA World AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-2019-13937Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigtUndantag - från reglerna för beräkning av säkerhetsreservFörsäkringsrätt
2019-06-2019-13936iShares II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13935Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ValorPay, UABKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13934Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigtBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13933Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-06-2019-13932Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolagKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13931FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som biträdande verksamhetsområdeschef på verksamhetsområde BankHR
2019-06-2019-13930Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2019-06-2019-13929Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2019-06-2019-13928Skandinaviska Enskilda Banken ABUndantag från rapporteringsskyldighet - EmirKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13927OK-Q8 Bank ABLedningsprövningBankrätt
2019-06-2019-13926Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Deutsche Bank AGProspekt och redovisning
2019-06-2019-13925Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-06-2019-13924Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Deutsche Bank AG (London Branch)Prospekt och redovisning
2019-06-2019-13923RegeringskanslietRemiss - Ds 2019:13 EtableringsjobbFinansiell stabilitet
2019-06-2019-13922Svenska kyrkans pensionskassa, försäkringsföreningLedningsprövningFörsäkringsrätt
2019-06-2019-13921Rangordnat avrop av HCI-lösning från ramavtal med nr 17-18152It-drift
2019-06-2019-13920Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2019-06-2019-13919Rangordnat avrop av expansionsenheter Veeam från ramavtal med nr 17-18152It-drift
2019-06-2019-13918Rangordnat avrop av LCM-kontorsnät från ramavtal med nr 16-13045It-drift
2019-06-2019-13917Statistiska centralbyrån (SCB)Överenskommelse mellan SCB och Finansinspektionen angående FinansmarknadsstatistikStyrning och verksamhetsstöd
2019-06-2019-13916Compricer ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13915Rangordnat avrop av NSX från ramavtal med nr 16-15759It-drift
2019-06-2019-13914Öppen upphandling av Fruktleveranser till FIStöd och säkerhet
2019-06-2019-13913Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - HELLEBORE CREDIT SICAV-RAIF - HELLEBORE CREDIT ARBITRAGEKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13912Dina Försäkringar Kattegatt ÖmsesidigtLedningsprövningFörsäkringsrätt
2019-06-2019-13911Länsförsäkringar GotlandBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13910Trustly Group ABInformation om verksamheten - årsakt 2019Tillsyn medelstora och små banker
2019-06-2019-13909Swedbank Försäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2019-06-2019-13908Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsument
2019-06-2019-13907Förfrågan om bolag/produktKonsument
2019-06-2019-13906Yamur Travel ABRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetTillstånd
2019-06-2019-13905Nordkinn Asset Management ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13904HandelsbankenBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13903Invesco Markets II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13902Förfrågan om kontohanteringKonsument
2019-06-2019-13901Swedbank ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2019-06-2019-13900Keel Capital ABUndantag från rapporteringsskyldighet - EMIRKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13899BlackRock Fund Managers LimitedTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13898Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - BlackRock ICS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13897Ägarprövning - Tillägg till ärende 19-13678Bankrätt
2019-06-2019-13896Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-06-2019-13895Lundmark & Co Fondförvaltning ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13894Mondido Payments ABLedningsprövningTillstånd
2019-06-2019-13893Direktupphandling av taxitjänster inom Stor-StockholmEkonomi
2019-06-2019-13892Artificial Solutions International ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-2019-13891HSB Finansstöd ABLedningsprövningTillstånd
2019-06-2019-13890CELLINK ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-2019-13889Invesco Markets II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13888Banco de EspañaÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13887Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2019-06-2019-13886PersonalaktHR
2019-06-2019-13885Man Group plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13884Akademisk Marknadsanalys Stockholm ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13883Sirius gruppÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
2019-06-2019-13882Svenska Handelsbanken ABUndantag från rapporteringsskyldighetInfrastrukturtillsyn
2019-06-2019-13881Ecster ABTillstånd för ändring av internmetod för kreditriskerKreditriskmodeller
2019-06-2019-13880Gunnebo AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-2019-13879DeloitteÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13878Man Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13877PersonalaktHR
2019-06-2019-13876Nordea 1, SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13875Enorama Pharma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-2019-13874Kungsleden AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-2019-13873PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13872Varbergs Sparbank AB (publ)Tillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13871PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13870PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13869Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - INVESCO ZODIAC FUNDS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13868PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13867Artificial Solutions International ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-2019-13866Artificial Solutions International ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-2019-13865PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13864PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13863Footway Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-2019-13862PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13861PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13860Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-06-2019-13859PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13858AFA TrygghetsförsäkringsaktiebolagAnmälan om styrelsens samlade kompetensFörsäkringsrätt
2019-06-2019-13857AFA SjukförsäkringsaktiebolagAnmälan om styrelsens samlade kompetensFörsäkringsrätt
2019-06-2019-13856PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13855Stendörren Fastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-06-2019-13854AFA LivförsäkringsaktiebolagAnmälan om styrelsens samlade kompetensFörsäkringsrätt
2019-06-2019-13853PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13852Sparbanken TranemoTillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13851PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13850HandelsebankenBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13849Qliro Group AB (publ)Medgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2019-06-2019-13848PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13847HandelsbankenBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13846PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13845PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13844PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13843Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Fort Global UCITS Funds plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13842IPM Informed Portfolio Management AktiebolagLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13841PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13840Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13839PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13838Länsförsäkringar StockholmBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13837Saint-Gobain Nordic A/SUndantag från rapporteringsskyldighetKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13836Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFörsäkringsrätt
2019-06-2019-13835PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13834PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13833Klagomål - EurocardKonsument
2019-06-2019-13832Nordax Bank AB (publ)Tillstånd till förvärv av aktier och annan egendomBankrätt
2019-06-2019-13831Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-06-2019-13830Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-06-2019-13829Nordax Bank AB (publ)Tillstånd till förvärv av aktier och annan egendomBankrätt
2019-06-2019-13828Försäkringsbranschens Pensionskassa, försäkringsföreningGodkännande av ändring i stadgarFörsäkringsrätt
2019-06-2019-13827Bolageriet ABInformation om påbörjad verksamhetBankrätt
2019-06-2019-13826Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2019-06-2019-13825Telefonaktiebolaget LM EricssonUndantag från rapporteringsskyldighetKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13824PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13823PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2019-06-2019-13822PayEx Sverige ABUnderrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhetBankrätt
2019-06-2019-13821IKC Capital ABÄndring av vdKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13820Finanstilsynet, DanmarkÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Kapitalforeningen HP Hedge – Danske obligationer SEK KL - 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13819Förfrågan om Carnegie Corporate BondKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13818Puffer ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2019-06-2019-13817KPA Pensionsförsäkring AB (publ)Anmälan om försäkringstekniska riktlinjerRisktillsyn försäkring
2019-06-2019-13816Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KBFörfrågan om regelverkPenningtvätt
2019-06-2019-13815Genero Solutions ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2019-06-2019-13814Förfrågan om företag som säljer skydd mot ID-kapningKonsument
2019-06-2019-13813Klagomål - kundkännedomsfrågorKonsument
2019-06-2019-13812Omtänksam ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-06-2019-13811Omtänksam ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan