Diary registerAdvanced search

Senast diarieförda ärenden

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
6/14/201818-11320FE INVEST ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11319Stephan Engström Försäkringskonsult ABAnmälan om klagomålsansvarigMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11318Begäran om intygMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11317Globala Försäkringsmäklare i Europa ABBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11316Ägarledningsprövning - KPA pensionFörsäkringsrätt
6/14/201818-11315RAM One ABReviderad verksamhetsplanMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11314Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
6/14/201818-11313Intermar Insurance ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11312Försäkringspartner Öst ABAnmälan om klagomålsansvarigMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11311Svenska Handelsbanken ABFörfrågan om regelverkBankrätt
6/14/201818-11310Hilton & Qvarsell Försäkringskonsulter A BAnmälan om klagomålsansvarigMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11309Lannebo Fonder ABReviderad verksamhetsplanMarknadsuppförandetillsyn
6/14/201818-11308Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - COMMERZBANK AktiengesellschaftKapitalmarknadsrätt
6/14/201818-11307Öckerö Sockens Ömsesidiga Båt- försäkringsbolagÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11306Stavnäs-Glava FörsäkringsbolagÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11305Inlands FörsäkringsbolagÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11304FinansinspektionenProcessbeskrivning för projektarbeteAdministration
6/14/201818-11303Länsförsäkringar VärmlandÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11302Nordmarks Härads FörsäkringsbolagÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11301Länsförsäkringar GävleborgÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11300Länsförsäkringar JämtlandÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11299Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Credit Suisse InternationalKapitalmarknadsrätt
6/14/201818-11298Länsförsäkringar VästernorrlandÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11297Länsförsäkringar BlekingeÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11296Länsförsäkringar GotlandÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11295Zensum ABGodkännande av ändring i bolagsordning/stadgar/reglementeMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11294Stockholms Stads BrandförsäkringskontorÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11293Länsförsäkringar GrupplivförsäkringsaktiebolagÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11292DNB Sweden ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11291Länsförsäkringar ÖstgötaLedningsprövningFörsäkringsrätt
6/14/201818-11290Dina Försäkringar Jämtland VästernorrlandLedningsprövningFörsäkringsrätt
6/14/201818-11289Donsö-Vrångö BåtförsäkringsbolagLedningsprövningFörsäkringsrätt
6/14/201818-11288Överklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 17-10733Kapitalmarknadsrätt
6/14/201818-11287Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11286Överklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 17-15878Kapitalmarknadsrätt
6/14/201818-11285Överklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 17-10737Kapitalmarknadsrätt
6/14/201818-11284Överklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 17-15877Kapitalmarknadsrätt
6/14/201818-11283Wesslau Söderqvist AdvokatbyråFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11282Begäran om intygMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11281Begäran om intygMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11280Nordea 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11279Överklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 17-15880Kapitalmarknadsrätt
6/14/201818-11278Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - NCL Technology Ventures LimitedMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11277Finansinspektionen, FinlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Savosolar OyjKapitalmarknadsrätt
6/14/201818-11276Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
6/14/201818-11275Förfrågan om tillståndspliktMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11274TT International Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11273Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
6/14/201818-11272Advokatfirman Lindahl KBFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11271Hermes Investment Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11270Idermark Nina CeciliaBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11269Förfrågan om banksekretessKonsumentkontakt
6/14/201818-11268IKC Capital ABInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
6/14/201818-11267Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11266Enklare Ekonomi Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11265Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Ares Management UK Limited 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11264Sales Coordinator Scandinavia ABOmprövning av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 18-3687Marknadsuppföranderätt
6/14/201818-11263Klagomål - ZalandoKonsumentkontakt
6/14/201818-11262Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - M&G UK PROPERTY FUND FCP-FIS 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11261Klagomål - ExceedKonsumentkontakt
6/14/201818-11260Förfrågan om regelverkMarknadstillsyn
6/14/201818-11259Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - M&G EUROPEAN SECURED PROPERTY INCOME FUND FCP-FIS 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11258Förfrågan om återbetalning av pengarKonsumentkontakt
6/14/201818-11257Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtAnmälan om försäkringstekniska riktlinjerFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11256Klagomål - Förmedling av pengarKonsumentkontakt
