Diary registerAdvanced search

Latest

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
12/2/202222-32846HSBC Global Liquidity Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32845PGIM Funds plc - PGIM Broad Market US High Yield Bond FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32844KBI Funds ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32843Virtus Global Funds ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32842-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32841Arctic Minerals ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
12/2/202222-32840ChromoGenics AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
12/2/202222-32839Integrum ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
12/2/202222-32838Intrum AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
12/2/202222-32837Maha Energy ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
12/2/202222-32836Concordia Maritime AB (publ.)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
12/2/202222-32835Janus Henderson Capital Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32834Polish Financial Supervision Authority (KNF), PolenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - OANDA TMS Brokers S.A 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32833Legg Mason Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32832Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandInformation om gränsöverskridande verksamhet - HAYFINDLF IV (LEVERED) EUR FEEDER SCSP 345/2013/EuVECAKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32831Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HAYFINDLF IV (LEVERED) EUR FEEDER SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32830-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32829-Ägarledningsprövning - Trustly Group ABTillstånd
12/2/202222-32828-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32827Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32826Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - NORDIC CAPITAL XI ALPHA, SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32825-Ägarledningsprövning - Trustly Group ABTillstånd
12/2/202222-32824Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - PREMA_WAYSTONEMANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32823Xtrackers (IE) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32822-ÄgarprövningBankrätt
12/2/202222-32821Xtrackers (IE) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32820BlackRockÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - iShares V plcKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32819BNP Paribas FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32818Candoris ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32817Algebris UCITS Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32816Janus Henderson Capital Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32815Klarna Bank ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
12/2/202222-32814Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)Internationell samarbetsgrupp om europeiska värdepappersmyndigheten Esmas nätverk för hållbarhetsfrågor (CNS) - årsaktHållbarhet
12/2/202222-32813SharesFörfrågan om tillståndspliktKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32812Handelsbanken Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Handelsbanken RänteavkastningKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32811GlobalReach Multi-Strategy ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32810-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32809-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32808-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32807-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32806Nordea Liv FörsäkringsgruppRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
12/2/202222-32805-Ledigförklarande av anställning som BI-utvecklare på avdelning Data- och analysplattformar,verksamhetsområde It.Hr
12/2/202222-32804Skandinaviska Enskilda Banken ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
12/2/202222-32803Surfboard Payments ABRapportering av svikliga förfarandenOperativa risker
12/2/202222-32802-PersonalaktHr
12/2/202222-32801The Securities Commission MalaysiaFörfrågan om personKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32800-Direktupphandling av modelleringsverktygIt-leveransledning
12/2/202222-32799Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HAYFIN DLF IV EUR FEEDER SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32798FlexShares ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32797Jonker-Schotte Assurantiebedrijf B.V.Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - y Jonker-Schotte Assurantiebedrijf B.V. 2016/97/ECTillstånd
12/2/202222-32796FocalPay ABInformation om verksamhetenBanktillsyn
12/2/202222-32795-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
12/2/202222-32794ASN ADVISORY SERVICES NETWORK AGGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - • ASN, Advisory Services Network AG 2016/97/ECTillstånd
12/2/202222-32793-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
12/2/202222-32792QAP LEGALFörfrågan om regelverkTillstånd
12/2/202222-32791Blackstone Systematic Credit Umbrella Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32790Eurizon FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32789Xtrackers IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32788Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - PREMA_CIM EUROPE S.À R.L 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32787Invesco Markets III plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32786Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32785Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - NORDIC CAPITAL EVO BETA SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32784Softronic AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
12/2/202222-32783Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HAYFINDLF IV (LEVERED) EUR SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32782Compricer ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
12/2/202222-32781Macquarie Fund SolutionsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32780Manulife Investment Management I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32779-Klagomål - Nordnet Bull & Bear råvarucertifikatKonsument
12/2/202222-32778-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
12/2/202222-32777Nuveen Global Investors Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32776CidestraFörfrågan om regelverkBankrätt
12/2/202222-32775SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUIDÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32774Finanzmarktaufsicht (FMA), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Julius Baer Investment Advisory GesmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32773UBS (Lux) Equity SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32772Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MAINFIRST 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32771-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
12/2/202222-32770FinansinspektionenProjekt - förstudie e-arkivDokumentation
12/2/202222-32769-Ledigförklarande av anställning som rådgivare på avdelning Juridisk samordning, verksamhetsområde JuridikHr
