Finansiell stabilitet

FI har som en av sina huvuduppgifter att verka för ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster.

Högre räntor tvingar hushåll och företag till anpassningar

Publicerad 2023-05-30

Höga räntor och lägre risktagande för med sig en ekonomisk miljö där sårbarheter i det finansiella systemet snabbt kan blottas. Inte minst pressas…

Pressinbjudan: FI presenterar stabilitetsrapporten

Publicerad 2023-05-29

Tisdag den 30 maj presenterar Finansinspektionen sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 1, 2023

Publicerad 2023-05-26

FI publicerar i dag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det första kvartalet 2023.

Viktigt att vara en aktiv konsument på bankmarknaden

Publicerad 2023-05-09

Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån med rörlig ränta och kostnaden för deras finansiering (bruttomarginalen) fortsatte att minska…