Rapportering

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Vad som ska rapporteras och när framgår av sidorna för respektive företagskategori.

2017

Taxonomi 2.7 publicerad

2017-04-10 | Eba Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en ny XBRL-taxonomi (version 2.7).

Uppdaterade valideringsregler

2017-03-13 | Eba Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Avstängning av valideringsregel

2017-02-17 | Eba Nyheter Rapportering

Den Europeiska Bankmyndigheten (Eba) har bekräftat att valideringsregel v1139_m är felaktig.

Taxonomi 2.6 publicerad

2017-01-19 | Eba Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten, Eba har publicerat en ny XBRL-taxonomi (version 2.6).

2016

Uppdaterade valideringsregler

2016-12-13 | Eba Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Rapportering med transaktionsfil i Periodisk inrapportering via webb

Rapportering med transaktionsfil kan göras för nationella blanketter som ett alternativ till att manuellt mata in siffror i det grafiska gränssnittet.

Möjlighet att testrapportera enligt Eba DPM 2.5.0.1

2016-12-07 | Eba Nyheter Rapportering

Det är nu möjligt att testrapportera enligt Ebas DPM 2.5.0.1 i systemet Periodisk inrapportering via webb. Testrapportering görs i testfliken.

Slutgiltigt utkast till rapportering av finansiell information

2016-12-02 | Redovisning Eba Nyheter

Den 22 november godkändes den internationella finansiella redovisningsstandarden för finansiella instrument, IFRS 9. Den nya standarden påverkar rapportering av finansiell information i Finrep-paketet.

Ebas datapunktsmodell version 2.4.1.1

2016-09-30 | Eba Nyheter Rapportering

Mot bakgrund av att Finansinspektionen har fått frågor angående Ebas datapunktsmodell version 2.4.1.1, med första referensdag 2016-09-30, ber vi er uppmärksamma följande.

Laddar sidan