FFFS 2016:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse

Gäller från 2016-02-01, ändring av FFFS 2007:16

Sammanfattning

FI föreskriver att 6 kap. 5 d § i FFFS 2007:16 om värdepappersrörelse ska upphöra att gälla. ändr 2016:7

Dokument

Laddar sidan