Aktuellt

Erik Thedéen om kapitalkrav och hushållens skulder
2017-03-28| Tal och debatt

Syftet med reglering och tillsyn av kapitalkrav är främst att säkerställa banksystemets motståndskraft mot oväntade förluster och…

Remissvar på landsbygdskommitténs slutbetänkande

Utredningens bedömningar och förslag ligger i huvudsak utanför FI:s ansvarsområde. På punkten betalkonto vill FI dock ge vissa…

Förslag till ändrade regler om värdepappersrörelse

FI föreslår ändrade föreskrifter om värdepappersrörelse och marknadsplatser med anledning av EU:s direktiv och förordning om…

Jobba på FI

Utvecklas i en kunskapsintensiv miljö

Se alla lediga jobb
Laddar sidan