Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2011-05-20

PRESSMEDDELANDE

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) har under lång tid missat överträdelser i fonder som har förvarats hos banken. SEB får därför en anmärkning och straffavgift på 2 miljoner kronor.

Ett bra konsumentskydd på fondmarknaden är beroende av fungerande förvaringsinstitut. Förvaringsinstituten ska bland annat löpande kontrollera fondbolagens hantering av sina fonder för att upptäcka och motverka brister.

SEB var under åren 2005-2010 förvaringsinstitut för över 400 fonder. Under denna period har Finansinspektionen (FI) hittat brister och överträdelser av både lag och fondbestämmelser i flera fonder som banken förvarat. Brister som SEB inte har uppmärksammat trots att banken har genomfört kontroller av fonderna. 

FI anser att kvaliteten på SEB:s kontroller har varit bristfällig och banken får därför en anmärkning och en straffavgift på 2 miljoner kronor.

SEB har på senare tid vidtagit en rad  åtgärder för att komma till rätta med problemen.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77qt6%sp7[}p%s%s7[}p%s%sxpoopwlyopy7Wt%s%tly7^%t}lqql%vrtq%t5qz}5^PM57xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp