Betalningar

Betalningssystemet är en samhällsviktig funktion. FI har tillsyn över clearingorganisationer för betalningar, betalningsinstitut, registrerade betaltjänstleverantörer, finansiella institut, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av elektroniska pengar.

Ny rapport om FI:s penningtvättstillsyn

Publicerad 2024-05-21

Penningtvättstillsynen är ett prioriterat verksamhetsområde på FI med gedigna handläggnings- och undersökningsprocesser. Men FI behöver se över…

De flesta har förlorat pengar på att handla med kryptocertifikat

Publicerad 2024-05-16

Mer än hälften av de svenskar som handlat med kryptocertifikat under de senaste sex åren har förlorat pengar på sin investering. Detta trots att den…

Remissvar: En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

Publicerad 2024-05-14

Finansinspektionen tillstyrker i allt väsentligt förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknader för…

FI följer uppdaterade riktlinjer om riskbaserad tillsyn

Publicerad 2024-05-14

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och…