Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig enhet
2017-05-2417-8652PostNord FörsäkringsföreningGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8651Svenska kyrkans pensionskassa, försäkringsföreningGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8650Understödsföreningen PROMETHEUSGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8649Kåpan pensioner försäkringsföreningGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8648Volvoresultats FörsäkringsföreningGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8647AI Pension, försäkringsföreningGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8646Svensk Handel Pensionskassan, försäkringsföreningGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8645Försäkringsbranschens Pensionskassa - försäkringsföreningGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8644Sparinstitutens Pensionskassa, försäkringsföreningGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8643PP Pension FörsäkringsföreningGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8642Pensionskassan SHB, FörsäkringsföreningGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8641Svenska Handelsbanken ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2017-05-2417-8640Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigtGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8639Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)Granska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8638Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2017-05-2417-8637Brummer Life FörsäkringsaktiebolagGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8636Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - N.V. Bank Nederlandse GemeentenProspekt och redovisning
2017-05-2417-8635PP Pension Fondförsäkring ABGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8634Försäkringsaktiebolaget Avanza PensionGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8633Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ)Granska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8632Folksam LO Fondförsäkrings- aktiebolag (publ)Granska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8631Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)Granska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8630SPP Pension & Försäkring AB (publ)Granska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8629Handelsbanken Liv FörsäkringsaktiebolagGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8628Beredskapssamarbete - månadsrapporteringStöd och säkerhet
2017-05-2417-8627Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ)Granska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8626SEB Pension och Försäkring ABGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8625Swedbank Försäkring ABGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8624S:t Erik Livförsäkring ABGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8623Svensk Handel Fondförsäkring ABGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8622Nordnet Pensionsförsäkring ABGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8621ISEC Services ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8620Movestic Livförsäkring ABGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8619Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)Granska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8618Opus Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8617KPA Pensionsförsäkring AB (publ)Granska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8616Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)Granska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8615Nordea Livförsäkring Sverige ABGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8614Bliwa Livförsäkring ömsesidigtGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8613Investec Global Strategy FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8612JustitiedepartementetRemiss - betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet -förebygga, förhindra, upptäcka och beivra SOU 2017:37Finansiell stabilitet
2017-05-2417-8611Allmänna Änke- och Pupillkassan i SverigeGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8610Folksam ömsesidig livförsäkringGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8609Länsstyrelsen StockholmInformation om registreringsbeslutFörsäkringsrätt
2017-05-2417-8608TriOptima ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolag i SlovakienMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8607Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8606Crunchfish ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8605-[MAKULERAD]-
2017-05-2417-8604Länsförsäkringar SödermanlandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringsrätt
2017-05-2417-8603Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tilläggKapitalmarknadsrätt
2017-05-2417-8602Förfrågan om att starta börsbelåningKonsumentkontakt
2017-05-2417-8601Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknader
2017-05-2417-8600Klagomål - PeugeotKortKonsumentkontakt
2017-05-2417-8599Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Grimme Butcher Jones Limited 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8598PersonalaktHR
2017-05-2417-8597Klagomål - American ExpressKonsumentkontakt
2017-05-2417-8596Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Sucden Financial Limited 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8595Qliro Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8594Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Campbell Lutyens & Co. Ltd 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8593Ferronordic Machines ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8592Klagomål -IcabankenKonsumentkontakt
2017-05-2417-8591Förfrågan om kreditinstitut som HypotekspensionKonsumentkontakt
2017-05-2417-8590Förfrågan om SwedbankKonsumentkontakt
2017-05-2417-8589Intrum Justitia ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8588Klagomål -OKQ8Konsumentkontakt
2017-05-2417-8587Klagomål -premiepensionsfondernaKonsumentkontakt
2017-05-2417-8586Klagomål -Dalarnas länsförsäkringar och AffinionKonsumentkontakt
2017-05-2417-8585Förfrågan om skuldkvotstaketKonsumentkontakt
2017-05-2417-8584Vicore Pharma Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8583Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - AQR Capital Management (Europe) LLP 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8582Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) II SICAV 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8581AMF Pensionsförsäkring ABGranska och analysera inrapporterad informationRisktillsyn försäkring
2017-05-2417-8580Investec Global Strategy FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8579National Bank of Belgium, BelgienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - namnändring Fx4Biz SA 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8578Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Algebris (UK) Limited 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8577Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - PQR Financial Planning Limited 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8576Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Swedbank Robur Globalfond MEGAMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8575Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Swedbank Robur IP AktiefondMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8574Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Swedbank Robur Aktiefond PensionMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8573Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Swedbank Robur GlobalfondMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8572SEB Investment Management ABUnderrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8571PersonalaktHR
2017-05-2417-8570Aros Bostad Förvaltning ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8569Klagomål - AlpcotsKonsumentkontakt
2017-05-2417-8568Malta Financial Services Authority (MFSA), MaltaInformation om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8567Klagomål - skattKonsumentkontakt
