Om Finansinspektionen

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler för de finansiella företagen och kontrollerar att företagen följer dem. Vi analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet.

Stefan Lundgren blir ny ledamot i FI:s styrelse

Publicerad 2024-06-18

Regeringen har utsett förre riksrevisorn Stefan Lundgren, till ledamot i FI:s styrelse.

Malin Alpen ny ordförande för Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Publicerad 2024-06-11

Den 1 juli tillträder Malin Alpen som ny ordförande för stiftelsen Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Moa Langemark blir samtidigt ny ledamot av…

Tillfälligt stopp att söka på fi.se

Publicerad 2024-05-21

Klockan 16.30 i dag, tisdag den 21 maj, kommer vi att uppdatera sökfunktionen på fi.se. Det innebär att sökfunktionen inte kommer att fungera som…

FI följer uppdaterade riktlinjer om riskbaserad tillsyn

Publicerad 2024-05-14

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och…