Betalningar

Betalningssystemet är en samhällsviktig funktion. FI har tillsyn över clearingorganisationer för betalningar, betalningsinstitut, registrerade betaltjänstleverantörer, finansiella institut, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av elektroniska pengar.

Remissvar: Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Publicerad 2024-04-15

FI tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian, men efterfrågar i några avseenden ett antal förtydliganden. FI delar dock inte…

Fyra anledningar till att inte köpa krypto

Publicerad 2024-04-15

Just nu rapporteras det mycket om kryptotillgångar i media och olika investeringstips delas i sociala medier. Trots att regleringar för…

Dora-övning om rapportering av informationsregister

Publicerad 2024-04-12

De europeiska tillsynsmyndigheterna för finanssektorn har meddelat att de kommer att genomföra ett test kring rapportering av informationsregister…

FI-forum: Dora-regelverket

Publicerad 2024-04-12

EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn (Dora) börjar tillämpas den 17 januari 2025. För att informera om förordningen…