Diary registerAdvanced search

Senast diarieförda ärenden

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
9/17/201818-16898Fortress Japan Opportunity Management LLCAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16897Klagomål - SEBKonsumentkontakt
9/17/201818-16896Klagomål - Nordea Bank SäffleKonsumentkontakt
9/17/201818-16895Länsförsäkringar VärmlandAnmälan om klagomålsansvarigFörsäkringsrätt
9/17/201818-16894JAK MedlemsbankAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
9/17/201818-16893Klagomål - pensionKonsumentkontakt
9/17/201818-16892Financial Supervision Authority, EstlandFörfrågan om bolagMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16891Förfrågan om onlinetjänsterKonsumentkontakt
9/17/201818-16890Svenska Handelsbanken ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringBankrätt
9/17/201818-16889Commissariat aux Assurances, LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GRAS SAVOYE LUXEMBOURG S.A.Försäkringsrätt
9/17/201818-16888Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
9/17/201818-16887HSB Mölndal ekonomisk föreningAnmälan om borttag av styrelseledamotBankrätt
9/17/201818-16886Himilo ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16885Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16884Marsh ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16883Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16882Förfrågan om tillståndKapitalmarknadsrätt
9/17/201818-16881PersonalaktHR
9/17/201818-16880Tellus Fonder ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16879PersonalaktHR
9/17/201818-16878Tellus Fonder ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16877Förfrågan om tillståndspliktMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16876Förfrågan om Danske BankKonsumentkontakt
9/17/201818-16875Rangordnat avrop av konsultjänster från ramavtal med nr 15-2196Stöd och säkerhet
9/17/201818-16874Försäkringsmäklarna Skeppsbron ABAnmälan om klagomålsansvarigMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16873Bokio ABRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16872SÄKRA Vätterstaden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16871Stl Sverige ABUndantag från lagen om betaltjänsterMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16870Marginalen Bank BankaktiebolagAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
9/17/201818-16869Finanzmarktaufsicht (FMA), ÖsterrikeInformation om gränsöverskridande verksamhet (EuVeca) - VMS-REB 3 EuVECA GmbH & Co KGMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16868Begäran om utlämnande av handlingMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16867Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16866Förfrågan om Danske BankKonsumentkontakt
9/17/201818-16865Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16864Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16863Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16862Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16861Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16860Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16859Begäran om utlämnande av handlingMarknadsuppförandetillsyn
9/17/201818-16858Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16857Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Anslag 2:4 krisberedskap 2019Kredit- och operativa risker
9/17/201818-16856Klagomål - NordaxKonsumentkontakt
9/17/201818-16855Försäkringspartner i Dalarna ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16854Förfrågan om årsbeskedKonsumentkontakt
9/17/201818-16853ToborrowFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16852Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16851Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16850Realjuridik i Sverige ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16849Finanzmarktaufsicht (FMA), ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DaoPay GmbHMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16848Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16847Sveriges Kommuner och LandstingEnkät om innovation inom offentlig sektorMarknadsuppförandetillsyn
9/17/201818-16846Stockholmsregionens Försäkring ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
9/17/201818-16845Untie Group ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16844Capital Insurance Services MIS ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16843Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16842Flexion Mobile plcAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/201818-16841Association Française du Multimedia MobileFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16840Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
9/17/201818-16839ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16838Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16837Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16836Austrian Federal Ministry for Digital and Economic AffairsAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16835Brinova Fastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/201818-16834Fairwater Marine ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16833Klagomål - Trygg HansaKonsumentkontakt
9/17/201818-16832Austrian Federal Ministry for Digital and Economic AffairsAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16831Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SEF - AKTIV FINANS EGAS DYNAMIC PORTFOLIO and WORLD EQUITY REPLICATION FUNDMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16830Glen Point Capital LLPAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16829Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Tritax Management LLP 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16828XMReality AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/201818-16827FinansinspektionenProcessbeskrivning för riskidentifieringFinansiell stabilitet
9/17/201818-16826Begäran om utlämnande av handlingKonsumentkontakt
9/17/201818-16825Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFTKapitalmarknadsrätt
9/17/201818-16824Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Société Générale / SG Issuer / Société Générale Effekten GmbHKapitalmarknadsrätt
9/17/201818-16823Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Nomura International Funding Pte. Ltd.Kapitalmarknadsrätt
9/17/201818-16822Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
9/17/201818-16821Moderna FörsäkringarBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16820Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16819Advokatfirman DelphiFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
9/17/201818-16818Cinnober Financial Technology ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/201818-16817Förfrågan om Global FinancesKonsumentkontakt
9/17/201818-16816FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som riskexpert till avdelningen Kredit och operativa risker, område BankHR
9/17/201818-16815Catena ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/17/201818-16814Cyxone ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering

Laddar sidan