Diary registerAdvanced search

Senast diarieförda ärenden

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
3/20/201818-5793SÄKRA Vätterstaden ABAnmälan om borttag av styrelseledamöterMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5792SÄKRA Vätterstaden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5791Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
3/20/201818-5790Entropics Asset Management ABAvregistrering av ombudMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5789FinansdepartementetEntledigande av ledamot i styrelsen för FinansinspektionenEkonomi
3/20/201818-5788Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Freetrade Limited 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5787Annexin Pharmaceuticals ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
3/20/201818-5786Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Clarity Capital Partners Limited 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5785Begäran om utlämnande av handlingMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5784Förfrågan om kryptovalutaKonsumentkontakt
3/20/201818-5783Klagomål - Exceed CapitalKonsumentkontakt
3/20/201818-5782Mella, DanÅterkallelse som försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5781Anyfin ABGodkännande av ändring i bolagsordningMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5780Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KBÖverklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 18-4276Marknadsuppföranderätt
3/20/201818-5779FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som finansinspektör/jurist till avdelningen Penningtvätt, område BankHR
3/20/201818-5778Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Société GénéraleKapitalmarknadsrätt
3/20/201818-5777Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
3/20/201818-5776FinansinspektionenProcessbeskrivning för tillsynsprocessen på område FörsäkringFörsäkringstillsyn
3/20/201818-5775Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
3/20/201818-5774Handelsförbud för personer/företag med insynsställningMarknadstillsyn
3/20/201818-5773FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som Tjänsten som studentmedarbetare till olika avdelningar inom FIHR
3/20/201818-5772Hansa Medical ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
3/20/201818-5771Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
3/20/201818-5770Nasdaq Stockholm AktiebolagHandelsstoppMarknadstillsyn
3/20/201818-5769Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5768Klagomål - CFDStocksKonsumentkontakt
3/20/201818-5767Pluspole ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
3/20/201818-5766Länsförsäkringar Kalmar länInformation om premiereservFörsäkringstillsyn
3/20/201818-5765Förfrågan om sanktionerKonsumentkontakt
3/20/201818-5764InternrevisionsrapportInternrevision
3/20/201818-5763Förfrågan om tillståndMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5762Finanstilsynet, NorgeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Cubera Private Equity AS 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5761Klagomål - Maxima Finans- & Försäkringsmäklare ABKonsumentkontakt
3/20/201818-5760Länsförsäkringar AB - KonglomeratBeslut om finansiellt konglomerat - rapporteringFörsäkringstillsyn
3/20/201818-5759FinansinspektionenRegeringsrapport - Konsumentskyddet på finansmarknadenKonsumentskydd
3/20/201818-5758Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - FFINEU INVESTMENTS LIMITED 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5757Avanza Fonder ABKommunicera med företag under tillsynMarknadsuppförandetillsyn
3/20/201818-5756Förfrågan om amorteringskravKonsumentkontakt
3/20/201818-5755Förfrågan om kryptovalutaKonsumentkontakt
3/20/201818-5754Wahlstedt & Partners ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5753Catella Bank FilialBegäran om intygBankrätt
3/20/201818-5752Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ItalienÄndrade förhållanden för utländsk försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5751Nordax Bank AB (publ)Godkännande av ändring i bolagsordningBankrätt
3/20/201818-5750Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
3/20/201818-5749Förfrågan om försäkringKonsumentkontakt
3/20/201818-5748Förfrågan om bolagKonsumentkontakt
3/20/201818-5747Söderberg & Partners Insurance Consulting ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5746Annexin Pharmaceuticals ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
3/20/201818-5745Annexin Pharmaceuticals ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
3/20/201818-5744Förfrågan om kryptovalutebankKonsumentkontakt
3/20/201818-5743Klagomål - SEBKonsumentkontakt
3/20/201818-5742Ikano Bank AB (publ)Medgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
3/20/201818-5741Norrbärke SparbankLedningsprövningBankrätt
3/20/201818-5740Enligt sändlistaPeriodisk inrapportering av minimikravet på nedskrivningsbara skulder 2018Kapital och redovisning
3/20/201818-5739Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
3/20/201818-5738Förfrågan om bolånKonsumentkontakt
3/20/201818-5737Mats Håkan Gösta HjortsbergTillstånd att utöva försäkringsförmedlingMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5736Mastercard Europé SPRLInformation om domarMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5735Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - M&G Alternatives Investment Management Limited 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5734Watercircles Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5733Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - IFCM CYPRUS LIMITED 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5732Allra Försäkring ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5731Oddo Active Smaller CompaniesÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5730Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Javelin Research Ltd 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5729Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETFMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5728Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
3/20/201818-5727Information om kommunikation med PRI Ideell Förening avseende beräkning av pensionsskuldFörsäkringstillsyn
3/20/201818-5726Förfrågan om bolag - Cybaero ABKonsumentkontakt
3/20/201818-5725Förfrågan om regelverkMarknadstillsyn
3/20/201818-5724Nordic Credit ManagementFörfrågan om regelverkBankrätt
3/20/201818-5723Begäran om utlämnande av handlingPenningtvätt
3/20/201818-5722ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt

Laddar sidan