Resultat

2017

FI-forum: Faktablad om paketerade produkter

2017-11-17 | Om FI

FI bjuder in till ett forum om EU:s nya förordning om faktablad för paketerade försäkrings- och investeringsprodukter för icke-professionella investerare, ”Priip-produkter”, som börjar gälla den 1 januari 2018.

FI-forum: översyn och utvärdering av banker

2017-11-17 | Om FI

Översyns- och utvärderingsprocessen är en central del av FI:s tillsyn och på detta forum informerar vi närmare om FI:s arbetssätt.

Protokoll 2017:10

2017-11-13 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse måndagen den 16 oktober 2017.

Laddar sidan