Om Finansinspektionen

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler för de finansiella företagen och kontrollerar att företagen följer dem. Vi analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet.

Chefsjurist Eric Leijonram slutar på FI

Publicerad 2024-07-08

Eric Leijonram lämnar FI och sin tjänst som chefsjurist för att bli generaldirektör för Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Nya ledamöter i FI:s styrelse

Publicerad 2024-06-28

Regeringen har utsett Martin Flodén och Roine Vestman, båda professorer i nationalekonomi vid Stockholms universitet, till nya ledamöter i FI:s…

Områdeschef Mats Eklund slutar på FI

Publicerad 2024-06-25

Mats Eklund lämnar FI sin tjänst som verksamhetsområdeschef It för att bli CIO på Riksbanken.

Stefan Lundgren blir ny ledamot i FI:s styrelse

Publicerad 2024-06-18

Regeringen har utsett förre riksrevisorn Stefan Lundgren, till ledamot i FI:s styrelse.