Våra register

På Finansinspektionen finns öppen information för alla att söka i.

Insynsregistret kommer att vara stängt på grund av underhåll onsdag den 17 maj klockan 8-12 samt torsdag den 18 maj klockan 8-10.

Sök FFFS

Här hittar du föreskrifter och allmänna råd som gäller på finansområdet.

Förteckning FFFS

Gällande föreskrifter och allmänna råd.

Blankning

Betydande korta nettopositioner i aktier.

Företagsregistret

Företag och personer under vår tillsyn samt registrerade företag.

FI:s varningslista

Företag som FI eller tillsynsmyndigheter i andra länder varnar för.

Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Prospektregistret

Prospekt och erbjudandehandlingar.

Insynsregistret

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Börsinformation

Börsbolagens rapporter och kurspåverkande information.

Laddar sidan