6/14/201818-11255UBS (Lux) Bond SicavÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11254Finanstilsynet, NorgeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - BRAbank ASA 2013/13/EUMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11253Recipharm AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/14/201818-11252Enligt sändlistaRapportering enligt penningtvättsregelverket - Årsakt 2018Rapportering
6/14/201818-11251Överklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 17-9298Kapitalmarknadsrätt
6/14/201818-11250Förfrågan om regelverkMakroanalys
6/14/201818-11249AB SagaxAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/14/201818-11248Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - M&G EUROPEAN PROPERTY FUND SICAV-FIS 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11247Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Suydersee Verzekeringen B.V. 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11246Nordea Life Holding AB och Nordea Livförsäkring Sverige ABInformation om företag under tillsyn, dialog med revisor – Nordea Livförsäkring Sverige AB och Nordea Life Holding - 2018Försäkringstillsyn
6/14/201818-11245Andersson JonasFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11244ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11243Förfrågan om bedrägeriKonsumentkontakt
6/14/201818-11242Accenture Japan Ltd.Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11241Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - UAB "Zen Global" 2015/2366/EUMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11240Länsförsäkringar Kalmar länAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11239Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
6/14/201818-11238Modern Times Group MTG ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/14/201818-11237Systemair AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/14/201818-11236Pensionskassan SHB, FörsäkringsföreningAnmälan om försäkringsteknisk utredningFörsäkringstillsyn
6/14/201818-11235City Financial Investment Company LimitedTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11234Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Formuesforvaltning Private Markets plc 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11233Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)Medgivanden rörande kapitalbasenMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11232TodcareFörfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
6/14/201818-11231PersonalaktHR
6/14/201818-11230Swedbank Robur Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11229Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
6/14/201818-11228Ljungberg, Lena ElisabethBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11227Jyske Invest InternationalÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11226PersonalaktHR
6/14/201818-11225Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
6/14/201818-11224Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - VITAFINANCE SPRL 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11223PersonalaktHR
6/14/201818-11222Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - LCC Trans-Sending Limited 2015/2366/EUMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11221AK Nordic ABInformation om verksamheten - årsakt 2018Tillsyn medelstora och små banker
6/14/201818-11220Nordea 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11219Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Invesco Markets plc 2009/65/ECMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11218Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd 2015/2366/EUMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11217Molpus Woodlands Fund IV-GP, LCCTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11216Edenred Corporate Payment UKÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11215Klagomål - bankledningKonsumentkontakt
6/14/201818-11214Klagomål - Vaneo CapitalKonsumentkontakt
6/14/201818-1121320UGS (UCITS) FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11212Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd 2015/2366/EUMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11211Begäran om utlämnande av handlingMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11210Juhlin ClaraBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11209FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som Aktuarie till Marknadsuppförandetillsyn, KonsumentskyddHR
6/14/201818-11208UBS (Irl) Investor Selection plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11207FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som Junior kommunikatör till KommunikationHR
6/14/201818-11206FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som rådgivare till Ekonomisk analysHR
6/14/201818-11205FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som junior jurist till BankrättHR
6/14/201818-11204Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
6/14/201818-11203FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som riskexpert till Marknads- och likviditetsriskerHR
6/14/201818-11202Atella Fastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/14/201818-11201Klövern ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/14/201818-11200Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
6/14/201818-11199Sveriges AdvokatsamfundBegäran om yttrandeMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11198Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
6/14/201818-11197SÄKRA Västerås ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
6/14/201818-11196Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
6/14/201818-11195Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
6/14/201818-11194Cimco Marine AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/14/201818-11193KammarkollegietInkassoEkonomi
6/14/201818-11192KammarkollegietInkassoEkonomi

Laddar sidan