Marknad

Värdepappersmarknaderna och dess infrastruktur är av stor betydelse. Om de slutar fungera kan företag varken finansiera sig eller säkra sig mot finansiella risker. Här finns information som rör såväl företag inom finansiella marknader som icke-finansiella företag och privatpersoner, till exempel när det gäller prospekt och insiderhandel.

 

Remissvar: Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Publicerad 2024-04-15

FI tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian, men efterfrågar i några avseenden ett antal förtydliganden. FI delar dock inte…

Dora-övning om rapportering av informationsregister

Publicerad 2024-04-12

De europeiska tillsynsmyndigheterna för finanssektorn har meddelat att de kommer att genomföra ett test kring rapportering av informationsregister…

FI-forum: Dora-regelverket

Publicerad 2024-04-12

EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn (Dora) börjar tillämpas den 17 januari 2025. För att informera om förordningen…

Foto: händer på en kund och enrådgivare

Rådgivare missar konsumenternas önskemål om att spara hållbart

Publicerad 2024-03-28

6 av 10 anser att hållbarhet är viktigt när de sparar pengar. Rådgivare hos banker, värdepappersbolag och försäkringsförmedlare har en skyldighet att…