Diary registerAdvanced search

Latest

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
1/17/202020-1431Tellus Fonder ABTillstånd att driva sidoverksamhetKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1430Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
1/17/202020-1429Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
1/17/202020-1428Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1427Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Livingbridge EP LLP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1426The Jupiter Global FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1425Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Fisher Investments Luxembourg S.à r.l. 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1424Dalarnas FörsäkringsbolagLedningsprövningFörsäkringsrätt
1/17/202020-1423The Jupiter Global FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1422Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
1/17/202020-1421Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1420Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
1/17/202020-1419JRS Asset Management ABMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
1/17/202020-1418Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
1/17/202020-1417Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
1/17/202020-1416ClearOn ABAnmälan av ombud för betaltjänsterBankrätt
1/17/202020-1415ClearOn ABAvregistrering av ombudBankrätt
1/17/202020-1414Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
1/17/202020-1413Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
1/17/202020-1411Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
1/17/202020-1410Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
1/17/202020-1409Bengtsson, Mats Eric BertilÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1408Kaptena Försäkringsförmedling ABAnmälan om klagomålsansvarigKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1407Kaptena Försäkringsförmedling ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1406Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
1/17/202020-1405Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
1/17/202020-1404Kaptena Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1403Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (IOSCO) och Kommittén för betalningar och finansiell infrastruktur (CPMI)Internationell samarbetsgrupp om finansiella marknadsinfrastruktursystem - styrgrupp (SG) och arbetsgrupp (PSG)Infrastrukturtillsyn
1/17/202020-1402Principal Global Investors FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1401Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2020Bank
1/17/202020-1400Narodowy Bank Polski, PolenInformation enligt lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden - 98/26/ECKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1399Sparbanken SydLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1398Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1397MVI Advisors ABUnderrättelse om användning av beteckningen EuVECA/EuSEF vid marknadsföring av fonderKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1396Polens ambassad i SverigeFörfrågan om regelverkBankrätt
1/17/202020-1395Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1394European CommissionFörfrågan om regelverkBankrätt
1/17/202020-1393Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1392Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1391Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ROYAL FINANCIAL TRADING (CY) LTD 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1390Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1389Wise Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
1/17/202020-1388Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1387ZebFörfrågan om regelverkBankrätt
1/17/202020-1386Svenska Läkemedelsförsäkringen ABInformation om verksamheten - årsakt 2020Försäkringstillsyn
1/17/202020-1385Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1384Scandinavian Capital Markets SCM ABFörfrågan om regelverkBankrätt
1/17/202020-1383Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1382Swedbank Robur Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1381Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1380Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1379Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1378Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1377FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som testledare (It-arkitekt) på avdelningen It-arkitektur, verksamhetsområde ITHR
1/17/202020-1376DatainspektionenSamordning av tillsynBanktillsyn
1/17/202020-1375Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1374Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - INVESCO FUNDSKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1373Addnode Group Aktiebolag (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
1/17/202020-1372Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - EQT VIII CO-INVESTMENT (G) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1371Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EQT VIII CO-INVESTMENT (G) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1370Swedbank ABBeräkning av kapitalkrav för motpartsriskBankrätt
1/17/202020-1369Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1368Advinans ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1367Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - DNB FUND 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1366Banco de EspañaÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.U. 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1365Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
1/17/202020-1364Sparbanken SydAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
1/17/202020-1363Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1362Skandinaviska Enskilda Banken ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
1/17/202020-1361Bank of EnglandInternationell överenskommelse (MoU) om tillsynssamverkanFörsäkringsrätt
1/17/202020-1360Skandinaviska Enskilda Banken ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
1/17/202020-1359Bank of EnglandInternationell överenskommelse (MoU) om tillsynssamverkanFörsäkringsrätt
1/17/202020-1358Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - APOLLO/ATHENE DEDICATED INVESTMENT PROGRAM (LUX), SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1357BlackRock UCITS FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1356Principal Global Investors FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1355Gradén Mattsson Finans ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1354Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.U. 2015/2366/EUKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1353SSGA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1352SSGA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1351Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1350SEB Credit OpportunityÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1349Avaron Emerging Europe FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1348Telia Finance AktiebolagAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
1/17/202020-1347Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
1/17/202020-1346Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1345Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Allianz Private Credit Fund, S.A. SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1344Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1343Undersökning om rapportering och offentliggörande av information, centrala funktioner, utlagd verksamhet, försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlagFörsäkringstillsyn
1/17/202020-1342Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - HSBC ETFs plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1341Statens servicecenter (SSC)Information om utbetalning av lönHR
1/17/202020-1340Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
1/17/202020-1339ÄgarprövningTillstånd
1/17/202020-1338Försäkringsteamet LCHC ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1337Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Leonteq Securities (Europe) GmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1336Advinans ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1335Gabriel Lind Juridik ABUnderrättelse om ansvarsförsäkringKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1334Founder & CEO DefensioFörfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
1/17/202020-1333BNY Mellon Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1332DNB FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/17/202020-1331Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - STRATEGIC PARTNERS INFRASTRUCTURE III (LUX) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan