Publicerat

Här har vi samlat FI:s externa material som till exempel nyheter, rapporter, analyser, remissvar och sanktioner. Alla planerade publiceringar av rapporter och statistik med datum och klockslag framgår av vår kalender.

Bankpaket nära att färdigställas

Publicerad 2023-12-08

Den 6 december godkände EU:s medlemsstater ett bankpaket som bland annat implementerar de sista delarna av Basel 3-överenskommelsen inom EU. Även…

Vinstutdelande sakförsäkringsbolag ger ofta lägre ersättning

Publicerad 2023-12-07

Hur använder försäkringsbolagen de premier konsumenter betalar? Den saken har Finansinspektionen (FI) analyserat och kommit fram till att det är…

Förslag till ändringar i den delegerade förordningen till SFDR

Publicerad 2023-12-05

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma har föreslagit ändringar i EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 som…

Braconier: Kommersiella fastighetsföretag behöver minska sina skulder

Publicerad 2023-12-01

Företag med höga skulder behöver minska dem nu, snarare än senare. Det var ett av de budskap som FI:s Henrik Braconier, områdeschef Bank, hade med…