Elektroniska pengar

Den som ger ut elektroniska pengar ska ha tillstånd från Finansinspektionen. Med elektroniska pengar avses ett elektroniskt förvarat penningvärde som:

  • representerar en fordran på utgivaren,
  • ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, och
  • godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren.

Två gånger om året ska utgivaren rapportera uppgifter till Finansinspektionen. Det framgår av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare. Lag (2011:1173) om elektroniska pengar.

Här hittar du mer information om periodisk rapportering.

Det finns två typer av utgivare av elektroniska pengar. De kallas för institut för elektroniska pengar respektive registrerade utgivare.

Rapporteringskalender – Elektroniska pengar

Följande rapporter ska institut för elektroniska pengar lämna under 2017.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Datum Rapport Referensdag Regler
Februari
15* Halvårsrapport institut för elektroniska pengar (F83103) 2016-12-31 FFFS 2011:49
15* Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2017-06-30 FFFS 2011:49
Juli
21 Halvårsrapport institut för elektroniska pengar (F83103) 2016-12-31 FFFS 2011:49
21 Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2017-06-30 FFFS 2011:49

 

*) Gäller om institutet för elektroniska pengar har räkenskapsår jan-dec.

Institut för elektroniska pengar som inte har årsbokslutsdag 2016-12-31 ska lämna rapporten för period 2016-12 till Finansinspektionen senast 2017-01-21.

Rapporteringskalender – Registrerade utgivare

Följande rapporter ska registrerade utgivare lämna under 2017.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Datum Rapport Referensdag Regler
Januari
10 Halvårsrapport för registrerade utgivare (F83301) 2016-12-31 FFFS 2011:49
Juli
21 Halvårsrapport för registrerade utgivare (F83301) 2017-06-30 FFFS 2011:49

 

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan