Resultat

2017

FI-forum: Nya värdepappersföreskrifter

2017-09-22 | Om FI Marknad

Den 3 januari 2018 börjar Finansinspektionens nya värdepappersföreskrifter (FFFS 2017:2) att gälla. FI bjuder därför in till ett forum för att informera om dessa samt ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument på MTF-plattform

2017-07-06 | Nyheter Om FI Marknad

FI anser att ”någon annan marknad som är reglerad” i 5 kap. 3 § första stycket 2 lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska, under vissa förutsättningar, inkludera MTF-plattformar inom EES.

FI-forum: Transaktionsrapportering Mifir/Mifid 2

2017-02-28 | Om FI Mifid Marknad

EU-regelverket för värdepappersmarknaden, Mifir/Mifid 2, träder i kraft i januari 2018 och för bland annat med sig nya krav på rapportering av transaktioner i finansiella instrument. För att förklara kraven och informera om hur rapporteringen kommer att gå till anordnar vi ett FI-forum på detta tema.

FI-forum: Vad gör FI på marknadsområdet?

2017-02-24 | Om FI Marknad

FI informerar om sitt arbete på marknadsområdet mot bakgrund av den tillsyns- och riskrapport som kommer att publiceras samma dag.

2016

Erik Thedéen ny vice ordförande i Ioscos europeiska regionkommitté

2016-03-16 | Nyheter Om FI Marknad

FI:s gd Erik Thedéen har utsetts till vice ordförande i den internationella organisationen för värdepapperstillsyns, Ioscos, europeiska regionkommitté (ERC) för perioden 2016–2018.

Laddar sidan