2017-05-2417-8566Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BNP PARIBAS FLEXI III 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8565Balcia InsuranceÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFörsäkringsrätt
2017-05-2417-8564Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) -tilläggKapitalmarknadsrätt
2017-05-2417-8563Saniona ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8562Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Altitude Risk Partners LLP 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8561Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Western Union Payment Services Ireland Limited (WUPSIL) 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8560Klagomål - försäkringarKonsumentkontakt
2017-05-2417-8559Malta Financial Services Authority (MFSA), MaltaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Bastion Wealth Limited 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8558Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2017-05-2417-8557L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8556Handelsbanken Fonder ABInformation om verksamhetenMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8555Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2017-05-2417-8554Slättö Förvaltning ABFörfrågan om regelverk avseende finansiell rapportering och avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8553Swedbank Sjuhärad ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2017-05-2417-8552Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MJ Hudson Fund Management Limited 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8551Stillfront Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8550Skandinaviska Enskilda Banken ABTillstånd för internmetod för kreditrisker - art 143Bankpolicy och kreditriskmodeller
2017-05-2417-8549Folksam ömsesidig livförsäkringAnmälan om försäkringstekniska riktlinjerFörsäkringsrätt
2017-05-2417-8548Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) -tilläggKapitalmarknadsrätt
2017-05-2417-8547Wilson Therapeutics ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8546Volati ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8545Compricer ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8544Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Cairn Capital Limited 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8543Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-05-2417-8542Bohlinsgruppen i Sverige Försäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-05-2417-8541Konsumentkooperationens PensionsstiftelseLedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-05-2417-8540Swedbank ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2017-05-2417-8539Förfrågan om handelsmönsterMarknadstillsyn
2017-05-2417-8538Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EUROP ASSISTANCE BROKERAGE SOLUTIONS 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8537FinansinspektionenBeslut - ändrade rikttider och avskaffandet av statistikkoderAdministration
2017-05-2417-8536Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - GAM GREENSILL SUPPLY CHAIN FINANCE PLUS FUND SCSP 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8535Ägarledningsprövning - Nordnet Pensionsförsäkring ABFörsäkringsrätt
2017-05-2417-8534Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - H2O AM LLP 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8533White & Case Advokat ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2017-05-2417-8532NCC AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8531OrchardWay P2P Credit Fund LtdÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8530Precise Biometrics ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8529Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - GRANFELD WEALTH MANAGEMENT LTD 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8528JPMorgan FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8527The BlueBay Emerging Market Corporate Alpha Fund LimitedÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8526Twincap Försäkrings ABInformation om transaktioner inom en gruppFörsäkringstillsyn
2017-05-2417-8525Enligt sändlistaEnkätundersökningMarknadsuppförandetillsyn
2017-05-2417-8524Handelsbolaget ScannotecÅterkallelse som försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8523The BlueBay Credit Alpha Long Short Fund LimitedÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8522Förfrågan om inlösen av myntKonsumentkontakt
2017-05-2417-8521Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - LEO PORTFOLIOS SIFMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8520PersonalaktHR
2017-05-2417-8519Annexin Pharmaceuticals ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8518UniInstitutional European MinRisk EquitiesÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8517-[MAKULERAD]-
2017-05-2417-8516UBS (Irl) ETF plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8515UniInstitutional CoCo BondsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8514Annexin Pharmaceuticals AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8513GAM Star Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8512Förfrågan om Maxima försäkringarKonsumentkontakt
2017-05-2417-8511Quoniam Funds Selection SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8510Nordnet Pensionsförsäkring AB och NNB Intressenter ABBeslut om grupptillsynFörsäkringsrätt
2017-05-2417-8509BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8508Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2017-05-2417-8507Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8506VanEck ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8505Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8504Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2017-05-2417-8503Synch Advokat ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8502Klagomål - fakturaKonsumentkontakt
2017-05-2417-8501Klagomål -HandelsbankenKonsumentkontakt
2017-05-2417-8500Begäran om utlämnande av handlingKonsumentkontakt
2017-05-2417-8499IAM Investments ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8498Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8497Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2017-05-2417-8496NS Selection - ArowanaÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8495Förfrågan om bostadsmarknadenKonsumentkontakt
2017-05-2417-8494Förfrågan om förvaltning av pengarKonsumentkontakt
2017-05-2417-8493AB SICAV I - Unconstrained Bond PortfolioAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8492Förfrågan om amorterat lånKonsumentkontakt
2017-05-2417-8491Sparbanken Skåne AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8490Tobii ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-05-2417-8489Klagomål -OKQ8Konsumentkontakt
2017-05-2417-8488Finanzmarktaufsicht (FMA), ÖsterrikeAvregistrering av företag - Gable Insurance AGFörsäkringsrätt
2017-05-2417-8487Sparia Group Försäkrings ABÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
2017-05-2417-8486Förenade Småkommuners Försäkrings (FSF) AktiebolagÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
2017-05-2417-8485Klagomål -FolksamKonsumentkontakt
2017-05-2417-8484Prestige Select Finance Fund LimitedAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-05-2417-8483Förfrågan om valutahandelsföretagKonsumentkontakt
2017-05-2417-8482Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2017-05-2417-8481Sirius International Försäkrings- aktiebolag (publ)Undantag från grupptillsynFörsäkringsrätt
2017-05-2417-8480Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2017-05-2417-8479Avrop av Konsultstöd - testledare med förnyad konkurrensutsättning från ramavtal med nr 13-13307IT
2017-05-2417-8478Avrop av Konsultstöd - kravanalytiker med förnyad konkurrensutsättning från ramavtal med nr 13-13307IT
2017-05-2417-8477Avrop av konsultstöd - systemarkitekt med förnyad konkurrensutsättning från ramavtal med nr 13-13307IT
2017-05-2417-8476Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ItalienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - SPAZIO BROKER SRL 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt

Webbredaktionen

  
Laddar sidan