Om Finansinspektionen

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler för de finansiella företagen och kontrollerar att företagen följer dem. Vi analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet.

Kommunikationschef Annika Zervens slutar på FI

Publicerad 2023-09-21

Kommunikationschef Annika Zervens kommer att sluta på FI. Hon är kvar i sin tjänst under uppsägningstiden som är sex månader.

FI annonserar i barn- och gravidappen Preggers

Publicerad 2023-09-18

Under hösten annonserar FI i appen Preggers, en gravid- och barnapp för föräldrar och blivande föräldrar. Tanken med annonseringen är att öka…

Remissvar: justerad sanktionsavgift för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen

Publicerad 2023-09-14

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslaget att justera sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare…

Karin Franck ny pressekreterare

Publicerad 2023-08-28

Karin Franck är ny pressekreterare på FI.