Diary register

PLEASE NOTE! Avsändare/Mottagare (Sender/Recipient) can not search för several words. Please use the open text search option instead.

Latest registeredAdvanced search

Latest

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
1/26/202121-1693Nya Försäkringar Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1615Pensionera förmedling i Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1609Ymer Partners ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1608Alpcot ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1595Ymer Partners ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1590UIB Nordic ABAnmälan om klagomålsansvarigKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1589UIB Nordic ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1702FinansinspektionenÅrsredovisning för budgetåret 2020Styrning och verksamhetsstöd
1/26/202121-1701Naturvårdsverket och FinansdepartementetMiljöredovisning 2020Styrning och verksamhetsstöd
1/26/202121-1700Statistiska centralbyrån (SCB)Överenskommelse mellan SCB och Finansinspektionen angående finansmarknadsstatistikStyrning och verksamhetsstöd
1/26/202121-1699Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1697Bankgirocentralen BGC ABInformation om verksamheten - årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
1/26/202121-1696Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DMS Investment Management Services (Europe) Limited article 32Kapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1695Bankgirocentralen BGC ABInformation om verksamheten - årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
1/26/202121-1694Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2) ICAV 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1692Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - M&G ALTERNATIVES, SCSP-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1691Bankgirocentralen BGC ABInformation om projektInfrastrukturtillsyn
1/26/202121-1690Finanstilsynet, NorgeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - NRP Anaxo Management AS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1689Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2021Operativa risker
1/26/202121-1688Sirius - GruppKommunikation med företag under tillsynFörsäkringstillsyn
1/26/202121-1687Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EQT MID MARKET EUROPE CO-INVESTMENT (B) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1686Svenska Kommunalarbetareförbundets Pensionsstiftelse för kontorspersonalLedningsprövningFörsäkringsrätt
1/26/202121-1685Begäran om utlämnande av handlingKonsument
1/26/202121-1684Enligt SändlistaInternationell samarbetsgrupp om krishantering – årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
1/26/202121-1683Begäran om utlämnande av handlingKonsument
1/26/202121-1682Spotlight Stock MarketInformation om verksamheten - årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
1/26/202121-1681Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
1/26/202121-1680Spotlight Stock MarketInformation om verksamheten - årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
1/26/202121-1679Czech National Bank (CNB), TjeckienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - české finanční centrum, s.r.o. 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1678Nasdaq Clearing AktiebolagKommunicera med företag under tillsyn – årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
1/26/202121-1677JP Spar & Försäkringsservice ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1676Europeiska bankmyndigheten (EBA)EBA-arbetsgrupp om SCARA årsakt 2021Bank
1/26/202121-1675Candriam BondsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1674Multicooperation SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1673FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa TjänstepensionsföreningAnmälan om konsekvens och investeringsriktlinjerRisktillsyn försäkring
1/26/202121-1672Förfrågan om kontaktpersonBankrätt
1/26/202121-1671T. Rowe Price Funds SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - art 93Kapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1670Schroder International Selection FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1669QB Europe ABRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetBankrätt
1/26/202121-1668Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
1/26/202121-1667Nordic Growth Market NGM AktiebolagInformation om verksamheten - årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
1/26/202121-1666Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
1/26/202121-1665Nordic Growth Market NGM AktiebolagInformation om verksamheten - årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
1/26/202121-1664Tidan Capital ABTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1663Europeiska bankmyndigheten (EBA)EBA-arbetsgrupp om betaltjänster - Standing Committe on Payment Services (SCPS) - årsakt 2021Operativa risker
1/26/202121-1662Finanstilsynet, DanmarkGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Nordic Investment Opportunities CIV II K/S 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1661Sveriges RiksbankBetalningsrådet - årsakt 2021Operativa risker
1/26/202121-1660FinansinspektionenFöreskrifter och allmänna råd FFFS XXXX:X om ändring i FFFS 2013:9 samt 2013:10 om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonderKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1659Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - NORDEA DEDICATED INVESTMENT FUND, SICAV-FIS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1658Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GSO COF IV CO-INVESTMENT FEEDER FUND EEA SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1657J O Hambro Capital Management Umbrella Fund DividendsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1656UBAMÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1655Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA)Arbetsforum kring betaltjänster, (Securepay) - årsakt 2021Operativa risker
1/26/202121-1654Svenska Bankföreningen m flInformation från branschorganisationer - årsakt 2021Operativa risker
