Marknad

Värdepappersmarknaderna och dess infrastruktur är av stor betydelse. Om de slutar fungera kan företag varken finansiera sig eller säkra sig mot finansiella risker. Här finns information som rör såväl företag inom finansiella marknader som icke-finansiella företag och privatpersoner, till exempel när det gäller prospekt och insiderhandel.

 

Europeiska tillsynsmyndigheter rapporterar om grönmålning till EU-kommissionen

Publicerad 2023-06-01

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma) har publicerat var sin rapport om grönmålning i den finansiella sektorn. Rapporterna…

Uppdaterad ansats för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska banker

Publicerad 2023-05-31

Finansinspektionen har beslutat om en uppdaterad ansats för att bedöma storleken på pelare 2-vägledningen för svenska banker. Den uppdaterade metoden…

Kalibrering av stresstest för pelare 2-vägledning 2023

Publicerad 2023-05-31

Finansinspektionen redovisar den kalibrering som kommer att tillämpas för det känslighetsbaserade stresstest som ligger till grund för pelare…

Högre räntor tvingar hushåll och företag till anpassningar

Publicerad 2023-05-30

Höga räntor och lägre risktagande för med sig en ekonomisk miljö där sårbarheter i det finansiella systemet snabbt kan blottas. Inte minst pressas…