Resultat

2016

Nya riktlinjer för sanktionsavgifter för felaktig flaggning

FI har beslutat om nya riktlinjer för sanktionsavgifter för överträdelser av reglerna i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF), de så kallade flaggningsreglerna.

2011

Höjda straffavgifter i sanktionsärenden

2011-05-24 | Nyheter Sanktioner

Finansinspektionen anser att den maximala straffavgift som får beslutas vid ingripande mot ett företag under tillsyn är för låg för att den ska tjäna sitt syfte.

Laddar sidan