Bank

Banker och kreditmarknadsföretag förmedlar betalningar och gör det möjligt att spara och investera. FI:s tillsyn handlar i grunden om riskhantering, styrning och kontroll samt att det finns ett gott konsumentskydd. Här finns även information som gäller kreditgivning till konsumenter och inlåning.

 

FI erkänner norsk systemriskbuffert

Publicerad 2023-06-05

Finansinspektionen har erkänt det norska finansdepartementets beslut att bibehålla systemriskbufferten på 4,5 procent för exponeringar i Norge.…

Europeiska tillsynsmyndigheter rapporterar om grönmålning till EU-kommissionen

Publicerad 2023-06-01

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma) har publicerat var sin rapport om grönmålning i den finansiella sektorn. Rapporterna…

Uppdaterad ansats för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska banker

Publicerad 2023-05-31

Finansinspektionen har beslutat om en uppdaterad ansats för att bedöma storleken på pelare 2-vägledningen för svenska banker. Den uppdaterade metoden…

Kalibrering av stresstest för pelare 2-vägledning 2023

Publicerad 2023-05-31

Finansinspektionen redovisar den kalibrering som kommer att tillämpas för det känslighetsbaserade stresstest som ligger till grund för pelare…