Diary registerAdvanced search

Senast diarieförda ärenden

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
3/15/201818-5511Compricer ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5510Skandinaviska Enskilda Banken ABInformation om Life Emerging Markets BondsMarknadsuppförandetillsyn
3/15/201818-5509Förfrågan om tillståndspliktMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5508Hypoteket Bolån Sverige ABAvregistrering av vissa tillståndMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5507Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
3/15/201818-5506Napier Park Global Capital (US) LPTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5505Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
3/15/201818-5504Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - J.P. Morgan Structured Products B.VKapitalmarknadsrätt
3/15/201818-5503FörsäkringsInvest i Stockholm ABTillstånd att driva sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5502FörsäkringsInvest i Stockholm ABTillstånd att driva sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5501Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5500Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5499Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5498Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5497Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5496Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5495Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5494Klagomål - Lindorff Sverige ABKonsumentkontakt
3/15/201818-5493Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5492Bird & Bird Advokat KBFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
3/15/201818-5491Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5490Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5489Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5488Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5487Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5486Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5485Förfrågan om tillståndspliktMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5484Waizer ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5483Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5482Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5481Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5480Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5479Pareto Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
3/15/201818-5478Marginalen Bank BankaktiebolagInformation om verksamheten - årsakt 2018Tillsyn medelstora och små banker
3/15/201818-5477AktietorgetHandelsstoppProspekt och redovisning
3/15/201818-5476Svenska FörsäkringsföreningenFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5475JLT Risk Solutions ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5474Anders Magnus ErikssonTillstånd att utöva försäkringsförmedlingMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5473Dina Försäkringar Mälardalen ABInformation om verksamheten - årsakt 2018Försäkringstillsyn
3/15/201818-5472Advisa ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5471National Bank of Belgium, BelgienFörfrågan om personFörsäkringsrätt
3/15/201818-5470Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
3/15/201818-5469Länsförsäkringar VärmlandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
3/15/201818-5468Förfrågan om kryptovalutorKonsumentkontakt
3/15/201818-5467Xtrackers (IE) plcInformation om verksamhetenMarknadsuppförandetillsyn
3/15/201818-5466ShaMaran Petroleum Corp.Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
3/15/201818-5465Förfrågan om depå från ACTA Asset Management ASAKonsumentkontakt
3/15/201818-5464Electrolux-koncernens pensionsstiftelseLedningsprövningFörsäkringsrätt
3/15/201818-5463Swedbank Robur Fonder ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5462Förfrågan om PPMKonsumentkontakt
3/15/201818-5461Orasolv AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
3/15/201818-5460Nordic Foreign Exchange ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5459Förfrågan om ekonomisk brottslighetKonsumentkontakt
3/15/201818-5458Förfrågan om insamlingar till välgörenhetsorganisationerKonsumentkontakt
3/15/201818-5457Förfrågan om publik dataKonsumentkontakt
3/15/201818-5456J.P. Morgan Asset Management (London) LimitedFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5455Förfrågan om bolag - PensumKonsumentkontakt
3/15/201818-5454Systemair AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
3/15/201818-5453Tobii ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
3/15/201818-5452Överklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 17-8972Kapitalmarknadsrätt
3/15/201818-5451Stadshypotek ABLedningsprövningBankrätt
3/15/201818-5450Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
3/15/201818-5449Förfrågan om bolag - TopkreditgroupKonsumentkontakt
3/15/201818-5448Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
3/15/201818-5447FrontvestorFörfrågan om tillståndspliktMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5446Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
3/15/201818-5445Klagomål - TelefonsamtalKonsumentkontakt
3/15/201818-5444Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
3/15/201818-5443Danske BankFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
3/15/201818-5442Förfrågan om skadestånd från statenKonsumentkontakt
3/15/201818-5441StatskontoretEnkät - Uppföljning av moderna beredskapsjobb i staten 2018HR
3/15/201818-5440KammarkollegietEnkät - Upphandling av ManagementtjänsterEkonomi

Laddar sidan