Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2019-09-1319-20067Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Baillie Gifford Worldwide Funds plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20066Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2019-09-1319-20065SCOR UK Company LtdInformation om verksamhetenFörsäkringstillsyn
2019-09-1319-20064Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-09-1319-20063Nordea 2, SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20062Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - European Invest S.A. 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20061Artemis Funds ICVCÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20060Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Société Générale / SG Issuer / Société Générale Effekten GmbHProspekt och redovisning
2019-09-1319-20059MIWI Invest ABTillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20058Security Trust Scandinavia ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20057Man Funds VI plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20056Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - PGIM Funds plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20055Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20054Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20053Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20052Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20051Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20050Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20049Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20048Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20047Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20046Klagomål - ITrader.comKonsument
2019-09-1319-20045Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20044Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20043Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20042Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20041Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20040Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20039Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20038Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20037Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20036Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20035Tidaholms SparbankMedgivanden rörande kapitalbasen artikel 26.2Bankrätt
2019-09-1319-20034Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20033Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20032Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20031Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20030Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20029Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20028Safe Return Asset Management Nordic ABRapporteringUppförandetillsyn
2019-09-1319-20027Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20026Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20025Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20024AQR UCITS FundsAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20023Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20022Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Man Funds VI plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20021Länsförsäkringar Kalmar länAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2019-09-1319-20020Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20019Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - BNP Paribas Issuance B.V. and BNP ParibasProspekt och redovisning
2019-09-1319-20018Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20017Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20016Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20015Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20014Oasmia Pharmaceutical ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-09-1319-20013Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20012Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20011Orusts FörsäkringsbolagLedningsprövningFörsäkringsrätt
2019-09-1319-20010Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20009Rapport om väsentlig händelseTillsyn medelstora och små banker
2019-09-1319-20008Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienFörfrågan om bolagBankrätt
2019-09-1319-20007Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20006Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20005Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20004Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20003Proinova Agency ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20002AFFIRMO Försäkringskonsult AktiebolagÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20001Proinova ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-20000Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19999Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - 2009/65/EC Legal & General UCITS ETF plcKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19998Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19997Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19996Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19995Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19994Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19993Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19992Förfrågan om stark kundautentiseringKonsument
2019-09-1319-19991Euro Accident Livförsäkring AB ombud Setterwalls Advokatbyrå ABAnmälan om avyttring av kvalificerat innehavFörsäkringsrätt
2019-09-1319-19990Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19989Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19988Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19987Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19986Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19985Förfrågan om tillståndspliktBankrätt
2019-09-1319-19984Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19983Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19982Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19981Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19980Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19979National General Holdings Luxembourg S.á.r.l.Anmälan om avyttring av kvalificerat innehavFörsäkringsrätt
2019-09-1319-19978Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19977Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19976Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19975Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19974Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19973Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19972Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19971Förfrågan om omvärdering av bostadKonsument
2019-09-1319-19970Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19969Klagomål - AFA OmprövningsavdelningKonsument
2019-09-1319-19968Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19967Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19966Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19965Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19964Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19963Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19962Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19961Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19960Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19959Förfrågan om underskriftKonsument
2019-09-1319-19958Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19957Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19956Bank of Italy, ItalienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - 2015/2366/EUKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19955Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19954Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Zenfinex Limited 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19953Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19952Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19951Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19950Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19949Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19948Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19947EnterCard Group ABFörfrågan om regelverkTillsyn stora banker
2019-09-1319-19946Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19945Janus Henderson Horizon FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19944Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19943Förfrågan om regelverkBankrätt
2019-09-1319-19942Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19941Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19940Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19939Klagomål - Amorteringar i bostadsrättsföreningarKonsument
2019-09-1319-19938Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19937Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19936Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19935Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19934Six Financial Information Nordic ABTillstånd att placera utrustning m m utomlandsKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19933Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19932Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19931KammarkollegietAvstegsanmälanStöd och säkerhet
2019-09-1319-19930Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19929Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19928Nordnet Pensionsförsäkring ABInformation om verksamhetenFörsäkringstillsyn
2019-09-1319-19927London General Insurance Company Ltd England, Filial i SverigeInformation om verksamhetenFörsäkringstillsyn
2019-09-1319-19926Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19925Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ItalienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - 2016/97 TITOLO SICURO SRLKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19924Nordic Guarantee FörsäkringsaktiebolagFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19923Willis Towers Watson Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19922Intergiro International Stockholm AB (publ)Anmälan om uppdragsavtalBankrätt
2019-09-1319-19921Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2019-09-1319-19920Financial Supervision Authority, EstlandFörfrågan om personKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19919Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-09-1319-19918Finanstilsynet, DanmarkGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Markus Jeppesen 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19917Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - AXA MATIGNON 8 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19916Klagomål - HandelsbankenKonsument
2019-09-1319-19915DWS INVESTMENT S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19914Förfrågan om omvärdering av bostadKonsument
2019-09-1319-19913Europeiska centralbanken (ECB)Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - RCB Bank Ltd, Cyprus 2013/36/EUKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19912Förfrågan om regelverkBankrätt
2019-09-1319-19911Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DMS Investment Management Services (Europe) LimitedKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19910VirtusaFörfrågan om regelverkKredit- och operativa risker
2019-09-1319-19909Förfrågan om kortbedrägeriKonsument
2019-09-1319-19908Klagomål - NordeaKonsument
2019-09-1319-19907Minna Technologies ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2019-09-1319-19906Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Allianz Global Corporate & Speciality SE 2009/138/ECFörsäkringsrätt
2019-09-1319-19905Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GRITCHENIARD 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19904Förfrågan om dolda budKonsument
2019-09-1319-19903Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - PICTET REAL ESTATE CAPITAL FEEDER FUND, SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19902Förfrågan om gröna obligationerKonsument
2019-09-1319-19901BlackRock Capital Structure Investments Offshore Fund LtdÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19900SkatteverketFörfrågan om regelverkBankrätt
2019-09-1319-19899Klagomål - ForexKonsument
2019-09-1319-19898Förfrågan om bolånKonsument
2019-09-1319-19897[MAKULERAD]-
2019-09-1319-19896Förfrågan om tillståndspliktTillstånd
2019-09-1319-19895Länsförsäkringar Fondförvaltning ABAnmälan om borttag av styrelseledamöterUppförandetillsyn
2019-09-1319-19894Fidelity UCITS ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19893Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DMS Investment Management Services (Europe) Limited 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19892RAM (Lux) Systematic FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19891Muzinich FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19890Promentor Finans ABLedningsprövningBankrätt
2019-09-1319-19889-[MAKULERAD]-
2019-09-1319-19888River Thames Insurance Company LimitedInformation om verksamhetenFörsäkringstillsyn
2019-09-1319-19887Royal & Sun Alliance Insurance plcInformation om verksamhetenFörsäkringstillsyn
2019-09-1319-19886Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19885HSB Engineering Insurance LimitedInformation om verksamhetenFörsäkringstillsyn
2019-09-1319-19884Resurs Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-09-1319-19883East Capital Holding ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19882Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19881Söderberg & Partners Insurance Consulting ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19880Bolagsförsäkringar i Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19879Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Deutsche Börse Commodities GmbHProspekt och redovisning
2019-09-1319-19878Goldcup 18966 ABAnmälan om registrering av AIF-förvaltareKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19877Förfrågan om regelverkBankrätt
2019-09-1319-19876Malta Financial Services Authority (MFSA), MaltaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - nextmarkets Trading Limited 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19875New Energy Solar Manager Pty ombud Advokatfirman Vinge KBTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19874Sveriges advokatsamfundBegäran om yttrandeProspekt och redovisning
2019-09-1319-19873Förfrågan om regelverkTillstånd
2019-09-1319-19872Förfrågan om Bank IDKonsument
2019-09-1319-19871Förfrågan om bolag - Magnum FX (Cyprus) LtdKonsument
2019-09-1319-19870Nord FondkommissionFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19869Beslut om godkännande av prospekt - icke-aktierelateradeProspekt och redovisning
2019-09-1319-19868E. Öhman J:or Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19867E. Öhman J:or Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19866Klagomål - SEB/Mastercard/Ferratum Bank/FolkeFinans AS (Monetti)/C-Finans AB (FlexLimit)Konsument
2019-09-1319-19865Förfrågan om företagskontoKonsument
2019-09-1319-19864Klagomål - Resurs BankKonsument
2019-09-1319-19863Svensk Handel Pensionskassan, försäkringsföreningAnmälan om placeringsriktlinjerRisktillsyn försäkring
2019-09-1319-19862Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Holland Private Equity B.V. EuVECAKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19861Kommittén för Elsa RenbergInformation om bolagKonsument
2019-09-1319-19860Förfrågan om regelverkBankrätt
2019-09-1319-19859Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - First Trust Global Portfolios Limited 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19858Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Gilde Healthcare Partners B.V. EuVECAKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19857Europeiska centralbanken (ECB)Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Sparkasse Mittersill Bank AG 2013/36/EUKapitalmarknadsrätt
2019-09-1319-19856Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - BioGeneration III Services B.V. EuVECAKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan