Hållbarhet

I FI:s uppdrag ingår ett ansvar att arbeta för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. I hållbarhetsarbetet utgår vi från FI:s övergripande uppdrag, regelverken inom hållbar finans samt de verktyg som vi förfogar över som tillsynsmyndighet för finanssektorn.

Efrag publicerar utkast till digitala taxonomier för hållbarhetsrapportering

Publicerad 2024-02-26

Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering, Efrag, har publicerat två utkast till särskild…

Daniel Barrs uppmaningar till försäkringsbranschen

Publicerad 2024-02-13

Försäkrings- och sparbranschen har anledning att fundera över vad man kan göra för att sätta konsumentens behov i centrum. Nya krav på beredskap och…

Våra prioriteringar i tillsynen 2024

Publicerad 2024-02-08

Erbjuds konsumenter rätt tjänster på finansmarknaden? Hur levererar sektorn samhällsviktiga tjänster i en osäker omvärld? Hur skyddar sig finansiella…

FI vill se mer standardiserad taxonomirapportering

Publicerad 2024-01-25

Det är i dag svårt att jämföra den hållbarhetsdata som finansiella företag rapporterar enligt taxonomiförordningen eftersom informationen presenteras…