Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig enhet
2017-09-1917-15492Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - The Goldman Sachs GroupKapitalmarknadsrätt
2017-09-1917-15491Myndigheten för delaktighet MFDEnkät - funktionshindersperspektivetHR
2017-09-1917-15490Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Glennmont Asset Management LimitedMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15489Remium Aktiv Förvaltning ABGodkännande av ändring i bolagsordningMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15488Klagomål - Bauhaus betalkortKonsumentkontakt
2017-09-1917-15487Begäran om utlämnande av handlingRapportering
2017-09-1917-15486Pro3Payment ABÖverklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 17-7254Marknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15485Anmälningsskyldighet för personer med insynsställningMarknadstillsyn
2017-09-1917-15484Anmälningsskyldighet för personer med insynsställningMarknadstillsyn
2017-09-1917-15483Begäran om utlämnande av handlingMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15482Anmälningsskyldighet för personer med insynsställningMarknadstillsyn
2017-09-1917-15481BNP Paribas Cardif Försäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-09-1917-15480TargetEveryOne AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-09-1917-15479FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som kapitaltäckningsexpert till avdelningen Kapital och redovisning, område BankHR
2017-09-1917-15478Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHKapitalmarknadsrätt
2017-09-1917-15477FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som it-riskexpert till avdelningen Kredit- och operativa risker, område BankHR
2017-09-1917-15476FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som senior riskexpert till avdelningen Kredit- och operativa risker, område BankHR
2017-09-1917-15475Begäran om utlämnande av handlingPenningtvätt
2017-09-1917-15474Fortress Real Estate Opportunities Advisors IIIA LLCTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15473Klagomål - 24 MoneyKonsumentkontakt
2017-09-1917-15472Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15471Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-09-1917-15470Arabesque SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15469Statistiska centralbyrån (SCB)Enkät - Kortperiodisk sysselsättningsstatistikEkonomi
2017-09-1917-15468Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - APERA CAPITAL PRIVATE DEBT FUND I 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15467Minesto AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-09-1917-15466Telia Company ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-09-1917-15465Förfrågan om FXGMKonsumentkontakt
2017-09-1917-15464Telia Company ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-09-1917-15463Klagomål - Prissättningen hos AktieinvestKonsumentkontakt
2017-09-1917-15462Förfrågan om BitcoinKonsumentkontakt
2017-09-1917-15461Förfrågan om aktieköpKonsumentkontakt
2017-09-1917-15460Finanstilsynet, NorgeIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Infront ASAKapitalmarknadsrätt
2017-09-1917-15458Förfrågan om betalningsanmärkningarKonsumentkontakt
2017-09-1917-15457Skandia Fonder ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15456Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Baigrie Davies & Company Limited 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15455Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Fondy Limited 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15454FPJ Asset Management ABTillstånd att registreras som förvaltareMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15453ÄgarprövningMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15452FPJ Asset Management ABUtvidgat tillståndMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15451Dimensional Funds plc - EGMÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15450Stora Enso FörsäkringsaktiebolagRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2017-09-1917-15449DDM Debt AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-09-1917-15448Enligt sändlistaDialogmöten med branschenMarknadsuppförandetillsyn
2017-09-1917-15447Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Baigrie Davies & Company Limited 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15446SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15445SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15444Ideella föreningen Förhandlings- och samverkansrådet PTK med firma Förhandlings- och samverkansrådet PTKLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15443Klagomål - Trader VCKonsumentkontakt
2017-09-1917-15442Insurance Supervision Agency (Slovenien)Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SIPOS posredovanje zavarovanj 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15441DDM Holding AGAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-09-1917-15440Wellington Management Funds (Ireland) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15439Aros Kapital ABAnmälan av förvärvBankrätt
2017-09-1917-15438Flyckt Gustavsson MarieBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15437Allra Försäkring ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15436Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - CPR INVEST 2009/65/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15435Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Westhall Partners LLPMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15434Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Larcomes Financial Services Limited 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15433Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Omega Financial Solutions Ltd 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15432Allra Försäkring ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15431Förfrågan om Ferratum CreditKonsumentkontakt
2017-09-1917-15430Undersökning med tema - bolånKredit- och operativa risker
2017-09-1917-15429Undersökning med tema - bolånKredit- och operativa risker
2017-09-1917-15428Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2013/36/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15427Undersökning med tema - bolånKredit- och operativa risker
2017-09-1917-15426Hg Pooled Management LimitedAvregistrering av vissa tillståndMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15425Undersökning med tema - bolånKredit- och operativa risker
2017-09-1917-15424Undersökning med tema - bolånKredit- och operativa risker
2017-09-1917-15423PictetÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15422Undersökning med tema - bolånKredit- och operativa risker
2017-09-1917-15421Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Jones Sheridan Financial Consulting Limited 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15420Remium Aktiv Förvaltning ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15419Undersökning med tema - bolånKredit- och operativa risker
2017-09-1917-15418HSB Göteborg ekonomisk föreningLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15417Undersökning med tema - bolånKredit- och operativa risker
2017-09-1917-15416ENERSIZE OYJAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-09-1917-15415Långedrags teknik AktiebolagAvregistrering av företagMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15414HSB Göteborg ekonomisk föreningLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15413Skandinaviska Enskilda Banken ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2017-09-1917-15412Skandinaviska Enskilda Banken ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2017-09-1917-15411Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15410Information från marknadenKapitalmarknadsrätt
2017-09-1917-15409Leif Bolander & Co AktiebolagÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15408MULTI UNITS FRANCEÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15407Europeiska centralbanken (ECB)Gränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Banque Degroof Petercam SA 2013/36/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15406SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15405BlackRock Fixed Income Dublin Funds PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15404Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services LtdMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15403Särskild avgift för sen blankningsanmälanMarknadstillsyn
2017-09-1917-15402Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Polar Capital LLP 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15401Skanska ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-09-1917-15400Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Credit Suisse InternationalKapitalmarknadsrätt
2017-09-1917-15399Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Credit Suisse InternationalKapitalmarknadsrätt
2017-09-1917-15398Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Credit Suisse InternationalKapitalmarknadsrätt
2017-09-1917-15397Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Credit Suisse InternationalKapitalmarknadsrätt
2017-09-1917-15396Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SOFINNOVA CROSSOVER IMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15395Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2017-09-1917-15394Klagomål - ICA-bankenKonsumentkontakt
2017-09-1917-15393Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2017-09-1917-15392Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-09-1917-15391Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-09-1917-15390Stabelo Asset Management AB ombud Harvest Advokatbyrå ABTillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra AIF/utländsk motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerareMarknadsuppföranderätt
2017-09-1917-15389Claes Per Thomas NilssonTillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhetMarknadsuppföranderätt

Webbredaktionen

  
Laddar sidan