Diary register

PLEASE NOTE! Avsändare/Mottagare (Sender/Recipient) can not search för several words. Please use the open text search option instead.Advanced search

Latest

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
10/26/202020-24280Nordea Bank Abp, filial i SverigeInformation om uppdatering av fondbestämmelserKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24279Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)Esma-arbetsgrupp om råvaruderivat (CDTF) – årsakt 2020Marknadstillsyn
10/26/202020-24278Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24277Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24276Serafimgruppen ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24275AIP Infrastructure I - Joint Investment UndertakingAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24274Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24273Klagomål - FolksamKonsument
10/26/202020-24272Invesco FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24271Lidds AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24270HouseOfGuarantees ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24269Stadshypotek ABBeräkning av kapitalkrav för kreditriskBankrätt
10/26/202020-24268Wellington Management Funds (Luxembourg)Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24267Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2016/97Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24266Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Performance Ronnaru Company Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24265Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2016/97Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24264Mantex ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24263Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24262Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
10/26/202020-24261Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Wirex Limited article 28Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24260Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
10/26/202020-24259Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24258Information från marknadenMarknadstillsyn
10/26/202020-24257Kiwano Consulting ABFörfrågan om regelverkBankrätt
10/26/202020-24256Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige 2016/97Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24255Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige 2016/97Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24254Förfrågan om finansiellt instrumentKonsument
10/26/202020-24253AcadeMedia AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24252Seamless Distribution Systems ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24251SAS ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24250Bulten ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24249Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige 2016/97Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24248Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24247Kompisarna Kapital Portföljförvaltning ABUnderrättelse om användning av beteckningen EuVECA/EuSEF vid marknadsföring av fonderKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24246Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2016/97Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24245Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2016/97Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24244Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
10/26/202020-24243Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2016/97Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24242Nordic Entertainment Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24241Skandinaviska Enskilda Banken ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24240C-QUADRAT JAR ESG HY Fund UIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24239Lantmännen Finans ABFörfrågan om regelverkBankrätt
10/26/202020-24238NeoDynamics ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24237Nordic Growth Market NGM AktiebolagFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24236Willis Towers Watson Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24235Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24234Essity Aktiebolag (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24233Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
10/26/202020-24232Förfrågan om regelverkDokumentation
10/26/202020-24231Länsförsäkringar UppsalaAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
10/26/202020-24230Södra-koncernens PensionsstiftelseAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
10/26/202020-24229Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24228Försäkringsaktiebolaget Agria (publ)Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringFörsäkringsrätt
10/26/202020-24227Begäran om utlämnande av handlingHR
10/26/202020-24226Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24225SKF International ABUndantag från rapporteringsskyldighet - Emir art 9Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24224Coeli Private Equity 2016 ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24223SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24222Qliro Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24221Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24220Förfrågan om PremiebefrielseförsäkringKonsument
10/26/202020-24219ÄgarprövningKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24218Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24217Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24216Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24215Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Timothy James and Partners Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24214Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24213Förfrågan om bankKonsument
10/26/202020-24212Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - BB PRIVATE STRATEGIES (LUX) 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24211Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24210Förfrågan om Nordax BankKonsument
10/26/202020-24209Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24208Teknik Innovation Norden Fonder ABMedgivanden rörande kapitalbasen artikel 26.2Tillstånd
10/26/202020-24207Klagomål - Nordic SMEKonsument
10/26/202020-24206Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24205Dalarnas FörsäkringsbolagAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
10/26/202020-24204Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24203SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24202ÄgarprövningFörsäkringsrätt
10/26/202020-24201Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24200JTC Global AIFM Solutions LimitedAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24199Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24198Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24197Amundi Index SolutionsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24196Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
10/26/202020-24195ÄgarprövningBankrätt
10/26/202020-24194Bufab AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24193Pricer AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24192ICA Gruppen AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24191Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
10/26/202020-24190Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24189Finanstilsynet, DanmarkFörfrågan om personBankrätt
10/26/202020-24188Terra Firma Investments (Support Capital) LimitedAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24187Lynx Asset Management ABAnmälan om uppdragsavtalKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24186Länsförsäkringar NorrbottenAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
10/26/202020-24185Länsförsäkringar HallandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringsrätt
10/26/202020-24184AMF Fonder ABLedningsprövningTillstånd
10/26/202020-24183RegeringskanslietInformation om Regeringskansliets övergång till elektronisk remitteringStyrning och verksamhetsstöd
10/26/202020-24182Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - VONTOBEL FUND II 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24181Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
10/26/202020-24180Goldcup 26360 AB u.ä.t. Segulah VI Equity ABAnmälan om registrering av AIF-förvaltareKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24179Handelsbanken Fonder ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24178Platzer Fastigheter Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24177Goldcup 26359 AB u.ä.t. Segulah VI Debentures ABAnmälan om registrering av AIF-förvaltareKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24176BioGaia ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24175SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24174SAS AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24173Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
10/26/202020-24171Klagomål - eWorkKonsument
10/26/202020-24170Midway Holding AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24169Bonava AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24168Fondab ABLedningsprövningTillstånd
10/26/202020-24167Lyko Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24166Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Citigroup INCMarknadstillsyn
10/26/202020-24165Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - FIS Global Execution Services Limited 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24164Frink ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
10/26/202020-24163Enligt sändlistaUndersökning om produktstyrningsprocessenFörsäkringstillsyn
10/26/202020-24162Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)Undersökning om produktstyrningsprocessenFörsäkringstillsyn
10/26/202020-24161Futur Pension FörsäkringsaktiebolagUndersökning om produktstyrningsprocessenFörsäkringstillsyn
10/26/202020-24160Movestic Livförsäkring ABUndersökning om produktstyrningsprocessenFörsäkringstillsyn
10/26/202020-24159Handelsbanken Liv FörsäkringsaktiebolagUndersökning om produktstyrningsprocessenFörsäkringstillsyn
10/26/202020-24158Sparbankernas Försäkrings ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
10/26/202020-24157Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24156Alimak Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24155Lime Technologies AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24154Saco Folksam Försäkrings ABAvregistrering av vissa tillståndFörsäkringsrätt
10/26/202020-24153Wallenstam ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24152Bergman & Beving AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24151Alfa Laval Försäkrings ABInformation om verksamhetenFörsäkringstillsyn
10/26/202020-24150BE Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24149CAG Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24148Xvivo Perfusion AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24147Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24146Betsson AB(publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24145Momentum Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24144Ework Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24143Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
10/26/202020-24142Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
10/26/202020-24141ERIKA Försäkringsaktiebolag (publ)LedningsprövningFörsäkringsrätt
10/26/202020-24140Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
10/26/202020-24139AMF Fonder ABLedningsprövningTillstånd
10/26/202020-24138Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
10/26/202020-24137Beslut om godkännande av prospekt - icke-aktierelateradeMarknadstillsyn
10/26/202020-24136Ovzon ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24135Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
10/26/202020-24134Studsvik AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24133Rejlers AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24132Veoneer, Inc.Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24131Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
10/26/202020-24130Hexpol ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/26/202020-24129Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
10/26/202020-24128Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24127Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
10/26/202020-24126Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24125Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24124Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
10/26/202020-24123SEB Investment Management ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan