Försäkra sakerna du inte har råd att förlora

Försäkring är en bra uppfinning. För en liten summa kan du få ersättning för att reparera eller köpa nytt om olyckan eller tjuven…

Ändrade regler för Priip-faktablad skjuts fram ett halvår
2022-06-29| Eiopa Esma Nyheter

Nya regler för Priip-faktablad, som ursprungligen var tänkta att börja gälla i juli i år, senareläggs och kommer att börja gälla…

Beslut som rör erkännande av makrotillsynsåtgärder i tre EU-länder
2022-06-29| ESRB Nyheter Stabilitet

FI har fattat beslut som rör erkännande (reciprocitet) av makrotillsynsåtgärder i Litauen, Belgien och Nederländerna.

Laddar sidan