Fullbokat: FI-forum: översyn och utvärdering av banker

2017-11-13 | FI-forum Bank

Finansinspektionens tillsyn över banker sker bland annat genom översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Utfallet av denna bedömning ligger till grund för FI:s ställningstagande om de enskilda bankernas kapitalbehov, likviditetssituation och riskhantering.

Översyns- och utvärderingsprocessen är en central del av FI:s tillsyn och på detta forum informerar vi närmare om FI:s arbetssätt. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor.

Agendan innehåller bland annat följande:

  • information om FI:s arbetssätt vid genomförande av ÖUP
  • FI:s bedömning av kapitalbehov inom pelare 2
  • FI:s bedömning av likviditetssituationen.

Forumet riktar sig främst till dem som arbetar med bankernas interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) och som har behov av att öka förståelsen för FI:s arbetssätt. Övriga intressenter får delta i mån av plats.

Datum och tid

Måndagen den 11 december kl. 9.00–11.00. Kaffe och registrering från kl. 8.30.

Plats

FI:s lokaler på Brunnsgatan 3, Stockholm.

Anmälan

Detta FI-forum är nu fullbokat och det går inte längre att anmäla sig. 

FI-forumet kommer att filmas och läggas ut på FI:s webbplats i efterhand.

Laddar sidan