Konsumentskydd

Vi arbetar för ett högt skydd för konsumenter på finansmarknaden. I syfte att stärka privatpersoners ekonomiska kunskaper genomför vi också nationella utbildningsinsatser i privatekonomi.

FI annonserar i barn- och gravidappen Preggers

Publicerad 2023-09-18

Under hösten annonserar FI i appen Preggers, en gravid- och barnapp för föräldrar och blivande föräldrar. Tanken med annonseringen är att öka…

FI redovisar regeringsuppdrag om flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring

Publicerad 2023-09-15

Det är inte motiverat att ändra nuvarande lagstiftning för att ytterligare underlätta flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring. Däremot kan…

FI anordnar öppna seminarier i privatekonomi för allmänheten

Publicerad 2023-09-14

Under oktober anordnar FI två digitala seminarier om privatekonomi, ett för ensamstående föräldrar och ett för seniorer. Seminarierna är en del av…

Bristande kunskap om fonder

Publicerad 2023-09-01

Även om alla hushåll har ett fondsparande genom pensionssystemet, och nästan hälften av alla svenskar sparar i aktiefonder privat finns stora…