Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

OBS! Avancerad sök  kan inte innehålla flera ord i  Avsändare/Mottagare . Använd då istället fritextsöken. 

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2021-01-1521-588Nordic Finance Business Partners ABLedningsprövningBankrätt
2021-01-1521-587S:t Erik Livförsäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2021-01-1521-586S:t Erik Försäkrings ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2021-01-1521-585Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-01-1521-584Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2021-01-1521-583Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaInformation om gränsöverskridande verksamhet - Prime Technology Investment Management B.V., EuVECAKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-582HSB Norra Bohuslän ekonomisk föreningLedningsprövningTillstånd
2021-01-1521-581Capital International FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-580Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-579Movestic Kapitalförvaltning ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-578SSGA SPDR ETFs Europe II PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-577Bridge Underwriting ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-576Geo Underwriting Europe B.V.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2016/97/EGKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-575Wasa Kredit ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2021-01-1521-574Mariner Atlantic LtdÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-573Baggette & Company Wealth Management LtdFörfrågan om regelverkTillstånd
2021-01-1521-572Compoundify Holding ABAnmälan om registrering av AIF-förvaltareKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-571Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-287Bankrätt
2021-01-1521-570Förfrågan om diskonteringskurva för beräkning av FTARisktillsyn försäkring
2021-01-1521-569Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-287Bankrätt
2021-01-1521-568Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-287Bankrätt
2021-01-1521-567Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-287Bankrätt
2021-01-1521-566Silentium Västerås ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-565Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaInformation om gränsöverskridande verksamhet EuVECAKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-564Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-287Bankrätt
2021-01-1521-563Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-287Bankrätt
2021-01-1521-562Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-561Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-287Bankrätt
2021-01-1521-560Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-559Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-558Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-557Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-556Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-555Förfrågan om förtydligande av dataanvändningTillstånd
2021-01-1521-554Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-553Nordic Investment BankAnmälan om val av hemmedlemsstatMarknadstillsyn
2021-01-1521-552Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-352Bankrätt
2021-01-1521-551FinansinspektionenInformation om inloggningsgränssnitt för betaltjänsterOperativa risker
2021-01-1521-550Insurify ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-549Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - BlackRockKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-548Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Equitix Investment Management LimitedKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-547Guy Carpenter & Company AktiebolagÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-546Guy Carpenter & Company AktiebolagÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-545Central Bank of Ireland, IrlandAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - MPMF Fund Management (Ireland) Limited article 32Kapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-544Klagomål - NordeaKonsument
2021-01-1521-543Klagomål - Klarna BankKonsument
2021-01-1521-542Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-541Klagomål - FX Crypto 24Konsument
2021-01-1521-540Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-539Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-538Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-537Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-536Skandinaviska Enskilda Banken ABTillstånd för ändring av internmetod för marknadsriskerFinansiella risker
2021-01-1521-535Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-534Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-533Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-532Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-531Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-530Wictor Family Office ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-529Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-528Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-527Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-526Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-525Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-524Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-523Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-522Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-521Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-520Förordnande av oberoende granskareFinansiella risker
2021-01-1521-519E.Öhman J:or ABUndantag - handel med finansiella instrumentKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-518Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-517Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-516Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-515Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-514Visenta FörsäkringsaktiebolagLedningsprövningFörsäkringsrätt
2021-01-1521-513Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-512Caprifol ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-01-1521-511Allförsäkringar i norden ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-510Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-509Saab PensionsstiftelseLedningsprövningFörsäkringsrätt
2021-01-1521-508Ignis försäkringsföreningLedningsprövningFörsäkringsrätt
2021-01-1521-507Klagomål - Nordea BankKonsument
2021-01-1521-506Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-505Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2009/138/ECKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-504Consector ABInformation om verksamhetenBanktillsyn
2021-01-1521-503Finanstilsynet, NorgeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige UNION REAL ESTATE FUND ASKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-502FIL (Luxembourg) S.A, filial SverigeInformation om räkenskapsårets slutKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-501S.P. OAS Stockholm ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-500S.P. MOH Piteå ABAnmälan om klagomålsansvarigKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-499S.P. MOH Piteå ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-498Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Citigroup Global Markets Europe AGMarknader
2021-01-1521-497Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Citigroup Global Markets Europe AGMarknader
2021-01-1521-496Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - ETC Issuance GmbHMarknader
2021-01-1521-495Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-494Beslut om godkännande av prospekt - aktierMarknadstillsyn
2021-01-1521-493Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2021-01-1521-492Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
2021-01-1521-491Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-490Länsförsäkringar Göteborg och BohuslänMedgivanden rörande kapitalbasen 26.2Tillstånd
2021-01-1521-489Länsförsäkringar Göteborg och BohuslänAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2021-01-1521-488Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandAnmälan om delfonder ucits - Lyxor 1 DAX 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-487Octopus AIF Management LimitedTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-486Saab PensionsstiftelseLedningsprövningFörsäkringsrätt
2021-01-1521-485Saab PensionsstiftelseAnmälan om placeringsriktlinjerRisktillsyn försäkring
2021-01-1521-484Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-483Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-482Swedbank ABInformation om verksamhetenBankrätt
2021-01-1521-481Swedbank ABInformation om verksamhetenBankrätt
2021-01-1521-480Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-479Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-478Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-477Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - M&G Luxembourg S.A.Kapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-476Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-475Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-474Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-473Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-1521-472Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn

Laddar sidan