1/26/202121-1653JSS InvestmentfondsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1652Energifonden Sverige ABÖverklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 20-14218Kapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1651Finansinspektionen, FinlandFörfrågan om personKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1650NCC Försäkringsaktiebolag (publ)Anmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
1/26/202121-1649Wellington Management Funds (Ireland) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1648Länsförsäkringar Fondförvaltning ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1647Wells Fargo (Lux) Worldwide FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1646BNP Paribas Cardif Livförsäkring ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringFörsäkringsrätt
1/26/202121-1645Pictet TRÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1644BNP Paribas Cardif Försäkring ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringFörsäkringsrätt
1/26/202121-1643GAM MultistockÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1642CS Investment Funds 2Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1641CS Investment Funds 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1640BNP Paribas Cardif Livförsäkring ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringFörsäkringsrätt
1/26/202121-1639BNP Paribas Cardif Försäkring ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringFörsäkringsrätt
1/26/202121-1638FinansinspektionenSamordningsfunktionen, arbetsgrupp 3 - 2021Operativa risker
1/26/202121-1637Finanstilsynet, NorgeInformation från utländsk myndighetBanktillsyn
1/26/202121-1636Länsförsäkringar Fondförvaltning ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
1/26/202121-1635Förfrågan om bankkontoKonsument
1/26/202121-1634Candriam QuantÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1633Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
1/26/202121-1632Godkännande av prospekt för sekundäremissioner - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
1/26/202121-1631Bank of Lithuania, LitauenÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1630Förfrågan om faktureringKonsument
1/26/202121-1629Förfrågan om bankkontoKonsument
1/26/202121-1628VFF Pension TjänstepensionsföreningAnmälan om konsekvensanalys och investeringsriktlinjerRisktillsyn försäkring
1/26/202121-1627TIN Ny TeknikInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
1/26/202121-1626Pevex Management LtdFörfrågan om bolagKonsument
1/26/202121-1625Verdane Capital Advisors IX ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1624Hoist Finance AB (publ)Anmälan om förvärv av egendom för skyddande av fordranBankrätt
1/26/202121-1623Verdane Edda Advisors ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1622Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1621ISEC Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
1/26/202121-1620Omnilife Insurance Company LimitedInformation om Övergångsperiodens slutFörsäkringsrätt
1/26/202121-1619JSS Investmentfonds IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1618Förfrågan om värdering i nyproduktionKonsument
1/26/202121-1617Förfrågan om administrativa böter i svensk lagBankrätt
1/26/202121-1616Ikano Bank AB (publ)Anmälan om klagomålsansvarigBankrätt
1/26/202121-1614BMO Investments (Lux) I FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1613Klagomål på försäkringsbolaget Tre KronorKonsument
1/26/202121-1612T. Rowe Price Funds SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1611Blackstone Europe Fund Management S.à r.l.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1610Qap Legal Advisors ABFörfrågan om regelverkMarknadstillsyn
1/26/202121-1607Insurance Supervision AgencyGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Nikolaj Lavrih 2016/97Kapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1606Insurance Supervision AgencyGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Nika Ciman 2016/97Kapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1605Bank of Lithuania, LitauenÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet PSD IIKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1604Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)Information om Skandinaviska Enskilda Banken - New York - Överlämnande av kategori B-banklicensBankrätt
1/26/202121-1603Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Article 28 of the PSD2Kapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1602Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Article 28 of the PSD2Kapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1601Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Article 28 of the PSD2Kapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1600Klagomål - Svea EkonomiKonsument
1/26/202121-1599Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Investor Selection plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1598Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)Bekräftelse att följa internationella riktlinjerKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1597Hoist Finance AB (publ)Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
1/26/202121-1596Svenska Handelsbanken ABUndantag från bestämmelser om styrelseuppdragBankrätt
1/26/202121-1594Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Evercore GmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1593Fair Investments Sweden ABAnmälan om uppdragsavtalKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1592Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1591Säkra ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
1/26/202121-1588Klagomål på Nya försäkringarKonsument
1/26/202121-1587Förfrågan om bankkontoKonsument
1/26/202121-1586Klagomål på Avida FinansKonsument
1/26/202121-1585Klagomål - SkandiabankenKonsument
1/26/202121-1584Förfrågan om banklånKonsument
1/26/202121-1583Förfrågan om inkassoKonsument
1/26/202121-1582Förfrågan om bankKonsument
1/26/202121-1581Förfrågan om värdering av lägenhetKonsument
1/26/202121-1580Förfrågan om bolagKonsument
1/26/202121-1579Förfrågan om registerKonsument
1/26/202121-1578Förfrågan om värdebevisKonsument
1/26/202121-1577Förfrågan om kreditupplysningKonsument
1/26/202121-1576Klagomål på SwedbankKonsument
1/26/202121-1575Förfrågan om bolagKonsument
1/26/202121-1574Klagomål på Royal C BankKonsument
1/26/202121-1573Förfrågan om bolagKonsument
1/26/202121-1572Klagomål på IndicapKonsument
1/26/202121-1571ICA Försäkring ABRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn

Laddar sidan