Publicerat

Här har vi samlat FI:s externa material som till exempel rapporter, analyser, pressmeddelanden, remissvar och sanktioner.

 

Publiceringsplaner

  

Rapporter

 


Stabilitetsrapport Publiceras
2017:1 31 maj, kl 8.00
2017:2 29 november, kl 8.00
Rapporter om risk och tillsyn Publiceras
Bank 20 april, kl. 9.00
Försäkring 6 november, kl. 10.00
Värdepappersmarknaden 10 mars, kl. 09.00
Konsumentskyddsrapport Publiceras
2017 11 maj, kl 8.00
Bolåneundersökning Publiceras
Bolånerapport 2017 6 april, kl. 8.00
Statistik

 

Kapitalkrav på svenska banker Publiceras
Kvartal 4, 2016 24 feb.2017, kl. 8.00
Kvartal 1, 2017 24 maj, kl. 8.00
Kvartal 2, 2017 25 aug. kl. 8.00
Kvartal 3, 2017 24 nov. kl. 8.00
Marknadsmissbruk Publiceras
Anmält till åklagare Månadsvis
Diskonteringsräntekurvor 
Publiceringsdatum 
(räntorna publiceras klockan 8.00)
Datum för
marknads-
noteringar
9 januari 2017 30/12 2016
7 februari 31/1-2017
7 mars 28/2-2017
7 april 31/3-2017
8 maj 28/4-2017
8 juni 31/5-2017
7 juli 30/6-2017
8 augusti 31/7-2017
7 september 31/8-2017
6 oktober 29/9-2017
8 november 31/10-2017
7 december 30/11-2017
8 januari 2018 29/12-2017
Bolånemarginalen Publiceras
Fjärde kvartal 2016 9 februari 2017,
kl. 10.00
Första kvartal 2017 9 maj, kl. 10.00
Andra kvartal 2017 15 augusti, kl. 10.00
Tredje kvartal 2017 14 november,
kl.10.00

 

Laddar sidan