Övergångsregler för kapitaltäckning i samband med IFRS 9
2018-01-16| Redovisning Eba Nyheter

Den nya redovisningsstandarden IFRS 9 infördes vid årsskiftet. Det finns möjlighet för företag att utnyttja övergångsregler för…

Remissvar om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering
2018-01-09| Remissvar Emir Marknad

FI tillstyrker i huvudsak förslaget i promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner…

FI erkänner riskviktsgolv för finska bolåneexponeringar

Finansinspektionen har beslutat att erkänna den finska tillsynsmyndighetens beslut att införa ett genomsnittligt…

Jobba på FI

Utvecklas i en kunskapsintensiv miljö

Se alla lediga jobb
Laddar sidan