Diary registerAdvanced search

Senast diarieförda ärenden

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
5/23/201919-11720Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11719Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsument
5/23/201919-11718Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11717Information från marknadsplatsens övervakningMarknadstillsyn
5/23/201919-11716Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11715Agenta Investment Management ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11714Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
5/23/201919-11713Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Swedbank Robur TechnologyKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11712Pegroco Invest ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11711PIMCO Funds: Global Investors Series plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11710UBS (Lux) Equity FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11709Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
5/23/201919-11708UBS (Lux) Equity FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11707Jonsson, OlleÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11706Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11705If Skadeförsäkring AB (publ)Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11704Stabelo ABLedningsprövningBankrätt
5/23/201919-11703Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsument
5/23/201919-11702Legg Mason Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11701Finanstilsynet, DanmarkGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Polaris Management A/S 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11700Simplicity ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11699OssDsignAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11698Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)LedningsprövningFörsäkringsrätt
5/23/201919-11697Begäran om utlämnande av handlingPenningtvätt
5/23/201919-11696LEVELSFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11695Nordic Iron Ore ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11694Skandinaviska Enskilda Banken ABTillstånd för ändring av internmetod för kreditriskerKreditriskmodeller
5/23/201919-11693FinansinspektionenTillfällig anställning som senior aktuarie på avdelningen Risktillsyn försäkring, verksamhetsområde FörsäkringHR
5/23/201919-11692Klagomål - SmscashKonsument
5/23/201919-11691Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
5/23/201919-11690Paxman AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11689Advinans ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11688Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11687Leonteq Securities (Europe) GmbHFörfrågan om regelverk för gränsöverskridande fonderKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11686Bosjö Fastigheter AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11685Movestic Kapitalförvaltning ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11684Förfrågan om handel med bitcoinKonsument
5/23/201919-11683Eaton Vance International (Ireland) Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11682Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetRHENMAN & PARTNERS FUND - 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11681Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
5/23/201919-11680Sparbanken NordLedningsprövningBankrätt
5/23/201919-11679Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Goldman Sachs Asset Management Fund Services LimitedKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11678Europeiska bankmyndigheten (EBA)EBA-arbetsgrupp om Stress Test Task Force – årsakt 2019Bankanalys och policy
5/23/201919-11677Insiderfonder ABAvregistrering av företagKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11676Sparbanken BokenLedningsprövningBankrätt
5/23/201919-11675Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Hemställan om referentstöd RSAStöd och säkerhet
5/23/201919-11674Bosjö Fastigheter AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11673Totalförsvarets forskningsinstitut FOIUndersökning om RSA-arbeteStöd och säkerhet
5/23/201919-11672Westra Wermlands SparbankLedningsprövningBankrätt
5/23/201919-11671Artemis Funds ICVCÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11670Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11669Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - LCC Trans-Sending Limited EU 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11668Länsförsäkringar GävleborgLedningsprövningFörsäkringsrätt
5/23/201919-11667Goldcup 18684 ABRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetBankrätt
5/23/201919-11666Söderberg & Partners Insurance Consulting ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11665Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltn ing ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11664Sparbanken NordMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
5/23/201919-11663Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
5/23/201919-11662Axonic Capital LLCTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11661Direktupphandling av datorer och skrivareIt-drift
5/23/201919-11660Avrop av licenser med förnyad konkurrensutsättning från ramavtal med nr 16-17074It-drift
5/23/201919-11659Amgen Inc.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11658FinansinspektionenVägledning om krav på interna modeller för exponeringar mot kommersiella fastigheterKreditriskmodeller
5/23/201919-11657Klagomål - Resurs BankKonsument
5/23/201919-11656Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
5/23/201919-11655Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsument
5/23/201919-11654Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
5/23/201919-11653Begäran om utlämnande av handlingPenningtvätt
5/23/201919-11652Strategisk Kapitalförvaltning Sverige ABAnmälan om klagomålsansvarigKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11651Strategisk Kapitalförvaltning Sverige ABAnmälan om borttag av styrelseledamöterKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11650Strategisk Kapitalförvaltning Sverige ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11649SBAB Bank AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11648Bublar Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11647Begäran om utlämnande av handlingFörsäkringsrätt
5/23/201919-11646Midsummer ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11645Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAVKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11644Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11643Förfrågan om lånKonsument
5/23/201919-11642Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CS ENERGY INFRASTRUCTURE SICAV-SIFKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11641Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Pantheon Ventures (UK) LLPKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11640Klagomål - Bliwa LivförsäkringKonsument
5/23/201919-11639Klagomål - Bankkonto till asylsökandeKonsument
5/23/201919-11638If Skadeförsäkring AB (publ)Tillsyn av intern modell 2019Risktillsyn försäkring
5/23/201919-11637(LF) Fund of FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11636Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CS ENERGY INFRASTRUCTURE SICAV-SIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11635FollicumAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11634IRRAS AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11633Klagomål - InvestfinansKonsument
5/23/201919-11632Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsföreningÄndring av styrelseFörsäkringsrätt
5/23/201919-11631Unibap AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11630Promore Pharma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11629Maha Energy ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11628Klagomål - öppna bankkontoKonsument
5/23/201919-11627Hedge Invest International Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11626Förfrågan om konsumentskyddKonsument
5/23/201919-11625JSM Wealth Management ABÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11624FCGFörfrågan om regelverkBankrätt
5/23/201919-11623Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Dimensional Ireland Limited 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11622Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - AB SICAV IKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11621Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
5/23/201919-11620Sensys Gatso Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11619Legg Mason Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11618FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som systemutvecklare på avdelningen It-utveckling, verksamhetsområde ItHR
5/23/201919-11617Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Integro Insurance Brokers (Ireland) Limited 2016/97/ECKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11616Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Citigroup IncProspekt och redovisning
5/23/201919-11615Godkännande och registrering av erbjudandehandling - kontanterProspekt och redovisning
5/23/201919-11614National Bank of Belgium, BelgienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - KBC Securities NV 2014/65/ECKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11613FinansinspektionenProcessbeskrivning för vägledande frågor och svarTillstånd
5/23/201919-11612FinanspolisenInformation om starten av goAMLPenningtvätt
5/23/201919-11611Oriflame Holding AGAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
5/23/201919-11610Förfrågan om regelverkBankrätt
5/23/201919-11609Nordea Liv FörsäkringsgruppInformation om verksamhetenFörsäkringstillsyn
5/23/201919-11608Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11607SEFAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
5/23/201919-11606Begäran om utlämnande av handlingKonsument
5/23/201919-11605Finanzmarktaufsicht (FMA), ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 2013/36/EUKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan