Resultat

2018

FI tillämpar riktlinjer för klagomålsförfaranden vid påstådda överträdelser av betaltjänstdirektiv 2

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för klagomålsförfaranden vid påstådda överträdelser av betaltjänstdirektiv 2.

2017

Öppen konsultation om tekniska standarder i PSD2

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en öppen konsultation om tekniska standarder i betaltjänstdirektivet.

Slutförslag till tekniska standarder om stark kundautentisering och säker kommunikation

Europeiska bankmyndigheten (Eba) har publicerat ett slutgiltigt förslag till teknisk standarder om regler för stark kundautentisering (strong customer legitimation) och säker kommunikation enligt betaltjänstdirektivet (PSD 2).

2016

EBA

2016-09-27 | Eba Konsumentskydd

Europeiska bankmyndigheten EBA.

FI instämmer i Ebas yttrande om konton och banktjänster för asylsökande

Europeiska Bankmyndigheten (Eba) har lämnat ett yttrande om kundkännedomsåtgärder för kunder som är asylsökande från tredjeländer eller territorier med högre risk för finansiering av terrorism och penningvätt.

FI tillämpar nya EU-riktlinjer om godkännande av bankprodukter för konsumenter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att tillämpa Ebas riktlinjer om processer för produktgodkännande av bankprodukter för konsumenter.

2015

EU-riktlinjer om bolån

2015-12-18 | Bolån Eba Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet och riktlinjer om försenad betalning och utmätning kopplade till bolån.

EU-riktlinjer om underrättelse av gränsöverskridande verksamhet för kreditförmedlare

2015-12-18 | Bolån Eba Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om underrättelse av gränsöverskridande verksamhet för kreditförmedlare enligt bolånedirektivet.

Förslag om teknisk standard om regler för kortbetalningar

Europeiska bankmyndigheten (Eba) genomför nu ett samråd om en teknisk standard som handlar om regler för separation av betalningsordningar och processande funktioner, enligt förordningen om förmedlingsavgifter vid kortbetalningar (IFR).

Förslag om kundlegitimering och säker kommunikation i nya betaltjänstdirektivet

Europeiska bankmyndigheten (Eba) har publicerat ett diskussionsunderlag om en framtida teknisk standard om regler för tillförlitlig kundlegitimering (strong customer legitimation) och säker kommunikation, enligt det nya betaltjänstdirektivet (PSD 2).

Laddar sidan