Våra register

På Finansinspektionen finns öppen information för alla att söka i.

 Lördag 9 december kl 10 kommer FI att inleda ett tekniskt underhåll av alla våra system. Arbetet pågår under helgen och medför att man stundtals inte kommer kunna nå våra system. Senast måndag 11 december kl 10 beräknas alla system vara i drift igen.

Förteckning FFFS

Gällande föreskrifter och allmänna råd.

Blankning

Betydande korta nettopositioner i aktier.

Företagsregistret

Företag och personer under vår tillsyn samt registrerade företag.

FI:s varningslista

Företag som FI eller tillsynsmyndigheter i andra länder varnar för.

Diarieförda ärenden

Finansinspektionens diarium

Prospektregistret

Prospekt och erbjudandehandlingar.

Insynsregistret

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Börsinformation

Börsbolagens rapporter och kurspåverkande information.

Laddar sidan