Hållbarhet

I FI:s uppdrag ingår ett ansvar att arbeta för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. I hållbarhetsarbetet utgår vi från FI:s övergripande uppdrag, regelverken inom hållbar finans samt de verktyg som vi förfogar över som tillsynsmyndighet för finanssektorn.

Europeiska tillsynsmyndigheter rapporterar om grönmålning till EU-kommissionen

Publicerad 2023-06-01

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma) har publicerat var sin rapport om grönmålning i den finansiella sektorn. Rapporterna…

Hållbarhetsnätverket NGFS om omställningsplaner

Publicerad 2023-05-31

Det globala hållbarhetsnätverket NGFS (Network for Greening the Financial System) publicerar en rapport om hur omställningsplaner kan användas av…

Johanna Fager Wettergren: Kraven på hållbarhetskompetens i styrelsen ökar

Publicerad 2023-05-29

Finansinspektionens hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren höll i förra veckan en presentation om hållbarhet i styrelserummet på seminariet ESG,…

Nya frågor och svar om hållbarhetsupplysningar

Publicerad 2023-04-14

EU-kommissionen har lämnat nya svar om tolkningen av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).