Finansiell stabilitet

FI har som en av sina huvuduppgifter att verka för ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster.

FI lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat

Publicerad 2024-03-13

I enlighet med bedömningen i den senaste stabilitetsrapporten, lämnar FI det kontracykliska buffertvärdet oförändrat i första kvartalet. Det…

Internationella valutafondens rapport om Sveriges ekonomi

Publicerad 2024-03-11

Internationella valutafonden (IMF) har publicerat sin slutliga rapport om Sveriges ekonomi.

Räntan pressar högt skuldsatta hushåll

Publicerad 2024-03-07

Hushållen fortsatte att pressas av både högre räntor och andra kostnader. Det visar FI:s bolånerapport som släpps i dag. I den tittar vi på nya…

FI vill att finansmarknaden växlar upp sitt hållbarhetsarbete

Publicerad 2024-03-06

Mycket arbete återstår innan finansmarknaden fullt ut medverkar till en hållbar ekonomi. Företagen behöver bland annat bli bättre på att upptäcka och…