12/2/202222-32768SSGA SPDR ETFs Europe II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32767Janus Henderson Horizon FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32766AXA IM Equity TrustÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32765Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ARES EUROPEAN REAL ESTATESECURED DEBT FUND SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32764AXA IM ETF ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32763-Klagomål - Sparbanken SkåneKonsument
12/2/202222-32762Danske Hypotek ABMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
12/2/202222-32761-Klagomål - Volvofinans BankKonsument
12/2/202222-32760-Klagomål - bluffakturaKonsument
12/2/202222-32759-Förfrågan om blockkedjanKonsument
12/2/202222-32758-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32757-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32756-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32755-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32754-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32753-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
12/2/202222-32752-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
12/2/202222-32751-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32750Seligson FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32749XtrackersÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32748-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32747Eniro Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
12/2/202222-32746AB SICAV IÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32745-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32744Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - VASBY CAPITAL MARKETS LIMITED (EU) 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32743-Förfrågan om minimikapitalkravKonsument
12/2/202222-32742-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32741Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigtLedningsprövningTillstånd
12/2/202222-32740Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - AlpInvest Partners B.V./AFMKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32739-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32738Nomura Funds Ireland plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32737Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ARES EUROPEAN REAL ESTATEENHANCED DEBT FUND SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32736-Klagomål - Umbrella CapitalKonsument
12/2/202222-32735-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32734Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ANTLER GLOBAL ACCESS FUND, SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32733-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32732Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ACTIS LONG LIFE INFRASTRUCTURE 2 SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32731Vanguard Investment Series plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32730-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32729Pinnacle ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32728-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32727EkonomistyrningsverketEnkät - internrevision och interna styrning och kontrollStyrelse
12/2/202222-32726Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Oaklet S.A. 2014//65/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32725-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32724-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32723First Sentier Investors Global Umbrella Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32722Zaplox ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
12/2/202222-32721-Klagomål - ElstödKonsument
12/2/202222-32720-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32719Zaplox ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
12/2/202222-32718-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
12/2/202222-32717Carnegie Holding ABUndantag - sammanläggning av innehav för vissa moderföretagMarknadstillsyn
12/2/202222-32716Polen Capital Investment Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32715Carnegie Fonder ABAnmälan om verksamhetBanktillsyn
12/2/202222-32714CQS Funds (Ireland) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32713Sveriges advokatsamfundBegäran om yttrandeMarknadstillsyn
12/2/202222-32712Finanstilsynet, DanmarkÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Investeringsforeningen Sydinvest 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32711Uppsala läns pensionsstiftelseLedningsprövningTillstånd
12/2/202222-32710Jupiter Asset Management Series plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32709KPA Tjänstepension AB (publ)Anmälan om placeringsriktlinjer och KonsekvensredogörelseRisktillsyn försäkring
12/2/202222-32708BlackRock (Luxembourg) S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - iShares VII plc 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32707-Klagomål - anonymitetsbeslutKonsument
12/2/202222-32706Telia Finance AktiebolagAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
12/2/202222-32705-Klagomål - Intergiro INTL AB (PUBL)Konsument
12/2/202222-32704Svenska Handelsbanken ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
12/2/202222-32703Precise Biometrics AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
12/2/202222-32702Ark Kapital HoldCo ABLedningsprövningTillstånd
12/2/202222-32701Spektra Sak i Karlstad ABÅterkallelse som försäkringsförmedlareTillstånd
12/2/202222-32700Ark Kapital ABLedningsprövningTillstånd
12/2/202222-32699EkonomistyrningsverketEnkät - uppföljning av myndigheternas efterlevnad av de ekonomiadministrativa regelverkenEkonomi
12/2/202222-32698Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)LedningsprövningTillstånd
12/2/202222-32697Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
12/2/202222-32696-ÄgarledningsprövningTillstånd
12/2/202222-32695-Klagomål - KameoKonsument
12/2/202222-32694Willis Towers Watson Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
12/2/202222-32693-Förfrågan om räntekostnaderKonsument
12/2/202222-32692Vanguard Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32691-Förfrågan om investeringsbedrägeriKonsument
12/2/202222-32690Financial Market Authority (FMA), LiechtensteinÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet ASN, Advisory Services Network AG 2016/97/ECTillstånd
12/2/202222-32689AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32688BlackRock Asset Management Ireland LimitedAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32687Financial Supervision Commission (FSC), BulgarienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Alaric Securities OOD 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32686Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A.Kapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32685PIMCO ETFs plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32684SEB High YieldÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32683Bank Alpinum AGÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetBankrätt
12/2/202222-32682J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32681Danska FSAInternationell samarbetsgruppOperativa risker
12/2/202222-32680RS MAKLER GmbHÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetTillstånd
12/2/202222-32679TT International Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32678Credit Suisse Fund Management S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32677Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - NORDIC CAPITAL EVO ALPHA, SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
12/2/202222-32676Ostrum SRI CrossoverÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan