Diary registerAdvanced search

Senast diarieförda ärenden

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
11/9/201818-20948Begäran om utlämnande av handlingFörsäkringsrätt
11/9/201818-20947Begäran om utlämnande av handlingKonsumentkontakt
11/9/201818-20946Investor ABInformation om innehavFörsäkringsrätt
11/9/201818-20945National Bank of Belgium, BelgienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Euroclear Belgium SAMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20944Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)Eiopa – SSC PG on group issues – årsakt 2018Risktillsyn försäkring
11/9/201818-20943MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESAFörfrågan om gränsöverskridande bolagFörsäkringsrätt
11/9/201818-20942Enligt sändlistaSamverkansmöte kring finansiella innovationerMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20941Rosemont ABTillstånd för försäkringsdistributionMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20940Ägarprövning - Tillägg till ärende 18-17390Försäkringsrätt
11/9/201818-20939Ägarprövning - Tillägg till ärende 18-17390Försäkringsrätt
11/9/201818-20938Ägarprövning - Tillägg till ärende 18-17390Försäkringsrätt
11/9/201818-20937Ägarprövning - Tillägg till ärende 18-17390Försäkringsrätt
11/9/201818-20936[MAKULERAD]-
11/9/201818-20935NOVOTEK AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20934Förfrågan om sökvägsanvisningKonsumentkontakt
11/9/201818-20933Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ItalienFörfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
11/9/201818-20932Klagomål - SwedbankKonsumentkontakt
11/9/201818-20931FinansinspektionenRapport - analys av den kommersiella fastighetsmarknadenMakroanalys
11/9/201818-20930Malta Financial Services Authority (MFSA), MaltaAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i Sverige - Domino Europe LimitedMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20929Safello Group ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20928Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
11/9/201818-20927Janus Henderson Investment Fund OEICÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20926Dimensional Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20925PolyPlank AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20924Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VIII (LUX) SCSP 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20923Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - UNIT Versicherungsmakler GmbHMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20922Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i Sverige - JEAN BUSNOT CONSULTANTS ARTS GRAPHIQUESMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20921Förfrågan om vägledningKonsumentkontakt
11/9/201818-20920RoschierFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
11/9/201818-20919Atrium Ljungberg ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20918Förfrågan om processen för att göra borttag av tillståndKonsumentkontakt
11/9/201818-20917Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i Sverige - JEAN BUSNOT SUD SASMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20916Södra Dalarnas SparbankAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
11/9/201818-20915Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i SverigeMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20914Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
11/9/201818-20913Arise ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20912Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
11/9/201818-20911Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
11/9/201818-20910Polygon AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20909Crown Energy ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20908International Petroleum CorporationAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20907Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
11/9/201818-20906Catella Fondförvaltning ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagMarknadsuppförandetillsyn
11/9/201818-20905Försäkringsaktiebolaget Vattenfall InsuranceInformation om verksamhetenFörsäkringstillsyn
11/9/201818-20904SBAB Bank AB (publ)Medgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
11/9/201818-20903Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
11/9/201818-20902ConventumÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20901Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
11/9/201818-20900Länsförsäkringar GävleborgBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20899AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)Medgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
11/9/201818-20898Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
11/9/201818-20897Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
11/9/201818-20896Fidante Partners Liquid Strategies ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20895Wasa Kredit ABBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20894Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Nordea Bank AB (publ)Prospekt och redovisning
11/9/201818-20893Cramer Rosenthal McGlynn UCITS plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20892Klagomål - AmorteringskravenKonsumentkontakt
11/9/201818-20891Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Nordea Bank AB (publ)Prospekt och redovisning
11/9/201818-20890Principal Global Investors FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20889Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Morgan StanleyProspekt och redovisning
11/9/201818-20888Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ACT Financial Solutions B.V. 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20887Vostok Emerging Finance LtdAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20886PIMCO Funds: Global Investors Series plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20885Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
11/9/201818-20884Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
11/9/201818-20883STENOCARE A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20882Svenska Handelsbanken ABAnmälan om leverantör av samhällsviktig tjänst (NIS)Kredit- och operativa risker
11/9/201818-20881Initiator Pharma A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20880Initiator Pharma A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20879Netjobs Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20878Edgeware ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20877Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - PGIM Funds plc 2009/65/ECMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20876Inission ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20875FinansinspektionenFörvaltningsplan för Platina 2019Dokumentation
11/9/201818-20874Financial Supervision Commission (FSC), BulgarienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Lenno Global Advisory JSC 2014/65/ECMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20873The Central bank of hungaryFörfrågan om personMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20872Transtema Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
11/9/201818-20871Banco de SpainÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20870Comgest Growth PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
11/9/201818-20869Comgest Growth PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt

Laddar sidan