FI publicerar den andra Bankbarometern för 2019

FI presenterar i dag Bankbarometern, en rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. I rapporten presenteras siffror…

Redovisning av fusion – remissvar på förslag till allmänna råd och vägledning

FI ser positivt på att Bokföringsnämnden (BFN) har tagit fram ett förslag som tar hänsyn till att normgivningen för upprättande…

FI-analys 18: Svenska riskpremier och penningpolitik

En oordnad och abrupt ökning av internationella marknadsräntor kan leda till signifikant högre löptids- och aktieriskpremier i…

Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan